Konya Ovası, İç Anadolu'nun Konya bölümü içinde yer alan çanak biçimli ovaların en önemlisi.

Konya Ovası

Konya Ovası, İç Anadolu`nun Konya bölümü içinde yer alan çanak biçimli ovaların en önemlisi.

Özellikleri

Güneyde Toros Dağları`nın iç kenarını boylayan yaylalar ve kuzeyde Obruk Yaylası`yla sınırlanan ovanın ekseni, Konya - Karapınar arasında kuzeybatı - güneydoğu, Karapınar - Bor arasında güneybatı - kuzeydoğu doğrultusundadır. Bu iki kesim kısmen volkanik bir eşikle ayrılır. Ovanın alçak kesimleri, yeni alüvyonlar arasında yazın kuruyan bataklıklarla kaplıdır. Yer yer içinde tatlı su gölü kavkıları olan eski alüvyonlara rastlanır. Bunlara göre Dördüncü zamanın şimdikine göre daha nemli ve serin bir devresinde Konya Ovası`nın geniş bir tatlı su gölüyle kaplı olduğu anlaşılır. Volkanizma etkinlikleri üçüncü zamanda başlar ve hemen hemen günümüze kadar ulaşır.

Ekonomi

Ovada geçim gevşek bir tahıl ekimine ve küçükbaş hayvancılığa (koyun) dayanır. Konya, Çumra, Karaman, Ereğli, Bor ve Karapınar gibi başlıca yerleşim merkezleri ovanın kenarında sıralanır.<!--kategori-->

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar