Konya Ovası

Konya Ovası, İç Anadolu'nun Konya bölümü içinde yer alan çanak biçimli ovaların en önemlisi.

Konya Ovası, İç Anadolu`nun Konya bölümü içinde yer alan çanak biçimli ovaların en önemlisi.

Özellikleri

Güneyde Toros Dağları`nın iç kenarını boylayan yaylalar ve kuzeyde Obruk Yaylası`yla sınırlanan ovanın ekseni, Konya - Karapınar arasında kuzeybatı - güneydoğu, Karapınar - Bor arasında güneybatı - kuzeydoğu doğrultusundadır. Bu iki kesim kısmen volkanik bir eşikle ayrılır. Ovanın alçak kesimleri, yeni alüvyonlar arasında yazın kuruyan bataklıklarla kaplıdır. Yer yer içinde tatlı su gölü kavkıları olan eski alüvyonlara rastlanır. Bunlara göre Dördüncü zamanın şimdikine göre daha nemli ve serin bir devresinde Konya Ovası`nın geniş bir tatlı su gölüyle kaplı olduğu anlaşılır. Volkanizma etkinlikleri üçüncü zamanda başlar ve hemen hemen günümüze kadar ulaşır.

Ekonomi

Ovada geçim gevşek bir tahıl ekimine ve küçükbaş hayvancılığa (koyun) dayanır. Konya, Çumra, Karaman, Ereğli, Bor ve Karapınar gibi başlıca yerleşim merkezleri ovanın kenarında sıralanır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Konya Ovası ilgili konular

 • Ova

  Ova ve Türkiye’de Ovalar : Ova akarsuların derince yer etmediği eğik olmaya, varsa da az olan çevresine göre alçakta olan düz yerlere o
 • Ovalar

  Ovalar Alm. (Tief-) Ebene (f), Fr. Plaine (f), İng. Plain. Bulunduğu yerde çevresine göre çukurda kalmış, derin vadilerle yarılmamış düz, g
 • Konya coğrafi bilgiler

  Fiziki yapıKonya il topraklarının % 38’i ovalardan % 35’i dağlardan ve % 27’si platolardan ibârettir. Büyük nehirleri yoktur.
 • Konya ekonomisi

  Konya ilinin ekonomisi tarıma ve özellikle buğday tarımına dayanır. Türkiye’nin buğday ambarı sayılır. Faal nüfûsun % 75’i ta
 • Konya Ayaklanması

  Konya Ayaklanması, Anadolu'da Milli Mücadele'ye karşı gelişen ayaklanmalardan biridir. Diğer ayaklanmalar gibi kısa sürede bastırılmıştır
 • Emirgazi, Konya

  Emirgazi, Konya ilinin bir ilçesidir.
 • Karapınar, Konya

  Konya ilinin bir ilçesidir.Meke Tuzlası bu ilçemizde yer almaktadır.Karapınar toprakları %60lara varan oranda kireçli bir yapıya sahiptir. İl
 • Konya bölümü

  Konya Bölümüiç Anadolu Bölgesi`nin güney ve güneybatı kısmını kapsar. Bölüm, güneyden vebatıdan Toros dağları ile çevrilidir.Konya B
 • Konya Ovası

  Konya Ovası, İç Anadolu'nun Konya bölümü içinde yer alan çanak biçimli ovaların en önemlisi.
 • Niğde (merkez)

  Niğde, Niğde ilinin merkezi olan şehirdir.