Konstantinopolis

Konstantinopolis İstanbul'un fetihten önceki adıdır. ...

Konstantinopolis hakkında detaylı bilgi

Konstantinopolis İstanbul'un fetihten önceki adıdır. Bizans döneminde kullanılan bu isim, 1453'te Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra Konstantiniyye, İstanbul gibi değişik adlarla anılmıştır. Kentin şimdiki adı olan İstanbul'un Konstantinopolis'ten türediği ya da Yunanca "εις τήν Πόλι (ν)" (/is tin boli/) yani "şehir'e" ve "şehir'de" kullanımının Türkçeleştirilmesiyle oluşmuş olduğu veya halk arasındaki yaygın kanaate göre de İslambol'dan geldiği kabul görür.

Tarihi

Efsaneye gore İ.Ö. 667 yılında Megaralı kolonistler bugünkü tarihi yarımadanın en doğusuna Byzantion (Yun.: Βυζάντιον) şehir-devletini kurdular. 11 Mayıs 330 tarihinde Roma İmparatoru Constantinus'un bu noktayı yeni başkent seçti ve Yeni Roma (Lat.: Nova Roma) diye tekrar isimlendirdi. İlk zamanlarından itibaren yeni başkentin tarihçileri kurucusunun adından dolayı da Konstantinos'un Kenti diye anmaya başladılar (Yun.: Κωνσταντινούπολις veya Κωνσταντίνου Πόλις). Şehir eski site sınırlarından taşarak batıya doğru yayılmaya başladı.

Stratejik önemi

Yönetmiş olan devletler

Bizans, Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı sırasında geçici de olsa İngilizler

Başkentlik yaptığı devletler

*Doğu Roma İmparatorluğu
  • Osmanlı Devleti

    Kullanımı

    Her ne kadar şehir Türklerin eline geçtikten sonra bu isim kullanılmamaya başlasa da şehrin eski sahipleri olan bizansın varisi olduğunu iddia eden Yunanlılar ve Rumlar şehrin hala işgal altında olduğunu ima etmek için bu ismi kullanmaya devam etmekte ve uluslararası arenada kullandırtmaya ve yaygınlaştırmaya çalışmaktadırlar.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Konstantinopolis maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Konstantinopolis Kuşatması (1203)

Konstantinopolis Kuşatması (1203) Haçlı Seferi'nin Bizans İmparatorluğu'nun başşehri Konstantinopolis'i bir kuşatmasıydı.

Konstantinopolis Kuşatması (1204)

Konstantinopolis Kuşatması (1204) Haçlılarca ele geçirilen Bizans İmparatorluğu'nun başşehri Konstantinopolis'in bir kısmı tahrip edildi.

Konstantinopolis Kuşatması (1235)

Konstantinopolis Kuşatması (1235) bir Bulgar-Nikaia birliğinin Latin İmparatorluğu'nun şehrini kuşatmasıydı.

Konstantinopolis Kuşatması (1422)

Konstantinopolis'u ilk tam teşekküllü Osmanlı kuşatması, Bizans İmparatoru II. Manuel Palaiologos'un Osmanlı Padişahı I. Mehmet'in 1421 yılında ölümü üzerine Osmanlı Sultanları'nın ardıllık işlerini karıştırmak üzere araya girmesinin bir sonucu olarak 1422 yılında ...

Konstantinopolis Kuşatması (626)

626 yılı Konstantinopolis Kuşatması Bizans İmparatorluğu'nun kesin zaferiyle son buldu ve Heraklius tarafından elde edilen diğer zaferler Bizanslı'lara topraklarını geri almalarını sağladı ve sınırları ile ilgili yak. M.S. 590 yılındaki duruma uygun anlaşma yapmaya zorladı.

Konstantinopolis Kuşatması (674-678)

Konstantinopolis'in ilk Arap kuşatması; 674 ile 678 yılları arasındaki Bizans-Arap Savaşları'nın büyük bir çatışması olup, Konstantinopolis'in savunmasının test edildiği sayısız zamanlardan biriydi. Savaş Bizans İmparatorluğu ve Arap Emeviler arasında oldu. Muaviye, (İlk ...

Konstantinopolis Kuşatması (717-718)

Konstantinopolis'in İkinci Arap Kuşatması (717-718), Arapların Doğu Roma İmparatorluğu'nun başşehri olan Konstantinopolis'u almak için karadan ve denizden girişimde bulundukları bir kuşatmaydı. Arap kara kuvvetleri Maslama tarafından yönetiliyordu, Konstantinopolis'in dayanıklı ve ...

Konstantinopolis Kuşatmaları

Bizans İmparatorluğu döneminde Konstantinopolis'un birçok kuşatmaları vardır. Bunların ikisi Konstantinopolis'in ele geçirilmesiyle sonuçlandı. İlki 1204 yılında Dördüncü Haçlı seferiile ve ikincisi 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile II.

Konstantinopolis Latin İmparatorluğu

Konstantinopolis Latin İmparatorluğu ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: [[Latin İmparatorluğu]]

Jovian

Flavius Claudius Iovianus (332 - 17 Şubat 364) imparator Julian'ın Sasani seferi sırasında ölümü üzerine ordu tarafından 26 Haziran 363'te Roma imparatoru seçilmiş bir askerdi.

Quadriga

Quadriga (Latince quadri-, dört ve jungere, (at) koşmak) Olimpiyat Oyunlarında ve diğer oyunlarda yarıştırılan, yan yana koşulmuş dört at tarafından çekilen araba ya da chariot (Yunan Tethrippon'nunun Roma'daki karşılığı). Yunan vazoları ve alçak kabartmalarında genellikle ...

Cemiyet

Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sünnet vb. için yapılan toplantı; perişanlığın, dağınıklığın zıddı olan derli topluluk olma hali. Resmi olanlarına daha ziyade kurum ...