Kral Herod

Kral Herod (İbranice: ``הוֹרְדוֹס``; Yunanca: ``ἡρῴdης``), (d. M.Ö. 74 - ö. M.Ö. 4 Kudüs), aynı zamanda Herod I ya da Büyük Herod adıyla bilinen ve Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Yahudi Kralı.

Kral Herod (İbranice: ``הוֹרְדוֹס``; Yunanca: ``ἡρῴdης``), (d. M.Ö. 74 - ö. M.Ö. 4 Kudüs), aynı zamanda Herod I ya da Büyük Herod adıyla bilinen ve Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Yahudi Kralı.

Hayat hikayesinin detaylarına en iyi M.S. 1. Yüzyıl Yahudi tarihçisi Josephus`un çalışmalarında rastlanır. Bir çok insan için, Herod hakkında en iyi bilinen şey Matta İncili bölüm 2`de (Yeramya 31:15) anlatılan Masumların Katli hikayesidir. `nın modeli (İsrail Müzesi)] Herod, özellikle Kudüs`teki ikinci tapınak olan ve bazen Herod Tapınağı olarak adlandırılan tapınağın etkileyici genişletilmesiyle tanınır.

7 Mayıs 2007`de, Kudüs`teki İbrani Üniversitesi arkeolog`larından Prof. Ehud Netzer`in başkanlığındaki bir arkeolog grubu, bu tapınağı bulduğunu iddia etmiştir.

Hayatı

" target="_blank"> Herodon" yazısı ve arka yüzde Makedon güneşi sembolü.]

Kral Herod, varlıklı ve zengin bir "Idumaean" (İshak Peygamberin büyük oğlu "Ays"`ın soyundan gelenler) aileden gelir. İbrani İncili`nde Edomite`ler olarak geçenlerin halefi olan Idumaean`lar, eskiden Edom olarak bilinen güney Yahudiye`deki Idumea`da yerleşiktiler. Maccabean John Hyrcanus Idumea`yı M.Ö. 140-130 arasında fethettiğin de, tüm Idumaean`lardan Yahudi kanunlarını kabul etmelerini ya da topraklarını terk etmelerini istedi. Bu yüzden Idumaean`ların bir çoğu Yahudi`liğe geçti.

Kral Herod kendisini bir Yahudi olarak tanımlıyordu ve çağdaşlarının dikkatini çekiyordu, Flavius Josephus, ``Yahudi savaşı``, Kitap 2, CBölüm 13, "Aynı zamanda Cesarea`da başka bir karışıklık daha vardı, - Suriye`lilerle karışmış olan ve orada yaşayan Yahudilerin rahatsızlıkları gün geçtikçe artıyordu. Yahudiler, şehri Kral Herod`u ima ederek bir Yahudinin kurduğunu söylüyor, bu yüzden de şehrin kendilerine ait olduğunu varsayıyorlardı. Suriyeliler şehri bir Yahudinin kurduğunu kabul etmekle birlikte, her halukarda hala şehrin br Yunan şehri olduğunu çünkü şehirde dikilmiş olan heykel ve tapınakların yahudiler için tasarlanmış olamayacağını söylüyorlardı." Her ne kadar bu dinsel kendini tanımlama etkili olsa da, Herod soyundan gelenlerin kültüründe Helenistik etki oldukça fazlaydı ve bu da dindar yahudilerin gözünde antipatik olmalarına neden oluyordu. Yahudi Ansiklopedisi: Herod I: Pious`un muhalefeti: "Kral Harod`u putperestlerin arasında popüler yapan bütün o dünyasal ihtişam ve görkem, her hakularda ona, onları putperest oyunlarına ve vahşi hayvanlarla yapılan dövüşlere katılmaya zorlayarak dinsel inanışların aşağılamasından dolayı onu affetmeyen Yahudilerin nefretini kazandırdı..." John Hyrcanus zamanında din değiştiren Idumaean`lardan olan Idumaean Antipater`in ikinci oğlu ve Herod henadanının kurucusudur. Herod`un annesi Cypros, Nabatea`daki Petra şehrinden bir prensesti. Roma`da, sırtı tıpkı Pompey ve Cassius gibi sıvazlanan ailenin reisi ve Herod`un babası M.Ö. 47 yılında Yahudiye eyaletine İmparatorluk vekili olarak atandı, ardından da Herod henüz 25 yaşında babası tarafından Galilee (modern El-Halil) valisi olarak atandı.

Babasının M.Ö.43 yılında -iddialara göre bir vergi toplayıcısı tarafından- zehirlenmesinden sonra katili idam ettirdi. Bir sefer dönüşünün ardından, eskiden Judaea`nın yöneticisi ünvanına sahip Hasmonean hanedanı mensubu genç prenses Mariamne (bazen Mariamme olarak telafuz edilir) ile söz kesti. Yasal olarak bir eş daha alma iznine sahipken, ilk karısı Doris ve Antipater isimli üç yaşındaki oğlunu kovdu ve ardından Mariamne (Mariamne I olarak da bilinir) ile evlendi. M.Ö. 40 da Antigonos ve Partlar Yahudiye`yi işgal etti ve Herod Kudüs`ten kaçarak ilk defa Roma`ya gitti. Roma Senatosu tarafından "Yahudilerin Kralı" olarak seçildiyse de, Yahudi savaşı 1.14.4: Mark Antony " a€¦sonra onu Yahudilerin kralı yapmayı kararlaştırdılara€¦ söylendiğine göre Herold`un kral olması Part savaşında onalrın yararınaydı ve böylece hepsi oylarını ona verdiler. Senato dağıldığında, tüm yüksek derecen memurlar ve konsüller tanrılara kurban kesilmesini emretmek ve bu kararı yaymak için Capitol`e gittiklerinden Antony ve Sezar aralarında Herod olduğa halde dışarı çıktılar. Aynı zamanda Antony, Herod`un krallığının ilk gününde bir şölen düzenledi."Herod M.Ö.37 yılına kadar Yahudiye`nin tamamını ele geçiremedi. 34 yıl saltanat sürüdü.

Zaman çizelgesi

M.Ö.30`lar

, Geç 15. Yüzyıl.] M.Ö. 39-M.Ö. 37 Antigonos`a karşı savaş. Kudüs`ün fethi ve ardından Antigonos`a karşı zafer, ardından Antigonos`un Marcus Antonius tarafından idamı.

M.Ö. 36 Herod, 17 yaşındaki üvey kardeşi Yahudiye`li Aristobulus III`ü Yahudilerin onu kral seçecekleri korkusuyla yüksek rahip olarak atadı.

M.Ö. 35 Aristobulus bir partide boğuldu. Tarihçiler, onun ölümü için Herod`a karşı delillerin yetersiz olduğunu iddia ederler.

M.Ö. 32 Nabatea`ya karşı savaşa başladı ve zafer bir yıl sonra geldi.

M.Ö. 31 Yahudiye`de yıkıcı bir deprem. Octavian`ın Markus Antonius`u bozguna uğratması üzerine Herod sonradan Augustus olacak olan Octavian`a sadakatlarını bildirdi.

M.Ö. 30 BC Herod`a Rodos adasında Octavian tarafından büyük alaka gösterildi ve Yahudiye Krallığı tekrar onaylandı.

M.Ö. 20`ler

M.Ö.29 Josephus, Herod`un karısı Mariamne I`e oldukça büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu aynı zamanda da onun hakkında oldukça kıskanç olduğunu yazar. Herod`un kendisini öldürmeyi planladığını öğrenince onunla birlikte uyumayı bıraktı. Herod onu uydurma bir şekilde zina ile suçlayarak mahkemeye çıkarttı. Kız kardeşi Salome ona karşı baş görgü tanığıydı.

Mariamne I`in annesi Alexandra duruşmaya katıldı ve kendi öz kızını suçladı. Tarihçiler onun annesinin Herod`un listesinde sıradaki isim olduğunu, kendi hayatını kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu söyler. Aktarılanlara göre henüz 25 yaşında olan ve yedi yıl içinde beş çocuk doğuran Mariamne, idam sırasından oldukça sakin ve durgundu.

Alexandra parayla elde etti güç yardımıyla Herod`un zihinsel olarak görevine devam etmesinin mümkün olmadığını beyan ederek kendisini kraliçe ilan ettirdi. Josephus`a göre bu stratejik bir hataydı ve Herod onu mahkemeye bile çıkarmadan idam ettirdi.

M.Ö.28 de Herod, komplo iddiasıyla üvey kardeşi Kostobar`ı (Salome`nin kocası ve Berenice`nin babası) idam ettirdi. Herod`un Kudüs`de inşaa ettirdiği Tiyatro ve Anfitiyatro`da büyük bir festival yapıldı.

M.Ö.27 Zamanında boşanmış olan Herod`a suikast girişimi. Herod, Gaius Julius Caesar Octavianus onuruna Samaria`yı yeniden inşaa ettirdi ve adını Sebaste olarak değiştirdi.

M.Ö.25 Büyük bir kuraklığın ardından açlık ve salgınlar başladı. Herod, Mısır`dan tahıl ithal etti ve örnek olabilecek bir yardım programı başlattı. Aynı zamanda vergilerin üçte birinden feragat etti.

M.Ö.23 Herod, Kudüs`de yeni bir saray ve Judaea`daki Herodian`da bir kale inşaa ettirdi. Herod üçüncü kez yüksek rahip Simon`un kızı Mariamne II ile evlendi.

M.Ö.22 Caesarea Maritima`nın imarına başladı ve limanını inşaa etti. Romalılardan Trachonitis, Batanaea ve Auranitis bölgelerinin yönetimini elde etti.

Yaklaşık M.Ö.20 de İkinci Tapınak da genişletme başladı.. (bkz. Herod Tapınağı)

M.Ö.10`lar

Yaklaşık M.Ö.18, Herod, ikinci kez Roma`ya gitti.

M.Ö.14 Herod, Anadolu ve Cyrene`deki Yahudileri destekledi. Judaea`daki ekonomik başarısından dolayı vergileri dörtte bir oranında düşürdü. Oğullarıyla tartıştı.

M.Ö.13 Herod, ilk karısı Doris`ten olan oğlu Antipater`i birinci varisi yaptı.

M.Ö.12 Mariamne I`den olan oğullarından Alexandros ve Aristobulos`un hayatı için tehlike arzettiklerinden süphelenmesi üzerine, güvende olmak için onları Aquileia`ya aldı ancak Augustus her üçünüde barıştırabildi. Herod Olimpiyat oyunları`nı finansal olarak destekledi ve geleceklerini garanti altına aldı. Herod vasiyetini, Alexander ve Aristobulos`un da kraliyet varisi olarak yetişeceği ancak Antipater`in öncelikli olacağı şekilde iyileştirdi.

M.Ö.10 civarı, Kudüs`de yeni genişletilmiş tapınağın açılışı yapıldı. Nabatean`larla savaşıldı.

M.Ö. 0`lar

M.Ö.9 Caesarea Maritima`nın açılışı merasimi bir festivalle yapıldı ve harikaydı. Owing to the course of the war against the Nabatean`lara karşı yapılan savaşın gidişatı nedeniyle Augustus`un gözünden düştü. Herod, tekrar Alexander`ın kendisini ölüreceğinden şüphelendi.

M.Ö.8 Herod, Mariamne I`den olan çocuklarını vatana ihanetle suçladı. Herod, kendisine krallığını oğullarına aktarabilem izni veren Augustus`la tekrar barıştı.

M.Ö.7 Mahkeme, daha önce bir Roma mahkemesinin bulunduğu Beyrut`taydı. Mariamne I`in oğulları suçlu bulunarak idam edildi. Şimdi veraset değişmişti ve Antipater tahtın öncelikli varisi olmuştu. Tahta çıkış sıralamasında ikinci sıraya Mariamne II`den olan Herod Philip dahil edildi.

M.Ö.6 BC Herod, Mesih`in doğuşunu haber veren ve bir bakıma saltanatının sonunu hazırlayan Ferisi`leri karşı ilerledi.

M.Ö.5 Antipater, Herod`u öldürmeyi planladığı suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Hüküm öncelikle Roma İmparatoru tarafından onaylanmalıydı. Herod, dördüncü karısı Malthace`den olan olan oğlu Herod Antipas`ı varisi olarak seçti. Herod ciddi biçimde hastaydı.

M.Ö.4 Genç Tevrat öğrencileri, Kudüs tapınağının ana girişindeki altın kartalı Ferisi öğretmenleri tarafından Roma sembolü olduğunu iddia edildiği için parçaladılar. Herod onları tutuklattı, mahkemeye çıkarttı, hükmü verdirdi ve idam ettirdi. İmparator Augustus, Antipater`in ölüm cezasını onayladı. Herod kendi oğlunu idam ettirdi.

Tek varisini idam ettirdiği için Herod, vasiyetini tekrar değiştirdi: Archelaus (Malthace ile olan evliliğinden), El-Halil ve Peraea, aynı zamanda Gaulanitis (Golan), Trachonitis (İbranice: Argob), Batanaea (şimdi Ard-el-Bathanyeh) ve Panias üzerinde de , Antipas (Malthace`den olan) ve Philip`in (beşinci karısı Kudüs`lü Cleopatra`dan olan) dörtlü yönetim valisi olmalarından dolayı Herod`un tüm krallığında hüküm sürecekti. Augustus`un bu vasiyeti onaylamaması nedeniyle hiç biri kral ünvanı alamadı ama belirlenen toprakları aldılar.

Ölümü

M.Ö.4, Josephus`un ``Antiquities of the Jews`` adlı eseri kaynak alınarak Herod`un M.Ö. 4 yılının Mart sonu ya da Nisan başında öldüğü konusunda fikir birliği vardır. Josephus, Herod`un kral olmasından 37 yıl , Antigonus`un ölümünden ise 34 yıl sonra öldüğünü söyler. Flavius Josephus, ``Jewish Antiquities``, Kitap 17, Bölüm 8 Buna göre M.Ö. 4 yılında ölmüş olmalıdır. Bu durum, aynı zamanda kraliyetin aralarında bölündüğü 3 oğlunun M.Ö. 4`den itibaren hüküm sürmeye başlamalarıyla desteklenir. Örneğin, otuz yedi yıllık saltanattan sonra Herod Philip I`in ölümünden bahseder ki, bu İmparator Tiberius`un 20.yılında olmuştur ve bu da Herod`un ölümün M.Ö. 4 yılında olduğunu gösterir., Flavius Josephus, ``Jewish Antiquities``, Kitap 18, Bölüm 4 İlaveten Josephus, Herod`un bir Ay Tutulması`ndan sonra öldüğünü söyler (Flavius Josephus, ``Jewish Antiquities``, 17.167) ve M.Ö. 4`de bir parçalı ay tutulması olmuştur.NASA Kataloğu, ay yüzeyinin sadece % 37 si örtülmüştü.

Josephus`un yılları hesaplama yöntemindeki kolayca anlaşılan tutarsızlıklar nedeniyle, bu tarihin biraz hatalı olduğu ileri sürülür ve M.Ö. 5 yılının daha uygun olduğu söylenir.Timothy David Barnes, “The Date of Herod`s Death,” (Herod`un ölümün tarihi) ``Journal of Theological Studies`` (Teolojik araştırmalar dergisi) ns 19 (1968), 204-19; P. M. Bernegger, “Affirmation of Herod`s Death in 4 B.C.,”(Herod`un ölümün M.Ö. 4 olarak onayı) ``Journal of Theological Studies`` (Teolojik araştırmalar dergisi) ns 34 (1983), 526-31. - Bu yıl içinde iki adet tam ay tutulması vardı. http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/LEcat/LE-0099-0000.html NASA lunar eclipse catalog Bazen daha ileri bir tarih ortaya atılır, W. E. Filmer, “Chronology of the Reign of Herod the Great,” (Kral Herod`un saltanatının tarihsel dizini) ``Journal of Theological Studies`` (Teolojik araştırmalar dergisi) ns 17 (1966), 283-98 ancak M.Ö. 1 yılına kadar başka ay tutulması yoktur ve Herod`un oğulları onun ardından 3 yıldan beri hüküm sürmektedirler.

Josephus, Herod`un hastalığının sonlarının çok acı verici olduğunu söyler. ( Ant. 17.6.5). Josephus`un tanımlamalarından, bazı tıp uzmanları Herod`un kronik böbrek yetmezliğine bağlı Fournier Kangreni`nden öldüğünü düşünür. CNN Arşivleri, 2002

`un" target="_blank"> güneybatı yönünden çekilmiş hava fotoğrafı.]

Herod, Kudüs`ün on iki kilometre güneyindeki Herodium`da bir mezara defnedildi. Mayıs 2007 de mezarın bulunduğu bildirildi.Hebrew University: Herod`un mezarı Herodium`da bulundu http://www.haaretz.com/hasen/spages/856784.html

Evlilikleri ve çocukları

|- |- |- |- |-
 • Oğlu Phasael
|-
 • Kızı Roxane
|- |-
 • bilinen çocuğu yok
|-
 • Bilinen çocuğu yok
|} Oldukça yüksek bir olasılığa göre Kral Herod`un, özelliklede son karılarından daha fazla oğlu vardı ve aynı zamanda o dönem Romalıları arasında kadınlar önemsiz olduğu için sayılmadıklarından dolayı daha fazla kızı olabilir.

Kral Herod`un Aile ağacı

Soyu

Alexandros + Alexandra
   |
  -----------------------------------
 |         |
Yahudiye`lı Aristobulus III   Mariamne, dt.
(ö. M.Ö. 35)       ``e. Kral Herod``
``(son Hasmonean çocuğu;``
``Yüksek rahip olarak atandı; su da boğuldu)``


Idumaean Antipater + Cypros, Petra`daki Nabatea`dan ``Arap prensesi .``
      |
      |
      |
    Kral Herod
    (M.Ö. 74-M.Ö. 4)
+ Kral Herod`un evlilikleri ve çocukları Çocuklar
Doris Mariamne I, Hasmonean Alexandros`un kızı Mariamne II, Yüksek Rahip Simon' Malthace Kudüs`lü Kleopatra Pallas Phaidra Elpis Bir kuzeni (adı bilinmiyor) Bir yeğeni (adı bilinmiyor)
+ İşaretler İşaret Anlamı
+ Evli
> ikidinden doğan
../--- kardeş
kz. Kızı
d. doğumu
ö. ölümü
e. ile evliydi
? buraya dahil değil ya da bilinmiyor


Evlilikleri ve soyundan gelenler

Kral Herod + Kudüs`lü Kleopatra
    |
    Philip (dörtlü yönetim valisi)
   ö. M.Ö. 34


Kral Herod + Doris
    |
   Antipater
   ö. M.Ö. 4?


Kral Herod + Malthace (Bir Samiriyeli)
    |
 ------------------------------------------------
 |         |   |
Herod Antipas      Archelaus Olympias
 d. M.Ö.20? + Phasaelis,
     ``Arap kralı Aretas IV`ün kz.``
  ``evlenmek için "boşandı":``
    + Herodias,
     ``(Kral Herod`un oğlu) Aristobulus`un kz.``


Kral Herod + Mariamne I, ``ö. M.Ö. 29?, Alexandros`un kz.``
    |
 ------------------------------------------------
 |    |   |      |
Aristobulus Alexander Salimpsio + Phaesal  Cypros
 ö M.Ö. 7?  ö M.Ö. 7?    |    e.
 ``e. Berenice``      Cypros   Antipater(2)
 |
 Herodias, kz.
 ``e. Herod Antipas``


Kral Herod + Mariamne II, ``Yüksek rahip Simon`un kz.``
    |
   Herod Philip
; Notlar.
 • ``Antipater(2), Joseph ve Salome`nin oğludur``
 • ``? işaretli tarihler güncel buluntulara karşın doğruluğunun ispat edilmeye ihtiyacı vardır.``


İcraatları

Herod sadece kendi yakın ailesinin değil gelecek kuşakların da hafızasına acımasız yöneticiliği ve zalimliğinin hesabıyla kaydedilse de; aynı zamanda Yahudiye`nin ekonomik gücünü arttırmak için yardım eden, şehirler kuran ve tarımsal projeler geliştiren ehil ve uzak görüşlü bir yöneticiydi. Onun en ünlü ve tutkulu projesi Kudüs`teki İkinci Tapınak`ın genişletilmesi projesiydi.

Saltanatının ondokuzuncu yılında (M.Ö.20-19) Herod tapınağı "daha muhteşem bir boyutta." yeniden inşaa ettirdi. Herod Tapınağı, Yahudi Ansiklopedisi Dış yapıların ve avlunun bitirilmesi seksen yıl sürmesine rağmen yeni tapınak bir buçuk yılda bitirildi. Dinsel kanunlara uyarak, Herod 1,000 kadar rahibi duvarcı ustası ve marangoz olarak işe aldı. M.S. yılında tahrip edilicek olan bitmiş tapınaktan sık sık Herod Tapınağı olarak bahsedildi.

Herod`un diğer icraatlarından bazıları: Kudüs`ün su şebekesinin yeniden kurulması, Kudüs`te bir saray yaptırılması, Masada gibi sınır kalelerinin yeniden canlandırılması ve Caesarea Maritima ve Herodion gibi yeni şehirler kurulması. Aynı zamanda Herodium adında bir kale inşaa ettirdi. Gemi yapımı için oldukça önemli olan Ölü Deniz`den asfalt çıkarılması tekelini Kleopatra ile paylaştı. Kıbrıs`taki bakır madenlerini Roma İmparatorluğundan kiraladı. Britanya kalay`ı kullandığı bronz üretiminde baskın bir pozisyon edindi.

``Yeni Ahit`te`` Herod

Kral Herod`dan Matta İncili`ndeki Masumların katli olarak bilinen bölümde çok kısa bahsedilir.

İsa`nın doğumundan kısa bir süre sonra, Doğudan gelen Magi Herod`u "Yahudilerin kralı olmak için doğmuş olanın" nerede olabileceğini sormak için ziyaret etmişlerdi çünkü onun yıldızını doğu da görmüşlerdi ve bu yüzden ona saygılarını sunmak istiyorlardı. Kendisi Yahudiye kralı olan Herod, hemen kendi saltanatını ele geçirecek olan yeni doğmuş olası kral konusunda alarma geçti.

Hikayede Herod, toplanan rahipler ve yazıcılar tarafından eski yazıtlardaki "kutsal yağla ovulmuş olan" (Yun. ``ho christos``) peygamberin Yahudiye`deki Betlehem`de doğduğu konusunda bilgilendirildi. Bu sebeple Magi, Herod tarafından çocuğu ararken yol göstermeleri için ve bulduklarında kendisi "bana rapor edin böylece ben de gidip ona hürmetlerimi sunabileyim" diyerek Betlehem`e gönderildi. Her halukarda, onların İsa`yı bulmalarının ardından, Magi rüyalarında Herod`a onu bulduklarını bildirmemeleri konusunda uyarıldı. Benzer şekilde, Yusuf da rüyasında Herod`un İsa`yı öldürmek niyetinde olduğu konusunda uyarıldı böylece Yusuf ve ailesi Mısır`a kaçabildi. Herod, Magi tarafından aldatıldığını anladığın da, Betlehem ve civarındaki iki yaş ve altı tüm erkek çocukların öldürülmesini emretti. Yusuf ve ailesi Herod ölene kadar Mısır`da kaldılar ve sonra Herod`un oğlu Archelaus`un oğlundan kaçmak için El Halil`deki Nasıra`ya gittiler.

Bu durumun tarihsel doğruluğu bu dönemden başka her hangi bir belgenin böyle bir katliamdan bahsetmemesi nedeniyle kuşkuludur. Her halukarda, Betlehem küçük bir taşra kasabasıydı ve aslında öldürülmüş olan çucukların sayısı 5 ya da 6`dan fazla olamazdı. Josephus, kitabı "Antiquities" i neredeyse bu olaydan 100 yıl sonra yazmıştır ve katliamdan haberinin olmaması ya da bunu önemli bulmamış olması sürpriz sayılmaz.

Kral Herod`un oğlu Herod Antipas`tan (babası gibi Herod diye çağrılan), Yeni Ahit`te Vaftizci Yahya`nın tutuklanması ve öldürülmesiyle ilgili olarak daha dikkat çekici olarak bahsedilir.

Herod`un ölümünün ardından

Herod`un ölümünün ardından, krallıktan ziyade dörtlü yönetimle (Tetrarşi) idare edilen Krallığı, oğullarından Archelaus, Herod Antipas ve Herod Philip I arasında bölündü.

Kral Herod`un Mezarı

7 Mayıs 2007`de, Kudüs`teki İbrani Üniversitesi arkeolog`larından Prof. Ehud Netzer`in başkanlığındaki bir İsrail`li arkeolog grubu 35 yıllık araştırmalar sonucunda, “I. Herod” veya “Büyük Herod” adlarıyla da bilinen, Romalılar döneminde, Roma Senatosu tarafından “Yahudilerin Kralı” olarak atanan Herod`un mezarının Kral Herod sarayı kalıntılarının bulunduğu Herodyum adı verilen tepedeki kazı çalışmaları sırasında bulunduğunu bildirdi. Kral Herod`un (MÖ 74-4) bölgeye gömüldüğü, MS 1. yüzyıldaki Yahudi tarihçilerinden Flavius Josephus`un yazılarında yer almıştı.[http://www.ntvmsnbc.com/news/407441.asp

NotlarOkumalar

 • Duane W. Roller, ``Büyük Herod`un imar programı``, İngilizce
 • Robert Gree, ``Büyük Herod``, İngilizce
 • Michael Grant, ``Büyük Herod``, İngilizce


LinklerKaynak wiki url=http://en.wikipedia.org/wiki/Herod_the_Great tarih=08 Mayıs 2007 dil=İngilizce madde=Herod the Great

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kral Herod ilgili konular

 • Herod

  Hirodes (İbranice: הוֹרְדוֹס; Yunanca: ἡρῴdης ), (d. MÖ 74 – ö.
 • Herod Antipas

  Hirodes Antipa (Antipatros'un kısaltması) (d. MÖ 20'den önce – ö.
 • Kral Herod

  Kral Herod (İbranice: ``הוֹרְדוֹס``; Yunanca: ``ἡρῴdης``), (d. M.Ö. 74 - ö. M.Ö. 4 Kudüs), ayn
 • Tiberya

  Tiberya (İbranice: טבריה; Tverya; Arapça: طبرية; Ṭaberiyye), İsrail'in batısında bir şehirdir. Museviliğin 4 kutsal şehrinden biri
 • Hirodes

  Hirodes (İbranice: ``הוֹרְדוֹס``; Yunanca: ``ἡρῴdης``), (d. M.Ö. 74 - ö. M.Ö. 4 Kudüs), aynı
 • Herod Agrippa

  Agrippa I, aynı zamanda "Büyük" olarak da adlandırılır (d. MÖ 10 - ö. 44 ), Hirodes'in torunu ve Aristobulus IV ve Berenice'nin oğlu olan Yah
 • Herod Archelaus

  Herod Archelaus (d. MÖ 23 - ö.
 • Wilde Salome (film)

  ''Wilde Salomé'' 2011 American belgesel-dram filmi, yazan ve yöneten ve oynayan Al Pacino'dur. Oscar Wilde'ın oyunu Salomé'nin bir keşifidir, fil
 • Salome (opera)

  Salome Alman besteci Richard Strauss tarafından Oscar Wilde'ın orijinal Fransızca Salome oyunundan Hedwig Lachmann tarafından uyarlanan librettos