ticari bir kaygıyla yapımamış, seri üretimi olmayan zanaat işçiliği istemeyen, her türlü somut sanat eserinin var olan sergi ortamında sanat eserinde anlatılan konunun bütünsellik süreçleri veya ayrışık sanat konu anlatımlarının var olan sanat galerisinin mimari dokusu içinde sergi organizasyonunu düzenleme işidir.

Kreatör (sanat dekorasyonu)

ticari bir kaygıyla yapımamış, seri üretimi olmayan zanaat işçiliği istemeyen, her türlü somut sanat eserinin var olan sergi ortamında sanat eserinde anlatılan konunun bütünsellik süreçleri veya ayrışık sanat konu anlatımlarının var olan sanat galerisinin mimari dokusu içinde sergi organizasyonunu düzenleme işidir.  bu işi genelde eseri sergilenecek sanatçılar kendieri organize eder . ama genelde müze müdürleri, sanat evi sorumluları, sanatçının esere başladığı sürelere göre genel bir sıralamada veya katagorileme yapılmaktadır.   moda deyim terimiyle (koleksiyon) kreasyon, kreatif, terimleri inovasyon anlamıyla kavramlara oldukça yakın bir benzerdir.  sanat terimleri  

Yanıtlar