Koro (müzik)

müzik

Müzik insan yada çalgı seslerinin, belli bir biçimsel güzellik yada duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek biraraya getirilmesini içeren sanat dalı. Bu düzenleme kültürlere göre belirlenmiş ayrı melodi ve ritm (Batı müziğinde armoni) standartlarına...

Kanun (müzik)

Kökeni, milattan önceki Anadolu, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Daha sonraki çağlarda yine bu bölgelerde görülen “Kanun”, giderek dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştır. Özellikle Çin, Hindistan ve Pakistan’da bu çalgının benzerle...

Kaşık (müzik)

Vurmalı bir çalgıdır. Özellikle şimşir ağacından yapılanı makbuldür. Sap kısımları parmaklar arasına alınır, oval kısımları ise sırta gelecek şekilde avuç içine alınarak çalınmaktadır. Bunun dışında farklı tutuş biçimleri de vardır.

Kiss (müzik)

"Wicked Lester"in dağılmasını izleyen Kiss 1972'de ritim gitar ve vokalde Paul Stanley (doğumu Paul Eisen, 20 Ocak 1950, New York) ve bas gitar ve vokalde Gene Simmons'ın (d. Chaim Witz, 25 Ağustos 1949, Haifa, Israel) davula Peter Criss'i (d. Peter Criss...

Samba (müzik)

Samba, Brezilya`daki Afrika kökenlilerden ortaya çıkan değişik tarzdaki müziklerin en ünlülerinden biridir. ``Samba`` adı, büyük olasılıkla Angola`da geleneksel bir müzik türü olan `mesemba`dan gelmektedir. Samba, Bahia`dan göç eden siyahların güçlü etkis...

Ses (müzik)

Ses, atmosferde canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir. Fiziksel boyutta ses, hava katı sıvı veya gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir.

Tabutta Rövaşata (müzik)

Baba Zula`nın 1996 yılında Ada müzik`ten çıkan albümünün adı.

Taksim (müzik)

Taksim, Türk müziğinde ve birçok Orta Doğu kültürünün müziğinde ritimsiz ve tek kişi tarafından yapılan