Kosova'daki Osmanlı Mimari Eserleri Listesi

Liste, 453 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kosova'da Priştine, Prizren, İpek, Yakova, Gilan, Vıçıtırın, Mitroviça, Ferizovik, Kaçanik, Dragaş, İstok, Deçan, Nobırda şehir ve köylerinde yapılan 229 Osmanlı mimari eserini kapsar.

Liste, 453 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Kosova`da Priştine, Prizren, İpek (Peç), Cakova (Yakova), Gilan, Vushtri (Vuçetırn), Mitroviça, Ferizoviç (Ferizaje-Urişevac), Kaçanik, Dragaş, İstok, Deçan, Novo Bırdo şehir ve köylerinde yapılan 229 Osmanlı mimari eserini kapsar. Listede günümüze kadar gelebilen esereler sıralanmıştır. Eserlerin tamamını değil derlenebildiği kadarını ifade eder. Listeye ek yaparak Vikipedi`nin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

CakovaKülliyeler • Hacı Ömer Külliyesi
  • Hacı Ömer Camii
  • Hacı Ömer Mektebi
 • Hadım Süleyman Ağa Külliyesi
  • Hadım Camii
   • Mustafa Efendi Mezarı
  • Hadım Kütüphanesi
  • Hadım Mektebi
 • Seyfeddin Ziya Külliyesi
 • Yeni (Kerim Bey / Sofa) Külliye
  • Yeni Camii (Kerim Bey /Sofa Camii)
  • Yeni Camii Mektebi
 • Hasan Ağa Külliyesi
  • Hasan Ağa Camii
  • Hasan Ağa Kulesi


Camiler • Gerçar / Geçar (Çömlekçiler) Camii
 • Getsi Camii
 • Gül (Çül) Camii
 • Halil Efendi Camii
 • Hanka / Kızıl Camii
 • Kosar Camii
 • Mahmud Paşa Camii
 • Molla Yusuf Camii


Türbe • Nukdi Baba (Şeyh Fettah) Türbesi


Tekkeler • Bektaşi Tekkesi
 • Hacı Şeyh Musa Tekkesi
 • Sadi Tekkesi / Büyük Tekke
 • Şeyh Emin (Acize Baba) Tekkesi


Medrese • Küçük Medrese


Rüştiye • Cakova Rüştiyesi


Çarşı • Cakova Çarşısı


Hanlar • Eski Haraçi Hanı
 • Yeni Haraçi Hanı


Debbağhane • Yeni Debbağhane


Çeşme • Pancal Çeşmesi


Köprüler • Tabak / Debbağ Köprüsü
 • Taliç Köprüsü
 • Terzi Köprüsü


Kuleler • Abdullah Paşa Kulesi (Sarayı)
 • Batuşa Kulesi


Konaklar • Sina Konağı


Deçan

Cami • Bayraktar Camii


Kale • Deçan Kulesi


Dragaş

Külliye • Brodasan Kukli Mehmed Bey Külliyesi
  • Kukli Mehmed Bey Camii
  • Kukli Mehmed Bey Türbesi
  • Kukli Mehmed Bey Namazgahı


Cami • Mlika Köyü Ahmed Ağa Camii


Ferizaj

Cami • Merkez (Büyük) Camii


Rüştiye • Ferizaj Rüştiyesi


Saat Kulesi • Ferizaj Saat Kulesi


Gilan

Camiler • Atik Camii
  • Abdürrahim Efendi Mezarı
  • Adem Efendi Mezarı
 • Merkez (Çarşı) Camii


Tekke • Şeyh İslam Efendi (Sadi) Tekkesi


Türbe • Şeyh İslam Efendi Türbesi


Kaçanik

Külliye • Şeyhler Külliyesi
  • Şeyhler Köyü Camii
  • Şeyh Sinan Türbesi


Cami • Sinan Paşa Camii


Kale • Kaçanik Kalesi


Mitroviça

Cami • Muslihuddin / Müezzin Hoca Camii
  • Ramazan Bey Mezarı


Tekke • Şeyh Feyzullah Efendi Tekkesi


Türbe • Şeyh Feyzullah Efendi Türbesi


Rüştiye • Mitroviça Rüştiyesi


Hamam • Zeyneddin (Zeynel) Bey Hamamı


Hastane • Askeri Hastahane (Hamidiye Hastanesi)


Konak • Köroğlu Konağı


Novo Bırdo

Camiler • Fatih Camii
 • Kaleiçi (Çarşı) Camii


Türbe • Mehmed Dede Türbesi


Kale • Novo Bırdo Kalesi


Pec

Külliyeler • Defterdar Külliyesi
  • Defterdar Camii
  • Defterdar Türbesi
 • Gülfem Hatun Külliyesi
  • Gülfem Hatun Camii
  • Gülfem Hatun Türbesi
 • Hasan Bey Külliyesi
  • Hasan Bey (Hamam) Camii
  • Hasan Bey Hamamı


Camiler • Abdürezzak Efendi (Saat / Puhavac) Camisi
 • Fatih (Bayraklı) Camii
  • Miralay Hayri Bey Mezarı
  • Zeynel Abdin Efendi (Hacı Zeka) Mezarı
 • Merre Hüseyin (Kurşunlu) Camii
 • Muslih Ağa (Kızıl) Camii
 • Pehlivan Meydanı Camii
 • Taftalı (Kara Muço) Camii
 • Virela Köyü Camii


Mescit • Fatih Mescidi


Çeşme • Muslih Ağa (Kızıl) Camii Çeşmesi
 • Yaşar Paşa Çeşmesi


Köprü • Budisavci Köyü Köprüsü


Konaklar • Tahir Paşa Konağı
 • Yaşar Paşa (Hacı Zeka) Konağı


Kuleler • Karaman Ağa Kulesi
 • Zeynel Bey Kulesi


Priştine

Külliyeler • Fatih Sultan Mehmed Külliyesi
  • Fatih Sultan Mehmed Camii (Büyük Camii)
  • Fatih Sultan Mehmed Hamamı (Büyük Hamam)
 • Piri Nazır (Pirinaz) Külliyesi
  • Piri Nazır (Pirinaz) Camii
  • Piri Nazır (Pirinaz) Türbesi
 • Sultan Murad Hüdavendigar Külliyesi
  • Sultan Murad Hüdavendigar Türbesi
   • Hafız Mehmed Paşa Mezarı.
   • Halil Rifat Paşa Mezarı
  • Ali Hacı (Selamlık) Çeşmesi
  • Sultan Abdülaziz Çeşmesi
  • Selamlık Binası
  • Sultan Reşad Çeşmesi


Camiler • Emir Alaaddin Camii
 • Hasan Ağa (Su`ud Efendi) Camii
 • Hatuniye Camii
 • Kadriye (Muhacir Mahallesi) Camii
 • Lab (Ramazan Çavuş) Camii
 • Sultan Murad (Küçük Fatih / Çarşı) Camii
 • Yarar Çeribaşı (Buzağı) Camii
 • Yaşar Paşa Camii
 • Yusuf Çelebi (Pozderka) Camii


Türbe • Gazi Mestan (Bayraktarlar) Türbesi


Tekkeler • Danyal Tekkesi
  • Danyal Türbesi
 • Kadiri Tekkesi
  • Kadiri Türbesi


Hükümet Konağı • Priştine Hükümet Konağı


Kışla • Priştine Kışlası


Saat Kulesi • Priştine Saat Kulesi


Çeşme • Emincikler Konağı Çeşmesi


Konaklar • Emincikler Konağı
 • Hamdi Bey Konağı
 • Huniler Konağı
 • Koca Dişliler Konağı
 • Konak (Kosova Bilimler Akademisi Binası)


Prizren

Külliyeler • Emin Paşa Külliyesi
  • Emin Paşa Camii
   • Mehmed Emin Paşa Mezarı
  • Emin Paşa Medresesi
 • Gazi Mehmed Paşa Külliyesi
  • Gazi Mehmed Paşa Camii
   • Abbas Ağa Mezarı
   • Hacı Ahmed Nurullah Mezarı
   • Ömer Sabri Paşa Mezarı
  • Gazi Mehmed Paşa Hamamı
  • Gazi Mehmed Paşa Kütüphanesi
  • Gazi Mehmed Paşa Medresesi
  • Gazi Mehmed Paşa Mektebi
  • Gazi Mehmed Paşa Müderris Evi
  • Gazi Mehmed Paşa Türbesi
 • Suzi Çelebi Külliyesi
  • Suzi Çelebi Camii
  • Suzi Çelebi Köprüsü
  • Suzi Çelebi Kütüphanesi
  • Suzi Çelebi Türbesi


Camiler • Arasta (Evrenos Bey) Camii
 • Fethiye (Cuma/Atik) Camii
 • Hacı Kasım Camii
 • Hacı Ramadan (Kör Ağa) Camii
 • İlyas Kuka Camii
  • Mazlume Hanım Mezarı
  • Ömer Ağa Mezarı
 • Katip Sina Bey (Levişah) Camii
 • Mahmud Paşa Camii
 • Maksud Paşa (Maraş) Camii
 • Müderris Ali Efendi (Ali Hoca) Camii
 • Saraçhane (Kukli Mehmed Bey) Camii
 • Seydi Bey Camii
 • Sinan Paşa Camii
 • Tercüman İskender Bey (Dragoman) Camii
 • Terzi Mehmed (Memi) Camii
 • Mamuşa / Eski Mir (Kamber Ağa) Camii
 • Rahoveç / Trolişte Köyü Camii
 • Rahoveç / Zırza Köyü Hüseyin Ağa (Hüseyin Sipahi) Camii


Namazgah • Fatih Sultan Mehmed Namazgahı (Kırık Camii)


Türbeler ve Mezarlıklar • Karabaş Efendi Türbesi
 • Kemani Rabia Hanım Türbesi
 • Osmanlı Mezarlığı / Eski Mezarlık
 • Şeyh Hulusi Efendi Türbesi
 • Şeyh Hüseyin Türbesi
 • Küçük Kruşa Köyü / Hasan Baba Türbesi


Tekkeler • Acize Baba (Sadi Tarikatı) Tekkesi
  • Acize Baba (Sadi Tarikatı) Türbesi
 • Kurila (Şeyh Hasan Efendi) Kadiri Tekkesi
 • Kutup Musa Tekkesi Haremlik Binası
  • Kutup Musa Türbesi
 • Rifai (Hüseyin Efendi) Tekkesi
 • Şeyh Osman Halveti (Saraçhane) Tekkesi
  • Şeyh Osman Halveti (Saraçhane) Tekkesi Çeşmesi
  • Şeyh Osman Halveti (Saraçhane) Tekkesi Haremlik Binası


Medrese • Yavuz Mehmed Efendi Medresesi


Rüştiye • Prizren Rüştiyesi


Hükümet Binaları • Prizren Elektrik Trafosu
 • Prizren Erkek Islahhanesi
 • Prizren Eski Belediye Binası
 • Prizren Hükümet Konağı
 • Prizren Telgrafhanesi


Kale • Prizren Kalesi


Kışla • Prizren Kışlası


Saat Kulesi • Prizren Saat Kulesi
 • Mamuşa Saat Kulesi
 • Rahoveç Saat Kulesi


Hamam • Şemsuddin Ahmed Bey Hamamı


Çeşmeler • Belediye Çeşmesi
 • Binbaşı Çeşmesi
 • Esma Hanım Çeşmesi / Taş Çeşme
 • Feyzullah Sipahi Çeşmesi
 • Hacı Ramadan (Kör Ağa) Çeşmesi
 • Sinan Paşa Çeşmesi
 • Şadırvan Çeşmesi
 • Mamuşa / Emin Paşa Çeşmesi


Köprüler • Ali Bey (Taş Köprü) Köprüsü
 • Kırkpınar Köprüsü
 • Manastır Köprüsü


Konaklar • Adem Ağa Jön Konağı
 • Fikret Mustafa Konağı
 • Musa Şehzade Konağı
 • Şaip Paşa Konağı


Vushtri

Külliye • Gazi Ali Bey Külliyesi


Camii • Gazi Ali Bey Camii


Medrese • Gazi Ali Bey Medresesi


Kale • Vushtri Kalesi


Hamam • Zeynel Bey Hamamı


Köprü • Mahmud Paşa Köprüsü


Kaynak

Kosova`da Osmanlı Mimari Eserleri, I - II Mehmet Z. İbrahimgil - Neval Konuk

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.