Kooperatif, halk dilinde imece usulü denilen topluca yardımlaşmanın resmi olarak belli kural kanun ve düzene göre yapılma işlemine verilen addır. Kelime kökeni olarak Fransızca coopérative kelimesinden gelmektedir.

KOOPERATIF (türkçe) anlamı
1. 1 . Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık.
2. 2 . Üreticilerin
3. aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.
KOOPERATIF (türkçe) anlamı
4. Tüzel kişiliğe sahip olmak üzere
5. ortaklarının belirli ekonomik yararlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait gereksinmelerini
6. karşılıklı yardım
7. dayanışma ve kefalet biçimi ile sağlayıp korumak amacıyla kurulan
8. değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlar 
KOOPERATIF (türkçe) ingilizcesi
1. adj. cooperative
2. n. cooperative
3. Co-op
KOOPERATIF (türkçe) fransızcası
1. coopérative [la]
KOOPERATIF (türkçe) almancası
1. n. Genossenschaft

Kooperatif hakkında detaylı bilgi

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir (KK. md. 1).

}

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kooperatif Oynanabilirlik

Kooperatif oynayış (kısaltma olarak CO-OP), genel olarak nişan alma ve strateji oyunlarında kullanılan evrensel bir video oyun terimidir. Kooperatif oynayışın ana işlevi birden çok oyuncunun aynı tarafta bilgisayarın yapay zekâsına karşı bir amaç için savaşmasıdır.

Kooperatif Oyun Türleri

Kooperatif oynayış (kısaltma olarak CO-OP), genel olarak nişan alma ve strateji oyunlarında kullanılan evrensel bir video oyun terimidir. Kooperatif oynayışın ana işlevi birden çok oyuncunun aynı tarafta bilgisayarın yapay zekâsına karşı bir amaç için savaşmasıdır.

Kooperatif Oynanış

Kooperatif oynayış ''(kısaltma olarak CO-OP)'', genel olarak nişan alma ve strateji oyunlarında kullanılan evrensel bir video oyun terimidir. Kooperatif oynayışın ana işlevi birden çok oyuncunun aynı tarafta bilgisayarın yapay zekâsına karşı bir amaç için savaşmasıdır.

Hızlandırıcı

Genetikte hızlandırıcı (İng. enhancer), bir gen kümesindeki genlerin transkripsiyon hızının artmasını sağlayan, transkripsiyon faktörlerinin bağlandığı kısa bir DNA bölgesidir.

Ortaklık

Birden çok sayıdaki kişinin, sermâyesinin emeğini birleştirerek kazanç sağlamak maksadıyla yaptıkları çok taraflı sözleşmelerdir.

Niksar

Tokat il merkezine 60 km mesafede yer alan Niksar ilçesinin güneydoğusunda Reşadiye, kuzeybatısında Erbaa, güneyinde Almus, güneybatısında Tokat, kuzeyinde Ordu il sınırları bulunmaktadır.

Iğdır

Iğdır Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Kars iline bağlıyken 27 Mayıs 1992’de il oldu. Kuzey ve doğusunda Ermenistan, güneydoğusunda Nahçivan ve İran, güney ve batısında Ağrı, kuzeybatısında Kars yer alır. Trafik plaka numarası 76’dır.

Nasyonal Sosyalizm

Birinci Dünya Savaşından sonra Almanya’da gelişip, İkinci Dünya Savaşından sonra ortadan kalkan bir akım. Hitler’in Alman İşçi Partisinin liderliğini ele geçirip Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi (Nazional Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei) olarak ismini ...

Işletme

İşletme Alm. Betrieb (-sleitung f) (m), Verwaltung (f), Fr. Exploitation (f), İng. Undertaking; administration, management. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üretim faktörlerini şuurlu ve sistemli bir şekilde bir araya toplayarak işleyen veya işleten her iktisadi ...

Tuzla

Tuzla, İstanbul'un bir ilçesi. 1400 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Tuzla'da yaşayan Rumlar, Lozan anlaşması çerçevesinde Selanik, Kavala ve Drama'dan gelen Türklerle yer değiştirmişlerdir. 80'lerin sonuna kadar balıkçılık ve ...

Tüzük

Tüzük idare tarafından düzenlenen daimi, mücerret, objektif ve genel hükümleri ihtiva eden bir hukuki tasarruf.

Turhal

Turhal, Tokat ilinin il merkezine 46 km uzaklıkta olan ve 2013 ADNKS kayıtlarına göre ilçe merkez nüfusu 62.596 olan bir ilçesidir.

Sigorta

Sigorta Meydana gelmesi düşünülen zararların tazmini maksadıyle yapılan çift taraflı bir akit. Bu akitle sigortacı denilen kimsenin, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini, zarara uğratan bir sebebin ortaya çıkması halinde, tazmin etmeyi ...