kordalılar

Bazı gelişim dönemlerinde sırtipi, yutak solungaç yarıkları, sırt tarafında ortası boş sinir şeridine ve kuyruğa sahip hayvanlardır. Hayvanların en iyi bilinen grubudur. Yaklaşık 45.000 türü mevcuttur.

Kordalılar

Bazı gelişim dönemlerinde sırtipi, yutak solungaç yarıkları, sırt tarafında ortası boş sinir şeridine ve kuyruğa sahip hayvanlardır. Hayvanların en iyi bilinen grubudur. Yaklaşık 45.000 türü mevcuttur.

Altşubeler:

Sınıflar:

Yanıtlar