KONSENSUS (inglizce) türkçe anlamı
1. Caryokinesis
2. karyokinesis
KONSENSUS (türkçe) anlamı
3. İngilizce konsensus (consensus) sözü
4. fikir birliği
5. fikir mutabakatı
6. çoğunluğun fikri
7. uzlaşma gibi anlamlar taşımaktadır. Son zamanlarda dilimizde
8. Toplumun çeşitli kesimlerinin bir konuda aynı düşünceye ulaşması
9. aynı düşünceyi taşıması. anlamıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Sözün bu anlamı için Türkçede birçok karşılık bulunmaktadır
10. oydaşma
11. oydaşlık
12. mutabakat
13. uzlaşma
14. uzlaşı
15. anlaşım
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Konsensus Demokrasisi

Oybirliği demokrasisi, devlet yönetiminde alınan kararların, oy çokluğuna göre değil oybirliğine göre alındığı bir sistemdir. Belçika ve İsviçre demokrasi sistemleri oybirliği demokrasi sistemine yakındır.

Postmodernizm

Postmodernizm, kavramı ve bu eksende yürütülen tartışmalar, genel olarak, teori alanında modernist sanat biçimleri ve uygulamalarından koptuğu iddia edilen bir dizi kültürel yapıntıyı tanımlayan mimarlık, felsefe, edebiyat, güzel sanatlar vb. alanlarda yeni kültür biçimlerin ...

Konsensüs

Konsensüs (Mutabakat) Temel ilkeler veya meseleler hakkında, artık teferruatla uğraşmaya geçmeye yetecek veya teferruatla meşgul olmayı gerektirecek derecede uzlaşma.

Kabadayılık

Psikolojide ve hukukta kabadayılık (Alm, İng: bullying), daha üstün konumda ya da güçlü olanın karşısındakini -genellikle istediklerini yaptırmak amacıyla- etkilemesi, ezmesi ve gözünü korkutması. Bu durum, doğrudan sözlü veya fiziksel tacizi içerebileceği gibi isteksiz ...

Ortanın Solu Hareketi

1960’larda Sol Akımlar ve CHP’de Ortanın Solu Hareketi 1961 Anayasası’nın sağladığı özgürlük ortamında, Türkiye’nin siyasi yaşamında büyük bir canlılık yaşandı. Toplumun taleplerini yeni görüşler çerçevesinde ifade eden hareketler ortaya çıktı. Bunların en ...

2000 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi

2000 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Türkiye Cumhuriyeti`nin 10. cumhurbaşkanını seçmek üzere TBMM`de düzenlenen seçim sürecidir. Seçim sonucunda TBMM`de grubu bulunan 5 partinin üzerinde konsensus sağladığı Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer 3. tur ...

Bir Dilek Tut Derneği

Bir Dilek Tut Derneği, İstanbul'da yerleşik bir sivil toplum kuruluşu'dur. Meryem Mizrahi ve arkadaşları tarafından 2000 yılında kurulan dernek, Amerika'da aynı adı taşıyan bir vakfın yayınladığı bir filmden esinlenerek hayata geçirilmiştir.

Transkripsiyon Faktörü

Moleküler biyolojide bir transkripsiyon faktörü genlerin transkripsiyonunu düzenlemek için DNA üzerinde belli bir diziye bağlanabilen bir proteindir. Bunlar diziye-özgün DNA bağlanma proteini olarak da adlandırılır.

Akran Denetimi

Akran denetimi ya da hakem denetimi (İng: ''peer review'' veya ''refereeing''), bir yazarın akademik çalışmasını aynı alanda uzman olan kişilerin incelemesine sunma sürecidir. Akran denetimi olabilmesi için belli bir alanda, ki bu çoğu zaman dar bir alandır, tarafsız denetim ...

Hak Ve Eşitlik Partisi

Hak ve Eşitlik Partisi ya da resmî kısaltmasıyla HEPAR, kurucu genel başkanı emekli tümgeneral Osman Pamukoğlu olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti. Partinin simgesi Anadolu kartalıdır.