Korbonhitratlar

Karbonhidrat, canlının yapısına katılmayan uzun süreli dozaj etkisi yaratan bir maddedir. Aktif aldehit veya keton grubuna sahip polihidroksi alkoller veya hidroliz edildiklerinde bu maddeleri veren bileşikler olarak tanımlanabilir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Korbonhitratlar ilgili konular

 • Glukoz

  Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir. Hücreler onu bir ener
 • Aldoz

  Aldoz, molekül başına aldehit grubu bulunduran ve Cn(H2O)n formülüyle gösterilen bir tür monosakkarittir.
 • Heksoz

  Heksoz, altı karbon atomu barındıran ve C6H12O6 formülüyle gösterilen monosakkaritlere verilen genel addır. Library of Congress catalog 66-2569
 • Karbonhidratlar

  Karbonhidrat, hem canlının yapısına katılan hem de enerji sağlayan karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan organik bileşiklerin gen
 • Glukoneogenez

  Glukoneogenez, kelime anlamı olarak glukozun yeniden yapımı anlamına gelir ki zaten bu reaksiyon glukozun yıkım reaksiyonu olan glikolizden sonr
 • Monosakkaritler

  Monosakkaritler, su ile daha küçük birimlere parçalanamadıklarından ``basit şekerler``, ``tek şekerler``, ``monozlar`` olarak da bilinirler.
 • Şekerler

  Monosakkaritler
 • Akarboz

  Akarboz, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan anti-diyabetik bir ilaçtır. Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de Glukobay® (Bayer AG), Kuzey Amerika
 • Deoksiribonükleotit

  deoksiribonükleotit, DNA'nın, yani deoksiribonükleik asidin, bir monomeri, veya bir tek birimidir. Her deoksribonüklotit üç bölümden oluşur:
 • Ribuloz

  Ribuloz, bir tür beş karbon atomuna sahip monosakkarittir. Bir ketoz grubu barındırdığı için ribuloz bir ketopentozdur.
Korbonhitratlar
Korbonhitratlar