kolonizasyon

Sömürgecilik, müstemlekecilik veya kolonyalizm genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılma istemidir. Sömürgeciler genellikle sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına el, iş gücüne, pazarlarına el koyar ve aynı zamanda sömürgeleri altındaki halkın sosyo-kültürel, dini değerlerine baskı uygularlar.

KOLONIZASYON (türkçe) almancası
1. n. Kolonisation

Kolonizasyon hakkında detaylı bilgi

kolonizasyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sömürgecilik

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Amerikan Kolonizasyon Derneği

Amerikan Kolonizasyon Derneği Amerikalı özgür siyahları Afrika'ya yerleştirme amacıyla kuruldu. 28 Ağustos 1816'da kurulan Amerikan Sömürge Derneği, 1822'de günümüzdeki Liberya'da bir yerleşme merkezi kurup, sonraki yüzyılda 2638 siyahın bu merkeze yerleşmesini sağladı. Pek ...

Pilus

Pilus (Latince saç anlamına gelir; çoğul hali pili de kullanılır), bakteri hücrelerinin (özellikle Gram-negatif olanlarının) yüzeyinde olan, bakteriyel birleşme (konjugasyon) için gerekli olan saç gibi bir yapıdır. Piluslar bakteriyi kendi türünden bir diğerine bağlayıp iki ...

Virülans

Virülans, bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneğidir. Patojenlik terimi mutlak anlamda hastalığa neden olma yeteneği için kullanılır, virülans ise bir patojenin ne derecede hastalık yapabileceğini ifade etmek için kullanılır.

Kanada Tarihi

Kanada’ya ilk yerleşenler, Bering Boğazını geçerek, Kuzey Amerika’ya gelen Kızılderililer (güney kesimde) ve Eskimolar (kuzey kesiminde) olarak kabul edilir. On altıncı yüzyılda Jacques Cartier, Kanada topraklarını keşfetti. Cartier 1534-1536 yılları arasında Saint-Laurent ...

Yusuf Halaçoğlu

1949 yılında Adana'nın Kozan kazasında doğdu. 1967'de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'nden "Fırka-i İslahiye ve Kozan" isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında aynı üniversitede Yeniçağ ...

Ömer Lütfi Barkan

Ömer Lütfi Barkan Türk iktisat tarihçisi ve Türkye'de iktisat tarihi biliminin kurucularından. Eskizaralı İsmail Efendi ile Gülsüm Hanımın oğludur. 1902 senesinde Edirne'de doğdu. İlk tahsilini Edirne Numune Mektebinde gördü. Edirne Muallim Mektebini bitirdikten sonra üç yıl ...

Amerika Siyah Ayısı

Amerikan kara ayısı (Ursus americanus), ayıgiller (Ursidae) familyasının Ursus cinsine ait bir ayı türüdür. Ana vatanı Kuzey Amerika'daki en yaygın ayı türü olan Amerika siyah ayısına, kuzeyde Kanada ve Alaska'dan güneyde Meksika'ya ve doğuda Atlas Okyanusu'ndan batıda Büyük ...

Muğla (il)

Bu makale Muğla ili geneli üzerinedir. Özelde Muğla ili merkez ilçesi Muğla şehrine dönük bilgiler için bkz. Muğla (şehir)Türkiye`nin güneybatı ucunda yeralan Muğla ili, kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde Akdeniz ve ...

Rhodiapolis

Antalya il sınırları Kumluca ilçesi yakınlarındaki antik kent.

Herero Soykırımı

Alman Güney-Batı Afrika`sında (şimdiki Namibya), 1904`ten 1907`ye kadar Afrika Dalaşı diye bilinen ve Afrika kıtasındaki sömürgeleşmiş devletlerin sınırları üzerindeki Avrupalılarca yapılan ihlal ve hak taleplerinin doruğa çıktığı bir dönemde gerçekleşen ve Alman ...

Büyük Çerkes Sürgünü

Göç [ing. Migration]: Birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere gitmeleridir. (Kızılçelik-Erjem, 1994: 185)

Krasnodar Krayı

Krasnodar Krayı, (Rusça: Краснода́рский край), Cerkesce Bjedughkale, Tarihi Cerkes topraklarinin %60 lik kuzey bati kismini kapsar. Krasnodarskiy kray), Kuzey Kafkasya'da, Rusya Federasyonu (RF) ve Güney okrugu içerisinde federal bir yönetim birimi. Kuzeyde Rostov oblastı, ...

Pasteurella Multocida

Pasteurella multocida, Pasteurellaceae ailesine ait Gram-negatif, hareketsiz, aerobik kokobasildir. Penisiline duyarlıdır. Genellikle evcil hayvanlar tarafından oluşturulan ısırıklar ya da çizikler sonucu insanlarda zoonotik enfeksiyon oluştururlar. Pek çok memeli ve kanatlı hayvanda ...