Kotiledon

Kısaca: Çimyaprağı, kotiledon olarak da bilinir, bir tohumun embriyonunda bulunan tohum yaprağı. Embriyonlarında tek bir çenek bulunan çiçekli bitkilere bir çenekliler, iki çenek bulunanlara iki çenekliler denir. ...devamı ☟

Kotiledon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Çimyaprağı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tohum
3 ay önce

olgun bitkide kökleri oluşturmuş olur. Kotiledonlar ile radikula arasında kalan bölgeye hipokotil denir. Kotiledonların üstünde kalan bölgeye ise epikotil...

Tohum, Bitki, Embriyo, Mitoz bölünme, Nişasta, Protein, Selüloz, Tür, Yağ, Zigot, Çimlenme
çamgiller
3 ay önce

yaprak) uzun sürgünlerde bulunur. Yapraklarda reçine kanalları görülür. Kotiledon sayısı 2-15(-24) arasındadır. Dişi kozalaklar bir yılda olgunlaşır (Pinus'da...

Çamgiller, Abies, Ağaç, Bilimsel sınıflandırma, Brahte, Cedrus, Cins, Göknar, Ladin, Larix, Melez (Bitki)
Porsukgiller
3 yıl önce

tohumu kısmen çevreler veya arillus meyvede tohum tamamen kapanmıştır. Kotiledon sayısı 2'dir, epigeik çimlenme görülür. Porsukgiller familyası eski sınıflandırma...

Porsukgiller, Taksokutu, Apikal, Araucariaceae, Arillus, Ağaç, Bilimsel sınıflandırma, Brahte, Cins, Cupressaceae, Kotiledon
çimlenme
3 ay önce

zamanda belli olur. Embriyo, üzerinde bir veya daha fazla çanak yaprağı (kotiledon) taşıyan bir hipokotil kök ekseninden ibarettir. Kökün (radide) büyüme...

Biyoloji, Bitki, tohum
Japon çamı
3 yıl önce

çok köşeli ve basıktır, 4-6.5 × 2-3.5 mm ve kanatlar 0.2-0.25 mm'dir. Kotiledon sayısı (2-)3(-4) kadar, ince ve uzun, 2 cm uzunluğundadır. Çimlenme epigeiktir...

Yer fıstığı
3 ay önce

tohum kabuğu ile kaplanmış iki adet kotiledon ve bir adet embriyodan oluşur. Ağırlık esasına göre kotiledonlar yer fıstığı tohumunun ortalama %93'ünü...

Yer fıstığı, Yer fıstığı
Plasenta
3 ay önce

villöz ağaç yapıcıkları oluşur. Anne tarafında bu villöz ağaç yapıları "Kotiledon" denilen loblara dönüşür. İnsan plasentası disk şeklindedir ancak bu biçim...

Plasenta, Amniyon sıvısı, Ansiklopedi, Dolaşım sistemi, Embriyo, Embriyon, Karbondioksit, Oksijen, Sperm, Zigot, Trofoblast
Sitokinin
3 ay önce

genişlemesini uyarır. Bu etki ayçiçeği, kabak, hardal gibi yapraklı kotiledonlara sahip dikotiladonlarda açıkça görünmektedir. Sitokinin muamelesi, kotilendonların...

Sitokinin, Alg, Ayçiçeği, Bakteri, Bitki, Biyokimya, DNA, Dikotiledon, Doku, Embriyo, Enfeksiyon