Kromatin

Kısaca: Kromatin, Hücre çekirdeğinde bulunan DNA ve proteinlerden meydana gelmiş dağınık ve ağsı yapı. ...devamı ☟

kromatin

Hücre çekirdeğinde küçük tanecikler, düzensiz kitleler veya ağ biçiminde bulunan, soya çekim olaylarını sağlayan, bazı boyalarla hemen boyanabilen madde.

kromatin

Türkçe kromatin kelimesinin İngilizce karşılığı.
chromatin , chromate

kromatin

göze çekirdeğinde küçük tanecikler, düzensiz kitleler ya da ağ biçiminde bulunan, soyaçekim olaylarını sağlayan, kimi boyalarla hemen boyanabilen madde.

kromatin

Türkçe kromatin kelimesinin Fransızca karşılığı.
chromatine [la]

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kromatin
3 yıl önce

metabolik bakımdan az aktif olan kromatin olarak bilinir. Çekirdeğinin aktifliği çok azalmış olan hücrelerde hemen bütün kromatin kitlesi heterokromatin görünümdedir...

Kromatin, DNA, Hücre biyolojisi, Hücre çekirdeği, Protein
Potasyum kromat
3 yıl önce

Potasyum kromat, kimyasal formülü K2CrO4 olan inorganik bir bileşiktir. Bu sarı katı madde, kromat anyonunun potasyum tuzudur. Sodyum kromat endüstriyel...

Histon
3 yıl önce

de denir), H2A, H2B, H3, H4 ve arkeal histonlar olmak üzere 6 tiptir. Kromatin yapısında DNA, DNA'nın iki katı kadar protein bulunur. Hücre çekirdeğindeki...

Histon, DNA, Hücre biyolojisi, Kromatin
Kromonema
3 yıl önce

Bölünmeyen hücrelerde, çekirdek, kromatin olarak bilinen, kaba ve şekilsiz bir granüler materyal içerir. Kromatin, elektronmikroskop altında incelendiğinde...

Kromonema, Biyoloji, Taslak
Kromozom
3 yıl önce

dönemlerde DNA uzun ve ipliksi şekil alır. Bu şekle "kromatin ağ" denir. Bölünme esnasında kromatin ağ kısalır ve kalınlaşır. Böylece kromozomu oluşturur...

Kromozom, DNA, Fare, Gen, Genetik, Histon, Hücre, Kurbağa, Köpek, Mikron, Otozom
Nükleozom
3 yıl önce

Nükleozomun yapısının anlaşılması Roger Kornberg 1974 Nükleozomlar, kromatin üzerinde bulunan, DNA ipliğinin histonlar üzerine sarılmasıyla oluşan yaklaşık...

Nükleozom, DNA, Histon, Hücre biyolojisi, Kromatin, Protein, Linker DNA, Spacer DNA
Plazma hücresi
3 yıl önce

bazofilik sitoplazmalı hücrelerdir. Çekirdekleri küreseldir, çekirdekteki kromatin dağılımı tipiktir. Merkezden çevreye doğru yayılan kalın ökromatin bölge...

Plazma hücresi, Antijen, Antikor, B lenfosit, Bazofil, Dalak, Endoplazmik retikulum, Golgi kompleksi, Hücre, Hücre biyolojisi, Kromatin
Friedrich Miescher
3 yıl önce

Üniversitesi gibi üniversitelerde görev yapmıştır. 1869'ta nükleus ve kromatin yapısını bulmuş. DNA'yı saflaştıran ilk kişidir. Short biography and bibliography...