Komünist parti, işçi sınıfının önderliğinde üretim araçlarının mülkiyetinin kolektifleştirilmesini hedefleyen ve tüm dünyada herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar ilkesi doğrultusunda sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünya kurmayı amaçlayan yasal veya yasadışı olarak örgütlenen, silahlı kanadı da bulunabilen siyasi parti.

Komünist Parti

Komünist Parti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Komünist parti

İlgili konuları ara

Yanıtlar