Kretase

Kısaca: Kretaseye ait kayaçlarda yaygın olarak bulunan tebeşir yatakları nedeniyle döneme bu isim verilmiş. Tebeşir, kalkerli kabuğa sahip planktonik mikroorganizma artıklarının, deniz ... ...devamı ☟

Dinozorların Altın Çağı 142 myö-65.5 myö Çiçekli bitkilerin yaygınlaşıp, baskın bitki grubu olması. Pangea'nın parçalanması devam eder; Lavrasya ve Gondvana birbirinden tamamen ayrılır Kretase boyunca nemli tropikal iklim koşulları devam eder.

Kretaseye ait kayaçlarda yaygın olarak bulunan tebeşir yatakları nedeniyle döneme bu isim verilmiş. Tebeşir, kalkerli kabuğa sahip planktonik mikroorganizma artıklarının, deniz tabanına çökmesiyle oluşur. Pek çok grubu zaten bu dönemde ortaya çıkan planktonik mikroorganizmalar, dönem boyunca çok çeşitli ve yaygın olarak bulunur.

Jura ile Kretase arasında kitlesel bir yok oluş yaşanmaması, iklimsel koşulların uygunluğu ve parçalanıp birbirinden uzaklaşan kıtaların farklı biyocoğrafik bölgeler oluşturması nedeniyle zaten çeşitli başlayan Kretase yaşamı, pek çok yeni grubun ortaya çıktığı ya da çeşitililiğini arttırdığı bir dönemdi. Kretase dinozorların altın çağıdır. Bilinen dinozorların %40'ı Kretase'nin son 15 milyon yılında ortaya çıkar. Tyrannosaurus rex ve Triceratoplar gibi pek çok ünlü dinozor da bu dönemin canlıları arasındaydı.

Dinozorlar çeşitliliklerinin zirvesindeyken, bazı grupları yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar. Diğer baskın sürüngen gruplarında da azalmalar olur. Ichthyosaurslar ve Pterosauruslar dönemin sonuna kadar sürekli azalır. Pek çoğu K/T yok oluşundan önce ortadan kalkar. Yeni ortaya çıkan grupların başarısının bu azalmalarda payı büyüktür. Sıcak kanlı kuşlar, hızlı yüzen modern kemikli balıklar ve çiçekli bitkiler Kretasede oldukça başarılı olup daha ilkel rakiplerinin zararına yayılır. Fosil kayıtlarına ilk kez Kretasede giren çiçekli bitkiler hızla yayılarak açık tohumluların yerini alır ve karasal ekosistemlerde köklü değişikliklere neden olur.

Plesiosaursların ve Pliosaursların iyice özelleşmiş biçimleri ortaya çıkarken pek çok ara biçim de yaygınlaşır. Sucul kertenkelelerin dev biçimleri olan Mosasaurslar da sucul sürüngenler arasına katılır. Modern memeli grupları Kretasede ortaya çıkar; fakat, yaygınlaşmak için dönemin sonunda gerçekleşecek olan yok oluşu beklemeleri gerekir.

Bir meteor çarpması sonucu gerçekleştiği düşünülen yok oluş, hem dinozorları, hem de ekosistemin diğer baskın sürüngen gruplarıyla birlikte pek çok yaygın grubu ortadan kaldırır. Yok oluş memelilerin baskın olduğu bir ekosisteme yol açarken, jeolojik devirlerin son zamanı olan Senozoik başlar.

kretase

Genellikle alt bölümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir olan İkinci Çağın son dönemi.

kretase

genellikle alt bölümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir olan ii. çağın son dönemi.

kretase

Türkçe kretase kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kreide

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kretase
2 yıl önce

ortadan kalkmıştır. Kretase Dönemin sonunu ve –eski yıllarda Tersiyer Dönem olarak tanımlanan- bir sonraki dönemi başlatan bu olaya, “Kretase / Tersiyer Yok...

Kretase, Afrika, Avrasya, Avrupa, Avustralya, Ceviz, Deniz kestanesi, Dinozor, Dişbudak, Flora, Güney Amerika
Kretase-Tersiyer yok oluşu
5 yıl önce

Kretase-Tersiyer yok oluşu ya da kısaca K/T yok oluşu günümüzden yaklaşık 65.5 milyon yıl önce yaşanan ve o zaman var olan birçok canlı türünü yeryüzüden...

Argentinosaurus
2 yıl önce

kertenkelesi"), orta Kretase döneminde Güney Amerika'da yaşamış bir sauropod dinozor cinsi. Güney Amerika kıtasının adalarında orta Kretase döneminde yaklaşık...

Argentinosaurus, Taksokutu, Animalia, Arjantin, Bilimsel sınıflandırma, Chordata, Cretaceous, Dinozor, Sauropsida, Taslak, Rodolfo Coria
Mezozoik
2 yıl önce

Mezozoik Zaman da kendi içinde üç bölüm olarak incelenir, Trias, Jura ve Kretase Bir önceki jeolojik devir olan Permiyen'de oluşan tek kıta Pangea, Mezozoik...

Mezozoik, Dinozorlar, Faneozoik Devir, Fanerozoik Devir, Jeolojik Devirler, Jura, Jura Devri, Kabuklular, Karnivor, Kretase, Mercanlar
Hadrosaur
3 yıl önce

Hadrosauridae,geç Kretase döneminde yaşamış sorguçlu ve ördek gagalı kuş kalçalı dinozorları kapsayan bir familya. Sorguçlarıyla iletişim kurarlar. Ağızlarında...

Sürüngenler
2 yıl önce

karalardaki hakim türleri oluşturmuşlardır. Kretase Döneminin sonunda gerçekleşen (65 milyon yıl önce) Kretase-Tersiyer yok oluşu neticesinde sürüngen türlerinin...

Sürüngenler, 1916, Alem, Amfibyumlar, Animalia, Bilimsel sınıflandırma, Caretta caretta, Chordata, Değişkensıcaklı, Evrim, Fosil
Sauropodomorpha
2 yıl önce

gelen prosauropodlar daha küçüktü ve iki bacak üzerinde yürüyebiliyorlardı. Trias devrinin ortalarından Kretase devrinin sonlarına kadar yaşamıştır....

Spinosauridae
2 yıl önce

Spinosauridae,Erken Kretase ile Orta Kretase dönemleri arasında yaşamış olan on iki theropod dinozor cinsini içeren bir dinozor familyasıdır. Kretase döneminde...