KONUM (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi
2. pozisyon
3. 2 . coğrafyaYeryüzünde bir noktanın
4. enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri
5. konuş
6. 3 . coğrafyaBir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü.
KONUM (türkçe) anlamı
7. bir kimsenin ya da bir şeyin bir yerdeki durumu ya da duruş biçimi
8. pozisyon
9. bir kentin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve kentin gelişmesini etkileyen coğrafya koşullarının tümü.durum
10. yer
11. vaziyet
12. pozisyon.yeryüzünde bir noktanın
13. enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri.
KONUM (türkçe) ingilizcesi
1. n. position
2. location
3. site
4. situation
5. status
6. attitude
7. configuration
8. lay
9. lie
10. standing
11. state
12. station
KONUM (türkçe) fransızcası
1. position [la]
2. situation [la]
3. assiette [la]
KONUM (türkçe) almancası
1. n. Zustand
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Karşı Konum

Karşı konum, üst gezegenlerin Yer'e en yakın oldukları ândır. Bu konumda Yer, gezegenle Güneş'i birbirine bağlayan doğru üzerindedir.

Coğrafi Konum

Bir yapı ve etmenin bulunduğu yerin paralel, meridyen gibi ölçü birimleri ile gösterilmesi ve yerinin belirlenmesine verilen addır.

Kurgusal Konum

Kurgusal konumlar, sadece kurguda yer alıp gerçek olmayan yerlerdir. Yazarlar bu tür konumları kurgusal çalışmalarına bir arka plan olmaları nedeniyle yaratabilir ve tasvir edebilirler. Zindanlar ve Ejderhalar gibi rol yapma oyunlarında da kullanılabilirler. Kurgusal yerler yeni ...

İki Konum Arasındaki Bir Konum

Mu'tezile (Arapça: المعتزلة), İslam dininde bir itikadi mezhep. Mu'tezile, kelime olarak (i'tezele sözcüğünden türeyerek) "ayrılanlar, uzaklaşanlar, bir tarafa çekilenler" anlamına gelir.

Merkezsel Konum ölçüleri

İstatistik bilim dalında ve veri analizinde kullanılan aritmetik ortalama, medyan (ortanca), mod (tepedeğer), geometrik ortalama, harmonik ortalama vb. ölçülerinin tümünü ifade eden kavrama merkezsel konum ölçüleri adı verilmektedir.