Kons��L

Ez-Zamîme

Ez-Zamîme, İbn Rüşd`ün Faslu`l-makâl isimli eserine yazdığı ektir. İbn Rüşd Faslu`l-makâl`de din karşısında felsefenin konumunu savunur, Gazalî`yi ve Gazalî`nin görüşlerini tenkit eder. Eser Gazalî filozofları tekfir etmesine yol açan, filozof ve kelamcıl...

2013 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveç

(m/l), Emil Gullhamn (m/l), James Hallifax (m/l) 1/2 Final 8 Janet Leon "Heartstrings" En hassas olunan konu Fredrik Kempe (m/l), Anton Malmberg Hård af Segerstad

Drakula (oyun)

Roman: Bram Stoker Uyarlama: Hamilton Deane, John L. Balderston

L, l

Atabetü'l Hakayık

Atabetü`l Hakayık (``Gerçeklerin Eşiği``), Edip Ahmet Yükneki`nin, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar`a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli a...

Jeane Manson

Jeane Manson (1 Ekim 1950 - ...) Cleveland, Ohio, ABD doğumlu, Amerikalı ancak Fransa`ya yerleşmiş şarkıcı. Asıl adı "John" olmakla birlikte erkek olarak karıştırılmasın diye "Jeane" olarak değiştirmiştir.

yılanyastığıgiller

Yılanyastığıgiller (Araceae), yaklaşık 107 cins ve 3700 tür içeren bir çiçekli bitkiler familyası.

Usûl-ü'l-fıkh

We Were Soldiers

Fıkhu'l Ebsat

Fıkhu'l Ebsat, Ebu Hanife'nin akaid konusundaki eserlerinden biridir. İmam-ı Azam'ın Beş Eserinden biri olan Fıkhu'l Ebsat oğlu Hammad, öğrencileri Ebu Yusuf ve Ebu Muti' bin Abdillah el-Belhi tarafından rivayet edilmiştir.