Kooperatif, halk dilinde imece usulü denilen topluca yardımlaşmanın resmi olarak belli kural kanun ve düzene göre yapılma işlemine verilen addır. Kelime kökeni olarak Fransızca coopérative kelimesinden gelmektedir.

KOOPERATIF (türkçe) anlamı
1. 1 . Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık.
2. 2 . Üreticilerin
3. aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.
KOOPERATIF (türkçe) anlamı
4. Tüzel kişiliğe sahip olmak üzere
5. ortaklarının belirli ekonomik yararlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait gereksinmelerini
6. karşılıklı yardım
7. dayanışma ve kefalet biçimi ile sağlayıp korumak amacıyla kurulan
8. değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlar 
KOOPERATIF (türkçe) ingilizcesi
1. adj. cooperative
2. n. cooperative
3. Co-op
KOOPERATIF (türkçe) fransızcası
1. coopérative [la]
KOOPERATIF (türkçe) almancası
1. n. Genossenschaft

Kooperatif hakkında bilgiler

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir (KK. md. 1).

}

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kooperatif Oynanabilirlik

Kooperatif oynayış (kısaltma olarak CO-OP), genel olarak nişan alma ve strateji oyunlarında kullanılan evrensel bir video oyun terimidir. Kooperatif oynayışın ana işlevi birden çok oyuncunun aynı tarafta bilgisayarın yapay zekâsına karşı bir amaç için savaşmasıdır.

Kooperatif Oyun Türleri

Kooperatif oynayış (kısaltma olarak CO-OP), genel olarak nişan alma ve strateji oyunlarında kullanılan evrensel bir video oyun terimidir. Kooperatif oynayışın ana işlevi birden çok oyuncunun aynı tarafta bilgisayarın yapay zekâsına karşı bir amaç için savaşmasıdır.

Kooperatif Oynanış

Kooperatif oynayış ''(kısaltma olarak CO-OP)'', genel olarak nişan alma ve strateji oyunlarında kullanılan evrensel bir video oyun terimidir. Kooperatif oynayışın ana işlevi birden çok oyuncunun aynı tarafta bilgisayarın yapay zekâsına karşı bir amaç için savaşmasıdır.

Hızlandırıcı

Genetikte hızlandırıcı (İng. enhancer), bir gen kümesindeki genlerin transkripsiyon hızının artmasını sağlayan, transkripsiyon faktörlerinin bağlandığı kısa bir DNA bölgesidir.

Ortaklık

Birden çok sayıdaki kişinin, sermâyesinin emeğini birleştirerek kazanç sağlamak maksadıyla yaptıkları çok taraflı sözleşmelerdir.

Niksar

Tokat il merkezine 60 km mesafede yer alan Niksar ilçesinin güneydoğusunda Reşadiye, kuzeybatısında Erbaa, güneyinde Almus, güneybatısında Tokat, kuzeyinde Ordu il sınırları bulunmaktadır.