Konsens��S Kuram��

kuram

Kuram veya teori, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür. Kuram kavramlaştırmaya yönelik olarak, değişkenler arasındaki ilişkiyi basit ve anlaşılır bir biçimde ifade etmek amacıyla birl...

Pangenez

Pangenez (''Pangenezim'') veya Weismann kuramı, kalıtım maddesinin kromozomlarla dölden döle geçtiğini kabul eden kuramdır. August Weismann tarafından öne sürülmüştür.

Kümeler teorisi (anlam ayrımı)

* Basit kümeler kuramı matematikçiler tarafından 19 yüzyıl sonunda geliştirilen özgün küme kuramıdır* Zermelo-Freankel küme kuramı (ZFC), basit kümeler kuramındaki Russel paradoksu gibi zafiyetlere yanıt olarak geliştirilen belitsel bir kuramdır.

Siyasal suç

Siyasal suç, devletin siyasal düzenine karşı işlenen suç. Yasalarda açık bir biçimde tanımlanmamış olmakla birlikte, öğreti düzeyinde ceza hukukunun en önemli konularından birini oluşturan siyasal suç kavramını ele alan çeşitli görüş ve kuramlar vardır. E...

Yansıtmacılık

YANSITMACILIK KURAMIYANSITMACILIK 1:Bu kurama göre sanatçı doğayı taklit eden kişidir ve taklidinde ne derce başarılı ise eseride o derece başarılı olmuştur. o halde bu kuram sanatın insana gerçeği vermediğini savunur.Platon, sanat ve edebiyatı zaralı bul...

Her şeyin kuramı

Her şeyin kuramı (HŞK), bilinen tüm fizik fenomenlerini bağlayan, onları tümüyle açıklayan ve yürütülen herhangi bir deneyin sonucunu prensipte tahmin edebilen teorik fizikte farazi bir teoridir. Kuram; kuvvetli etkileşim, elektromagnetik etkileşim, zayıf...

John Urry

John Urry (d. 1946, Londra, İngiltere), İngiliz toplum bilimci. Lancaster Üniversitesi'nde profesör. Turizm ve hareketlilik üzerine çalışmaktadır. Bu çalışmalarında çevre üzerine düşünüş ve organize kapitalizmin etkileşimi üzerinde durmaktadır.

Kanun (bilim)

Kanun, bilimsel yöntemde doğruluğu kanıtlanmış kuram lardır.Bir kuramın doğruluğunun kanıtlanmasının çeşitli yolları vardır. Kuram test edilerek veya belirlenmiş ispat metodları kullanılarak kanıtlanabilir.

Weismann kuramı

Pangenez (Pangenezim) veya Weismann kuramı, kalıtım maddesinin kromozomlarla dölden döle geçtiğini kabul eden kuramdır.

Her şeyin teorisi

önemli kuram vardı: Genel görelilik kuramı evrendeki büyük ölçekli yapılarla, kuantum kuramıysa evrendeki küçük ölçekli yapılarla ilgiliydi. Bu iki kuram