kolonicilik

Sömürgecilik, müstemlekecilik veya kolonyalizm genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılma istemidir.
Sömürgeciler genellikle sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına el, iş gücüne, pazarlarına el koyar ve aynı zamanda sömürgeleri altındaki halkın sosyo-kültürel, dini değerlerine baskı uygularlar.

Kolonicilik

Kolonicilik: bkz. Sömürgecilik

kolonicilik

Türkçe kolonicilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. colonialism

kolonicilik

Türkçe kolonicilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. colonialism

Yanıtlar