konservatuvar

Konservatuvar Müzik eğitimi yapan okul, Darülelhan (Eserler Evi). Kökü İtalyanca (Conservatorio) kelimesine dayanmakta ve çalışma evi manasına gelmektedir. Rönesans devrinde hastahanelere veya bakımevlerine bağlı yetimler okulunda kilise müziği çalışmaları yapan konservatuvarlar meydana çıkmaya başladı.

İlk ciddi konservatuvar; Paris’te 1795 senesinde Belediye Bando Şefi Bernard Sarratte tarafından kuruldu. Kurulan bu müzik evinin ismi, İnstitut National de Musique idi. Sonraları bu is

Konservatuvar

Konservatuvar Müzik eğitimi yapan okul, Darülelhan (Eserler Evi). Kökü İtalyanca (Conservatorio) kelimesine dayanmakta ve çalışma evi manasına gelmektedir. Rönesans devrinde hastahanelere veya bakımevlerine bağlı yetimler okulunda kilise müziği çalışmaları yapan konservatuvarlar meydana çıkmaya başladı.

İlk ciddi konservatuvar; Paris’te 1795 senesinde Belediye Bando Şefi Bernard Sarratte tarafından kuruldu. Kurulan bu müzik evinin ismi, İnstitut National de Musique idi. Sonraları bu isim İtalyancadan etkilenerek Conservatoire de Musique halini aldı.

On dokuzuncu yüzyılda Fransa’da kurulan ve faaliyet gösteren konservatuvarlar, diğer Avrupa devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da örnek alındı. 1807’de Milano, 1811’de Prag, 1817’de Viyana, 1843’te Leipzig konservatuvarları faaliyete geçti. ABD’de Boston Konservatuvarı 1867’de, New York Milli Konservatuvarı 1885’te kuruldu.

Türkiye’de ilk konservatuvar İstanbul’da Darülelhan adıyla 1913’te İttihat ve Terakki tarafından kuruldu. Daha sonra 1927’de bu kuruluş Belediye Konservatuvarı haline dönüştü. 1936’da ise Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Devlet Konservatuvarı faaliyetine başladı. 1958’de İzmir’de 1971’de İstanbul’da devlet konservatuvarları kuruldu. Ayrıca 1976’da ilki İstanbul’da kurulan Türk Müziği Konservatuvarları açıldı ve zamanla sayısı arttı.

konservatuvar

müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.

konservatuvar

Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.

konservatuvar

Türkçe konservatuvar kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. conservatoire, conservatory

konservatuvar

Türkçe konservatuvar kelimesinin Fransızca karşılığı.
conservatoire [le]

konservatuvar

Türkçe konservatuvar kelimesinin Almanca karşılığı.
Konservatorium, Musikhochschule

Yanıtlar