KONSENSUS (inglizce) türkçe anlamı
1. Caryokinesis
2. karyokinesis
KONSENSUS (türkçe) anlamı
3. İngilizce konsensus (consensus) sözü
4. fikir birliği
5. fikir mutabakatı
6. çoğunluğun fikri
7. uzlaşma gibi anlamlar taşımaktadır. Son zamanlarda dilimizde
8. Toplumun çeşitli kesimlerinin bir konuda aynı düşünceye ulaşması
9. aynı düşünceyi taşıması. anlamıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Sözün bu anlamı için Türkçede birçok karşılık bulunmaktadır
10. oydaşma
11. oydaşlık
12. mutabakat
13. uzlaşma
14. uzlaşı
15. anlaşım
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Konsensus Demokrasisi

Oybirliği demokrasisi, devlet yönetiminde alınan kararların, oy çokluğuna göre değil oybirliğine göre alındığı bir sistemdir. Belçika ve İsviçre demokrasi sistemleri oybirliği demokrasi sistemine yakındır.

Postmodernizm

Postmodernizm, kavramı ve bu eksende yürütülen tartışmalar, genel olarak, teori alanında modernist sanat biçimleri ve uygulamalarından koptuğu iddia edilen bir dizi kültürel yapıntıyı tanımlayan mimarlık, felsefe, edebiyat, güzel sanatlar vb. alanlarda yeni kültür biçimlerin ...

Konsensüs

Konsensüs (Mutabakat) Temel ilkeler veya meseleler hakkında, artık teferruatla uğraşmaya geçmeye yetecek veya teferruatla meşgul olmayı gerektirecek derecede uzlaşma.

Kabadayılık

Psikolojide ve hukukta kabadayılık (Alm, İng: bullying), daha üstün konumda ya da güçlü olanın karşısındakini -genellikle istediklerini yaptırmak amacıyla- etkilemesi, ezmesi ve gözünü korkutması. Bu durum, doğrudan sözlü veya fiziksel tacizi içerebileceği gibi isteksiz ...