KONAKLAMAK (türkçe) anlamı
yolculuk sırasında bir yerde kalıp geceyi geçirmek.
KONAKLAMAK (türkçe) anlamı
1. Yolculuk sırasında bir yerde durup geçici bir süre kalmak:
Elimdeki karadut kütüğü nereye düşerse sen de orada konakla!- N. Araz.
KONAKLAMAK (türkçe) ingilizcesi
1. v. stop over
2. camp
3. be billeted
4. put up
5. roost
6. stop off,
KONAKLAMAK (türkçe) fransızcası
1. cantonner
KONAKLAMAK (türkçe) almancası
1. v. absteigen
2. einkehren
3. übernachten
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Menzil

Osmanlı Devletinde merkezle idârî birimler arasında haberleşmeyi sağlamak, emir ve fermânları istenilen yere zamânında ulaştırmak için kurulan konak merkezi. Osmanlı Devletinde Dîvân-ı Hümâyûndan çıkan emirleri zamânında ilgililere yetiştirmek önemli bir işti.

İbrahim Çallı

İbrahim Çallı, Türk ressam. 13 Temmuz 1882’de, Denizli'nin Çal kasabasında doğdu. Çal’da rüştiyeyi, İzmir’de de Mülki İdadisi’ni bitiren Çallı'yı ailesi hayatını kazanması için İstanbul Kanatlarımın Altında'a gönderdi.

Emeviler

Emeviler, Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap devletine egemen olan hanedandır. Hz. Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emeviler, 750’de Abbasiler tarafından yıkılıncaya değin hüküm sürdüler.