Korkunç İvan

1530’da Moskova’da dünyaya geldi. Babası Vasili üç yaşındayken öldü. Annesi Elena Türk asıllı Giliskiler’lerden geliyordu.

Korkunç İvan hakkında detaylı bilgi

1530’da Moskova’da dünyaya geldi. Babası Vasili üç yaşındayken öldü. Annesi Elena Türk asıllı Giliskiler’lerden geliyordu. Üç yaşındayken Rusya’nın başına geçen İvan küçük yaşlardan itibaren entrikalarla uğraşmaya başladı.

1547 yılında tacı giydi ve o döneme kadar Moskova knezi olarak anılan Rus imparatoru Çar olarak ilan edildi ve Korkunç İvan ilk Rus çarı oldu.

Detaylı bilgi için bakınız: İvan IV
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Korkunç İvan (anlam Ayrım)

Korkunç İvan, çar.

Korkunç İvan (film)

Korkunç İvan Sergey Eisenstein’ın yönetmenliğini yaptığı Rus Çarı IV.İvan’ın anlatıldığı iki bölümden oluşan filmdir. İlk bölümü 1944’de ikinci bölümü politik nedenlerle 1958 yılında tamamlanabilir.

Korkunç İvan (anlam Ayrımı)

Korkunç İvan, çar.

Ivan

1530’da Moskova’da dünyaya geldi. Babası Vasili üç yaşındayken öldü. Annesi Elena Türk asıllı Giliskiler’lerden geliyordu.

İvan IV

1530’da Moskova’da dünyaya geldi. Babası Vasili üç yaşındayken öldü. Annesi Elena Türk asıllı Giliskiler’lerden geliyordu. Üç yaşındayken Rusya’nın başına geçen İvan küçük yaşlardan itibaren entrikalarla uğraşmaya başladı. 1547 yılında tacı giydi ve o ...

çar

Çar Bulgar ve Rus hükümdarlarına verilen ünvan. Eski Roma İmparatorlarına verilen “Caesar” ünvanının değişik söylenişidir. Bu ünvan, Bizans imparatorları 10 ve 14.

Daugavpils

Daugavpils, Letonya'nın Güneydoğu'sunda ismini aldığı Daugava Nehri kıyısında konumlanan bir şehirdir. Daugavpils, kelime anlamı olarak "Daugava Kalesi" anlamına gelmektedir.

Rusya

Rusya Federasyonu dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Kuzeyinde Kuzey Kutup Denizi; doğusunda Pasifik Okyanus; batısında Estonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Letonya, Ukrayna, Moldavya, Baltık Denizi; güneyinde Kazakistan, Moğolistan, Çin, Gürcistan, Azerbeycan, Hazar Denizi, Kuzey Kore, ...

Kıpçaklar

Kıpçaklar (Kumanlar) Avrupalıların “Kuman” adını verdikleri kuzey Türkleri. Kıpçakları, Bizanslılar “Kumanos”, Macarlar “Kun”, Ruslar “Polovets”, Almanlar “Falben” adıyla bilirler. İslamî kaynaklar ise “Kıpçak” (Kıfşak, Hıfşak) diye zikrederler. ...

Sergey Prokofiyef

(1891-1953) 20. yüzyıl Rus müziğinin verimli bestecisi Prokofiyef, lirik ve dramatik yapıtlarıyla çağımızın güçlü bir müzikçisidir. Bestecinin ilk dönem yapıtları, 1917 Devrimi'ne hazırlanan ülkenin koşullarını yansıtırcasına kişisellikten uzak, yaldızsız ve dobradır. ...

Kronoloji - Dünya Tarihi

M.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçişM.