Komünist Partisi, bkz. Sovyetler Birliği Komünist Partisi...

Komünist Partisi hakkında detaylı bilgi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türkiye Komünist Partisi

TKP (Türkiye Komünist Partisi)'nin örgütsel tarihi, 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP)yaşanan ayrışma sonrasında ortaya çıkan Sosyalist İktidar grubu ile başlar. Bir dönem boyunca, ilk sayısı 1986 yılında basılan ve bugün partinin teorik organı olarak ...

Alman Komünist Partisi

Almanya Komünist Partisi (KPD), Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht önderliğinde 1918 Aralık ayı sonunda kuruldu. 1918 Kasım ayında başlamış olan...

Almanya Komünist Partisi

Almanya Komünist Partisi (Almanca: Kommunistische Partei Deutschlands), 1918-1933 yılları arasında önde gelen Alman siyasî partisi, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Almanya’da küçük bir siyasî partidir. I.

Avusturya Komünist Partisi

Avusturya Komünist Partisi Avusturya`da komünist bir siyasi partidir.

Brezilya Komünist Partisi

Brezilya Komünist Partisi (Partido Comunista do Brasil) Brezilya`da komünist bir siyasi partisidir.

Hindistan Komünist Partisi

Hindistan Komünist Partisi, Hindistan'da komünist bir siyasi partidir. 1920 yılında kurulmuştur.

Lübnan Komünist Partisi

Lübnan Komünist Partisi (LKP, Arapça: الـحـزب الشـيـوعـي اللبـنـانـي hizbu-sh-shuy‘uī-l-lubnānī) Lübnan'da marksist politik faaliyet yürüten parti. 1924'te kurulmasına rağmen bölgedeki güçlü köktendinci gelenek ve neoliberalizmin yükselişi ile geniş ...

Türkiye Devrimci Komünist Partisi

İllegal siyasi parti. Kısa adı TDKP.Resim:tdkp.

Türkiye Komünist Partisi (1920)

== İlk Yıllar ==Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sosyalist gruplar olmasına rağmen bunlar geniş kitle örgütlerine dönüşememişlerdi. Bu gruplar genelde küçük ve sosyalist düşüncenin taşıyıcıları oldular. Özellikle Selanik ve İstanbul merkezli idiler.

Türkiye Komünist Partisi (2001)

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kasım 1986 tarihinden itibaren yayınlanan süreli Marksist bir dergi olan Gelenek Dergisi çevresi dönemin birlik tartışmalarına katılmış; ama istenilen ortaklaşma oluşmayınca 6 Kasım 1992'de Sosyalist Türkiye Partisi'ni kurmuştur. STP'nin ...

Venezuela Komünist Partisi

Venezuela Komünist Partisi (``Partido Comunista de Venezuela``), Venezuela`da bir siyasi partidir. 1931 yılında kurulmuştur. Partinin liderliği Pedro Ortega tarafından yürütülmektedir.

Çin Komünist Partisi

Çin Komünist Partisi (ÇKP), 1 Temmuz 1921 tarihinde kurulmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'nin kurucu ve iktidar partisidir ve 2009 yılında açıklanan ve toplam Çin nüfusunun % 5.6'sına tekabül eden 75,931,000 üye sayısıyla dünyadaki en büyük siyasi partilerden biridir.

Şili Komünist Partisi

Şili Komünist Partisi (Partido Comunista de Chile) Şili`de komünist bir siyasi partidir.

Belçika Komünist Partisi

Belçika Komünist Partisi (KPB/PCB) (Flamanca: ``Kommunistische Partij van België``, Fransızca: ``Parti Communiste de Belgique``) 1921-1989 yılları arasında Belçika`da faaliyet göstermiş komünist siyasi parti. Partinin gençlik kolu Belçika Komünist Gençliği ve yayın organları ...

Bulgar Komünist Partisi

Bulgar Komünist Partisi (Българска комунистическа партия / Balgarska Komunisticheska Partiya) Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin 1946-1990 yılları arasında iktidardaki partisiydi. Vatan Cephesi'ne liderlik eden parti 1944 yılında II.