Kore Türk Tugayı

Türk

Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır.

Türk-Alman İttifakı

Türk-Alman İttifakı, 3 Ağustos 1914 Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girmesine neden olan ittifak antlaşması. Alman-Osmanlı ittifakı I. Dünya Savaşı başladıktan sonra, 2 Ağustos 1914'te hazırlandı ve birgün sonra imzalandı. İttifaka göre,...

Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı

Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı, 1925 İngiltere ve Milletler Cemiyeti'nin Musul sorunundaki tutumları ve İngiltere'nin 1925'te Doğu ayaklanmasını kışkırtması Türkiye'yi Sovyetler Birliği'nin desteğini arama yoluna itmiştir. Sovyetler Birliği...

Türk-Ermeni Cephesi

Türk Ermeni Cephesi veya Doğu Cephesi olarak adlandırılan bu cephede Milli kuvvetlerlerle merkezi Erivan olan Demokratik Ermeni Cumhuriyeti ile yapılmışdır. Sonucunda Gümrü anlaşması sağlanmışdır.==Geçmişi==Ermeni sorununun uluslararası bir sorun haline...

Türk-Fransız Cephesi

Türk-Fransız Cephesi veya Güney Cephesi Kurtuluş Savaşı Milli kuvvetlerin Fransız lejoner birliklerine (Fransız, Cezair ve Ermeni Askerlerinden oluşan) karşı verdikleri savaşı kapsamaktadır.

Türk-Gürcü Cephesi

TBMM`nin Gürcü sefiri ile yapmış olduğu 22-Şubat-1921`deki antlaşmaya göre; Gürcüler, Ardahan-Çıldır-Göle-Hanak ve Posof`dan çekilmiş ve 2-Mart-1921 de Posof düşman işgalinden kurtulmuştur.

Türk-Japon ilişkileri

== Türk-Japon ilişkileri tarihi==*1873`te Japonya temsilcisi Fenichiro Fukuchi Türkiye`ye (トルコ = Toruko okunur) geldi. *1881`de Abdülhamid Masaharu Yoshida`yı kabul etti.*1887`de Prens Komatsu, Abdülhamid`i ziyaret etti, dostluk nişanı sundu.

Türk-Roma İlişkileri

Romalılar`ın Anadolu`ya hakim olmasından sonra da Anadolu`ya yönelik Türk akınlarının belirli aralıklarla ve devrin siyasi gelişmelerine paralel olarak devam ettiği görülmektedir. Nitekim Anadolu`ya yönelik Türk akınlarının ve bilhassa Doğu Anadolu ile Ka...

Türk-islam Sanatları

Geleneksel Türk sanatları, Türk kültürünün bir kısmını meydana getiren sanat ve sanat uslupları. Geleneksel Türk sanatlarının bir kısmı İslam öncesi dönemden kaynaklanır.

Türk-İş

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 1952 yılında kurulan Türkiye`nin ilk büyük işçi konfederasyonudur. Genel Merkezi Ankara`dadır. Genel Başkanı Salih Kılıç`tır. 35 Üye sendikası vardır.