Kozmik Mikrodalga Arkaplan ������Mas�� (Kozmik Fon Radyasyonu)

Kozmik ışınım

Kozmik mikrodalga arkaplan ışıması (kısaca:Fon ışıması veya fon radyasyonu) 1964 yılında keşfedilen bütün evreni dolduran bir elektromanyetik dalga biçimidir. 2.725 kelvin sıcaklığındaki siyah nesnenin termal ışınımına tekabül eden 160.2 GHz frekansında v...

Kozmik fon radyasyonu

Kozmik mikrodalga arkaplan ışıması (kısaca:Fon ışıması veya fon radyasyonu) 1964 yılında keşfedilen bütün evreni dolduran bir elektromanyetik dalga biçimidir. 2.725 kelvin sıcaklığındaki siyah nesnenin termal ışınımına tekabül eden 160.2 GHz frekansında v...

Büyük Patlama Kuramı

Şiddetli Büyük Patlama Kuramı, Evren'imizin kökeni ve oluşumuna ilişkin yaygın kabul gören bir teoridir. Bu kuram, iki benzer sütun üzerine dayanmaktadır: Genel Görelilik Kuramı: Seksen yılı aşkın bir süre önce, Einstein, Evren'de kütlenin dağılımının...

COBE

COBE “ kozmik mikrodalga arkaplan ışıması”nın incelenmesi amacıyla fırlatılmış bir uydunun kısa adıdır. COBE uydusunun asıl adı “kozmik arkaplan ışıması kaşifi” anlamındaki Cosmic Background Explorer’dır.

[cobe|cobe

Robert Wilson

George Smoot

George Fitzgerald Smoot III (20 Şubat 1945), Amerikalı fizikçi, kozmolog, Nobel Fizik Ödülü sahibi ve "5. sınıf öğrencisinden daha zeki misiniz?" adlı Amerikan TV yarışmasının 1 milyon dolarlık ödülünün sahibi. Nobel Fizik Ödülü'nü 2006 yılında John C. Ma...

1978 Nobel fizik Ödülleri

Düşük sıcaklıklar fiziği alanındaki temel buluş ve keşfi için... Kozmik mikrodalga zemin ışımasını keşifleri için...

Şişirme Kuramı

Şişirme Kuramı, Büyük Patlama'dan kısa bir süre sonra, Evren'in aşırı derecede hızlı (üstel) bir genleşme devresi geçirdiğini ileri sürmektedir. Büyük Patlama Kuramı'nın Soruları Büyük Patlama Kuramı, kozmik mikrodalga fon spektrumunu (tayfını) ve h...