Koruma

Koruma veya fedai, bir kimseyi herhangi bir tehdide karşı, yakın mesafeden korumakla görevlendirilmiş özel eğitimli kişi. Korumalar, korunacak kişi tarafından kiralanmış sivil kişiler olabileceği gibi; polis, asker gibi güvenlik güçleri mensubu da olabilirler. Aslen refakatçi anlamına gelen eskort sözcüğü de zaman zaman -özellikle güvenlik güçlerinden oluşmuş koruma timlerini- belirtmek için kullanılır. Modern Türkçede muhafız sözcüğü ise daha çok bir devlet büyüğünü veya tesisi korumak üzere ta

Koruma

Koruma veya fedai, bir kimseyi herhangi bir tehdide karşı, yakın mesafeden korumakla görevlendirilmiş özel eğitimli kişi. Korumalar, korunacak kişi tarafından kiralanmış sivil kişiler olabileceği gibi; polis, asker gibi güvenlik güçleri mensubu da olabilirler. Aslen refakatçi anlamına gelen eskort sözcüğü de zaman zaman -özellikle güvenlik güçlerinden oluşmuş koruma timlerini- belirtmek için kullanılır. Modern Türkçede muhafız sözcüğü ise daha çok bir devlet büyüğünü veya tesisi korumak üzere tahsis edilmiş askeri birlikler için, çoğunlukla birliğin türü ile birlikte (muhafız alayı, muhafız taburu vs.) kullanılır.

Etimoloji

Fedai sözcüğü Arapça kökenlidir ve "feda etmek" anlamındaki fada ( فدا ) kökünden gelir. Muhafız sözcüğü de yine Arapça kökenlidir ve "muhafaza etmek" (korumak) kökünden gelir. Türkçeye İngilizceden geçen eskort sözcüğünün kökeni ise İtalyanca scorgere (rehberlik etmek) fiilinin geçmiş zaman, dişi hali scorta'ya dayanır.

Kaynaklar

Vikipedi

Koruma

Conservation

Koruma

korumak eylemi, himaye, vikaye, sıyanet, muhafaza, müdafaa.
önemli kişileri korumakla görevli kimse, badigard.

Koruma

Türkçe Koruma kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. protective
n. protection, defending, guarding, keeping, preservation, conservation, escort, guard, bodyguard, lifeguard, covering, aegis [Brit.], egis, asylum, conservancy, convoy, custody, defense, favor, favour [Brit.], indemnity, maintenance, patronage

Koruma

Türkçe Koruma kelimesinin Fransızca karşılığı.
protection [la], patronage [le], conservation [la], défense [le], garde [la], maintien [le], parrainage [le], prophylaxie [la], préservation [la]

Koruma

Türkçe Koruma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Aufrechterhaltung, Behauptung, Bewahrung, Eskorte, Geleit, Gewahrsam, Hut, Konservierung, Obhut, Protektion, Schirm, Schirmherrschaft, Schonung, Schutz, Wahrung, Wartung

Yanıtlar