Kooperatif, halk dilinde imece usulü denilen topluca yardımlaşmanın resmi olarak belli kural kanun ve düzene göre yapılma işlemine verilen addır. Kelime kökeni olarak Fransızca coopérative kelimesinden gelmektedir.

Kooperatif

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir (KK. md. 1).

}

kooperatif

1 . Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık.
2 . Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.

kooperatif

Tüzel kişiliğe sahip olmak üzere, ortaklarının belirli ekonomik yararlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait gereksinmelerini, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet biçimi ile sağlayıp korumak amacıyla kurulan, değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlar 

kooperatif

Türkçe kooperatif kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. cooperative
n. cooperative, Co-op

kooperatif

Türkçe kooperatif kelimesinin Fransızca karşılığı.
coopérative [la]

kooperatif

Türkçe kooperatif kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Genossenschaft

İlgili konuları ara

Yanıtlar