kondisyon : Fransızca kondisyon (condition) sözü, "durum; şart" anlamlarına gelmektedir. Dilimizde ise daha çok sporcunun hem beden, hem ruh bakımından durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlam için önerdiğimiz karşılık: erk .

KONDISYON (türkçe) anlamı
1. koşul
2. durum anlamlarında kimi terimlerde kullanılır.
fiziksel ve ruhsal bakımdan bir sporcunun durumu.
KONDISYON (türkçe) anlamı
3. kondisyon : Fransızca kondisyon (condition) sözü
4. durum
5. şart anlamlarına gelmektedir. Dilimizde ise daha çok sporcunun hem beden
6. hem ruh bakımından durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlam için önerdiğimiz karşılık: erk . Erk sözü
7. eski Türk metinlerinde ve bugünkü bazı Türk lehçelerinde güç anlamında kullanılmaktadır.

KONDISYON (türkçe) ingilizcesi
1. n. condition,
KONDISYON (türkçe) almancası
1. n. Kondition

Kondisyon hakkında bilgiler

kondisyon : Fransızca kondisyon (condition) sözü, "durum; şart" anlamlarına gelmektedir. Dilimizde ise daha çok sporcunun hem beden, hem ruh bakımından durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlam için önerdiğimiz karşılık: erk . Erk sözü, eski Türk metinlerinde ve bugünkü bazı Türk lehçelerinde "güç" anlamında kullanılmaktadır.

kondisyoner : Oyuncuların beden ve ruh bakımından durumunu, erkini koruyup geliştiren kimse anlamında kullanılan kondisyoner için de önerimiz: geliştirici .

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fitness

Fitness kelime anlamı olarak "Sağlıklı ve formda olmak"dır. Bir çok egzersize dayalı bir spordur.

Form

Form, Biçim, şekil; Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu; İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge gibi anlamlara gelir (TDK Sözlüğü). Form ayrıca aşağıdaki anlamlara da gelebilir.

Jogging

Jogging, rahat adımlarla koşmaya dayalı spor. Özellikle 1960'lardan sonra ABD'de yaygınlaşmıştır. Jogging yapan insan, dakikada 10-13 kalori harcamaktadır (tenis oynayan bir kişi ise dakikada 7-9 kalori harcar).

Shape

"Shape", İngiliz grup Sugababes tarafından ikinci stüdyo albümleri Angels with Dirty Faces için kaydedilen bir şarkıdır. Yazarlığını grup üyeleri Mutya Buena, Heidi Range ve Keisha Buchanan ile Craigie, Dominic Miller, Sting ve Kenneth Dodds; yapımcılığını Craigie üstlenmiştir.

Trekking

Doğada, bir noktadan diğer bir noktaya varmak amaçlı yapılan, genelde hafif tempolu sportif yürüyüşlerdir.