Kontrol Etmek

kontrol etmek

Türkçe kontrol etmek kelimelerinin İngilizce karşılığı.
v. control, check, inspect, check out, check up, test, audit, check up on, choke back, choke down, command, explore, govern, see over, superintend, keep tabs on

kontrol etmek

denetlemek. yoklamak, gözden geçirmek.

kontrol etmek

Türkçe kontrol etmek kelimelerinin Fransızca karşılığı.
contrôler

kontrol etmek

Türkçe kontrol etmek kelimelerinin Almanca karşılığı.
v. beaufsichtigen, kollationieren, kontrollieren, nachprüfen, revidieren, überprüfen, überwachen, überzählen, prüfen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.