Ekosistemdeki üç yaşam türünden biri. (Diğer ikisi Parazit yaşam ve Mutualizmdir.) Birlikte yaşayan iki farklı tür canlıdan, ortak yaşamdan birinin yarar gördüğü, diğerinin hiç etkilenmediği ortak yaşam çeşidine dinir. Koomensal yaşamda türlerden biri birlikten mutlaka fayda sağlar. Diğer tür ise bu birliktelikten ne fayda ne zarar görür. Örneğin; köpek balığına tutunarak onunla taşınan küçük bir balık (Echeneis) köpek balığına herhangi bir zarar vermeden yaşamını sürdürür. Köpek...

Kommensalizm hakkında bilgiler

Ekosistemdeki üç yaşam türünden biri. (Diğer ikisi Parazit yaşam ve Mutualizmdir.) Birlikte yaşayan iki farklı tür canlıdan, ortak yaşamdan birinin yarar gördüğü, diğerinin hiç etkilenmediği ortak yaşam çeşidine dinir.

Koomensal yaşamda türlerden biri birlikten mutlaka fayda sağlar. Diğer tür ise bu birliktelikten ne fayda ne zarar görür.

Örneğin; köpek balığına tutunarak onunla taşınan küçük bir balık (Echeneis) köpek balığına herhangi bir zarar vermeden yaşamını sürdürür. Köpek balığının parçalayarak yediği besinlerden dökülen kırıntılarla beslenir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae, Salmonella ve Escherichia coli gibi ünlü hastalık etkenlerini de içeren büyük bir bakteri ailesidir. Genetik araştırmalar, bu aileyi, Proteobacteria şubesine koyar.

Saprotrof

Saprotrof organizmalar gıdalarını cansız maddelerden elde eder, genelde ölmüş veya çürümekte olan bitki ve hayvanların içerdiği organik bileşikleri kullanır. Saprotroflar kendi gıdalarını yapamadıkları için bir tip heterotrof sayılırlar. Aralarında mantarların çoğu ...

Entamoeba Coli

''Entamoeba coli'', ''Entamoeba'' cinsinin bir türü. Beslenme biçimi açısından kommensal parazittir. İnsanda sindirim sistemi bozukluklarına yol açar.