konuşma

Düşünce ve fikirlerin söz, şekil, mimik ve hareketlerle anlaşılması ve anlatılabilme kâbiliyeti.Konuşma, oldukça kompleks (karmaşık) bir fonksiyondur ve iyi anlayabilmek için çocukluktan îtibâren gelişmesini tâkib etmek gerekir. Çocuğun işittiği sesler ile gördüğü cisimler arasındaki ilgiyi tesbite başlaması konuşmanın ilk merhalesidir.

Konuşma

Düşünce ve fikirlerin söz, şekil, mimik ve hareketlerle anlaşılması ve anlatılabilme kabiliyeti.

Konuşma, oldukça kompleks (karmaşık) bir fonksiyondur ve iyi anlayabilmek için çocukluktan itibaren gelişmesini takib etmek gerekir. Çocuğun işittiği sesler ile gördüğü cisimler arasındaki ilgiyi tesbite başlaması konuşmanın ilk merhalesidir. Mesela; anne çocuğuna “mama” dediği zaman, çocuk “mama” kelimesinin ses idraki ile “mama”yı görmekten ileri gelen görme idraki arasında ilgi kurar. Zamanla bu ilgi tat, koku, renk, dokunma, ses gibi idraklerde de birleşerek çocukta “mama” kelimesi ve mamanın nitelikleri hakkında tam ve karmaşık bir kavram gelişmiş olur. Konuşmanın değişmesinde muşahhas kavramlar ve isimler daha kolaylıkla öğrenildiği halde, mücerret kavramlar daha zor ve uzun zaman içerisinde öğrenilir.

Sözlü veya yazılı hecelerin ve sözlerin, dolayısıyla konuşma ve yazmanın, geçmişteki görme, işitme ve daha başka idraklerin sonucu olarak öğrenilmesi, konuşma ve yazmanın psikolojik yönünü teşkil eder. Anatomik ve fizyolojik yönden olgun bir konuşma ve yazma için pek çok sinir hücresinin birbirleriyle bağlantı kurmaları ve ahenk içinde çalışmaları gerekir.

Bugüne kadar neden ve nasıl olduğu izah edilememiş olmakla beraber, sağ elini kullanan kimselerde sol beyin yarımküresi, konuşma fonksiyonunda üstün bir role sahiptir. Bu sebeple görme, işitme gibi idraklerin sinirsel bağlantıları, sol beyin yarım küresindedir. Fakat sağ beyin yarımküresi de aynı şeyleri idrak edebilmektedir. Yalnız bu sağ yarımküreye gelen idrakler de daha sonra sol yarımküreye ulaşır. Böylece sözlü ve yazılı konuşmanın veya işitme ve görme idraklerinin anlam kazanması için gerekli sinirsel bağlantılar bölgesinin sol beyin yarım küresinin arka yarısı olduğu ortaya çıkmaktadır. Kelimelerin konuşma halini almasında dil, dudak, çene, yanak, damak, gırtlak ve solunum kaslarının faaliyeti gereklidir.

Konuşma çok karmaşık bir kabiliyet olup, bu kabiliyeti insan beyninin herhangi sınırlı bir bölgesinin fonksiyonu olarak düşünmek yanlıştır. Hareket, duyu ve koordinasyon gibi idrak bölgelerinin hepsi, beyinde, konuşma fonksiyonun bir bölümünü teminle görevlidir. Bu geniş anatomik bölgelerdeki herhangi bir hasar, konuşmayı şu veya bu şekilde bozabilir ve böylece çok çeşitli konuşma kusurları ortaya çıkar.

Konuşma bozuklukları: Broca afazisi denen konuşma bozukluğunda, hasta kendisine söylenenleri anlamakta, fakat kendi düşünce ve arzularını kelimeler halinde ifade edememektedir. Hatta, anladığını cevaplayabilmek amacı ile hasta kendini zorlar ve bu zorlayış hastanın mimiklerinden anlaşılır. Bazen bu hastayı büyük bir bunalıma sokacak derecelere erişir.

Wernicike afazisi denen konuşma bozukluğunda, hastalar konuşulanları işitebildikleri halde anlamlarını kavrayamazlar. Bazen basit ifadeleri anlıyabilirler. Bu şahıslar konuşabilir. Ancak konuşma sırasında kullandıkları kelimelerin anlamlarını kendi işitme kabiliyetleri ile düzeltip, kontrol etme imkanından mahrum olduklarından konuşmaları manasızdır.

Her iki tip konuşma bozukluğunun aynı hastada bulunması haline ise “total afazi” denir.

Konuşma hiç şüphesiz birbirine bağıntılı hecelerden yapılmış kelimelerle mümkündür ve her kelimedeki hecelerin birbirleriyle belirli bir ahenk ve düzen içerisinde birleşmesi gerekir. İşte bu birleşmede bozukluklara “dizarti” denir. Dizartide, kelimelerin kullanılmasında bir anlam bozukluğu yoktur. Sadece, anlamlı ses çıkarma mekanizmasında bir kusur vardır.

Cümlelerin veya kelimelerin gittikçe daha hızlanmak suretiyle ardarda tekrar edilmesi şeklindeki konuşma bozukluğuna “paliali” denir. Parkinson hastalığında görülebilir.

Sesin kaybolup, şahsın fısıltı halinde konuşması durumuna ise “afoni” adı verilir. Gırtlak ve ses tellerinin hastalıklarında görülür.

Sinir sisteminde hasar bulunmayan ve şuuru açık olan kimselerde konuşmanın tamamiyle kaybolmasına “mutizm” denir. Genellikle histeride görülür.

Kekemelik, genellikle solaklarda görülebilen bir konuşma kusurudur. Hafif dereceleri kendiliğinden düzelebilir. Ağır vakıalar hayat boyu sabit kalabilir.

konuşma

konuşmak eylemi; telefon görüşmesi. görüşme, danışma, müzakere. dinleyicilere bilim, sanat, yazın gibi bir konuda bilgi vermek için yapılan konuşma, konferans.

konuşma

Türkçe konuşma kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. spoken, talking n. talking, speaking, talk, chat, conversation, speech, address, allocution, causerie, delivery, discourse, harangue, interlocution, oration, spiel, utterance

konuşma

Türkçe konuşma kelimesinin Fransızca karşılığı.
conversation [la], conférence [la], entretien [le], causerie [la], colloque [le], délibération [la], discours [le], parler [le], parlé [le], pourparlers, propos [le]

konuşma

Türkçe konuşma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ansatz, Aussprache, Besprechung, Debatte, Diskurs, Durchsprache, Erörterung, Geplauder, Konversation, Parole, Rede, Unterhaltung, Wort, Zwiesprache

Konuşma (Sırtlan) sözleri

Sırtlan tarafından albümünde söylenen Konuşma adlı şarkının sözleri.

Bak geri gelir geri gelir baba Sırtlan
Bak yeri gelir geri gelir baba Sırtlan
Bak geri gelir geri gelir baba Sırtlan
Bak yeri gelir geri gelir kim..

Mikrofonu ver moruk anlatsın Sırtlan
Bu konuda sinir tanımayan benim usta
Tepkisini verir evet ama yine susmaz
Sizin basit fikirlerinizde beni tutmaz

Çok konuşma bu piyasa benim ama yinede
İdollerin kayıp hadi söyle onlar nerede
Soru gibi işaret olursun bana bakma
Egoların irgalamaz beni ve hiç takmam

Tabiî ki de ben olurum oyunun kralı
Otorite tanımam Sırtlan'ın geçer kuralı
Gelip evinden alırız senide biz bir gece
Yirmi sekiz sekil olur baba bizi görünce

Konserine geliriz sonunda olur clik clak
Ve sekliniz bozulurken yaparsınız breakdance
Bana bakin hadi moruk altımda ki hep benz
Senin o koftiden tayfaların bana sökmez

- Nakarat -
Konuşma, parazit yapmaktan öte gidemezsin
Konuşma, ritim dışı kontrolün yok detonesin
Konuşma, kötü kopyaların ölü vokalisin
Konuşma, gelince Sırtlan yapınca en iyisini

Çok ucuz hareketleriniz ve de baydı
Mikrofonu bırak futbol oyna hadi saydır
Olamazsın Amerikan kısacası kasma
Disko kralı'na çıkıp rezil olur kazma

İçeriksiz yapıtların kölesi mi hip hop
Yeni nesil depresif çocuklara da bir bak
Geri gelir baba Sırtlan bir şekilde biliyorsun
Kemik kitleni de alıp hadi simdi gidiyorsun

Yak sigarayı uzatma konuyu bağla
İlk okul terk talebesi gibi ağla
Bana güneş doğar her sabah sana yağmur
Henüz bitmedim moruk bak geliyorum daha dur

Sokak çocukları gibi bu tarzda argo
Sürpriz olamam çünkü ben devamlı banko
Ben dersem konuşma sende de ki hay hay
Beni de bekler helikopter çatı da bye bye

- Nakarat -
Konuşma, parazit yapmaktan öte gidemezsin
Konuşma, ritim dışı kontrolün yok detonesin
Konuşma, kötü kopyaların ölü vokalisin
Konuşma, gelince Sırtlan yapınca en iyisini

Konuşma (Meyra) sözleri

Meyra tarafından albümünde söylenen Konuşma adlı şarkının sözleri.

İlk başta her şey kolay gibidir
Onca yükün birden hafiflemiştir
Dert olmaz ayrılık hiç hatta hayat ne güzel

Sonra birden
Hasret vurunca
Yalnız kalınca
Unutmak zor ki ne bela
Gel de buna alışsana...

Konuşma Konuşma
Kalbim sen konuşma dayan
Boş versene sevinçle
Hayır vardır her işte
Ona değil kadere inan...

Konuşma Konuşma
Kalbim sen konuşma dayan...

Konuşma Konuşma
Kalbim sen konuşma dayan...

Dayan dayan...


Söz, Müzik: Sinan Akçıl
Düzenleme: Sinan Akçıl-Tolga Kılıç

Konuşma (Aşık Veysel) sözleri

Aşık Veysel tarafından albümünde söylenen Konuşma adlı şarkının sözleri.

Muhterem vatandaşlar beni
Bir çoğlarınız gazetelerde
Mecbalarda ismimi işitip
Okuyorsunuz fakat benim
Doğumumu memleketimi bilmiyorsunuz
Ben bunları sizlere kendi ağzımla
Anlatıcam
Ben şargıçların sivri alan köyünde
Biz sekizyüz doksan dörtte dünyaya
Gelmişim dünya gelişimde herkez
Gibi değil annem rahmetli koyun sağmadan
Gelirken yol üstüne dünyaya getirmiş beni
Yedi yaşıma kadar bende herkez gibi
Koştum gezdim oynadım yedi yaşımda
Çiçekden iki gözlerimi kaybettim
Ondan sonra dokuz on yaşımda
Saza başladım işte devam edip gidiyoruz
Yani bunu söylememdeki maksat
Milletimi evladıma bir hatıra
Olarak duysunlar diye kendi
Ağzımdan söylüyor...

Yanıtlar