Koyulhisar, Sivas

Koyulhisar, Sivas´ın Karadeniz iklim ve coğrafi bölgesine düşen ve ilin en kuzeyinde bulunan ilçesidir.

Koyulhisar, Sivas´ın Karadeniz iklim ve coğrafi bölgesine düşen ve ilin en kuzeyinde bulunan ilçesidir.

Sırtını Dumanlı dağına verirken, fay hattı olarak bilinen Kelkit ırmağına ayaklarını uzatmıştır. Sırtını verdiği dağ yamacındaki botanik yapı tamamen Karadeniz bölgesinin bitki yapısına uyarken, toprağının çok killi olması ve bölgenin dik yamaç yapısı nedeni ile sık sık heyelanlar meydana gelmekte, hatta bunlar afet bölgesi olarak tanımlanmaktadırlar.

Orman ve tabii güzellikleri ile çok zengin olmakla birlikte tarihi kalıntılarla ve geçmişle ilgili bulgular ve kayıtlar ise çok zayıfdır. İlçe içinde bir anıt ve camii kalıntıları dışında kayda değer bulunmamakta.

Ekonomi

Geçimini ormancılık, hayvancılık ve tarımla yaparken, sanayileşme ise bulunduğu coğrafi durum ve tipik kente göç etme sebebi ile gelişememiş.

İlçede orman işletmesi bulunmakta. Carşı esnafı ise ilçenin genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Bir banka şubesi yanında, telekomünikasyon, kirtasiye, arzuhalci, postahane vs. yanında benzin istasyonu ve servis noktalarida bulunmaktadır.

Turizm için büyük bir potansiyele sahip olunduğu halde herhangi bir yatırımda bulunulmamış. Yaz mevsimi ve okul tatili sırasında kentten ilçeye sezonluk göç oluşmaktadır.

Ulaşım

İlçede eğitim kurumları, yanında bir devlet hastanesi ufak boyutlu ticari atılımlar bulunmaktadır. Diğer yerleşim merkezlerine ulaşımlar sadece özel teşebbüslü otobüs şirketleri ile mümkündür. İlçede telekomünikasyon ise iyi derecede olup, internet bağlantısı ise zayıfdır. Alan il kodu (0)346 dır.

Tarih

Ermeni sürümü ile ilgili yabancı kayıtlarda ilçenin 20. yüzyıl başına kadar buranın tamamen Ermeni ve Kürt ağırlıklı nüfusa sahip olduğunu iddia etmekle birlikte, halen yaşayan yaşlı yerli ahaliden alınan kaynaklar bunun tamamen tersi olduğunu ispat etmektedir.

Dış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Koyulhisar, Sivas
Koyulhisar, Sivas