Astronomide, bir gökcismine bir diğer gökcisminin çarpması sonucu yüzeyde oluşan çöküntüye verilen ad Meteor krateri

Krater

Astronomide gökcisimlerine diğer gökcisimlerin çarpması sonucu oluşan yarıklara verilen isimdir.

Bir yanardağın ağzında meydana gelen çukur. Bu çukur bazan yanardağın eteğinde de bulunabilir. Kraterin şekli ve ebatları, yanardağın püskürttüğü lavın yapısına ve yanardağın etkinliğine göre değişmektedir. Kül, cüruf ve asit lavlar çıkaran yanardağların kraterleri çoğunlukla huni veya köse şeklindedir. Bazaltlı lavlar çıkaranlarınki ise, genelde leğen veya çanak şeklinde olur.

Kraterlerin iç kenarları, dış yamaçlarından genelde daha diktir. Kraterlerin bazıları iç içe olabilir. Bunlar tek bir püskürmenin ürünü değildir. Kraterlerin büyük ebatta olanlarına kaldera denir. Bunun en büyük özelliği, genişliğinin derinliğinden fazla olmasıdır. Kalderalar çoğunlukla patlama veya çökme neticesinde ortaya çıkmıştır.

Kraterlerin tabanlarında bazan su birikerek bir göl meydana gelir ve bu tür göllere krater gölü denir. Dünyanın en büyük krater gölü ABD’nin Oregon eyaletindeki krater gölüdür. Ayrıca büyük meteorların yeryüzüne düşmesi büyük çukurlar meydana getirir. Bunlara da meteor krateri denir. Büyük sahra ve ABD’nin güney doğusunda bu tip kraterlere rastlanır.

Kraterlerin bir değişik şekli de patlak çukurlar olup bunlara patlama krateri denir. Daire veya oval şekilleri olan bu tür kraterler başlangıç halindeki veya etkinliklerinin son bulduğu bölgelerde ortaya çıkar. Çukurların yamaçları oldukça dik ve çapı genelde 400-500 m arasında değişir. Bazılarının içinde su birikerek patlama krateri gölleri meydana gelir.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde krater gölleri vardır. Nemrut Dağındaki, Nemrut Gölü en büyük krater gölüdür. Diğer krater göllerinden bazıları şunlardır: Tuzla Gölü, Acıgöl (Konya), Acıgöl (Nevşehir), Gölcük (Isparta).

Ayrıca bakınız

Yanardağ krateri

İç Bağlantılar

Krater

yanardağ ağzı.

Krater

Almanca Krater kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. krater (m)

Krater

Yanardağ ağzı.

Krater

Almanca Krater kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. caldera, basin-like crater at the summit of a volcano; crater, bowl shaped pit; hole formed by the explosion of a mine or other explosive

Krater

Türkçe Krater kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Krater] n. caldera, basin-like crater at the summit of a volcano; crater, bowl shaped pit; hole formed by the explosion of a mine or other explosive n. crater n. crater, chimney

Krater

Flemenkçe Krater kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. crater

Krater

Flemenkçe Krater kelimesinin Fransızca karşılığı.
(algemeen) cratère (m)

Krater

Almanca Krater kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. cratère (m)

Krater

Almanca Krater kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. cratere (m)

Krater

Almanca Krater kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. cráter (m)

Krater

Türkçe Krater kelimesinin Fransızca karşılığı.
cratère [le]

Krater

Türkçe Krater kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Krater

İlgili konuları ara

Yanıtlar