Kromatin, Hücre çekirdeğinde bulunan DNA ve proteinlerden meydana gelmiş dağınık ve ağsı yapı.

Kromatin

Kromatin, Hücre çekirdeğinde bulunan DNA ve proteinlerden meydana gelmiş dağınık ve ağsı yapı.

kromatin

göze çekirdeğinde küçük tanecikler, düzensiz kitleler ya da ağ biçiminde bulunan, soyaçekim olaylarını sağlayan, kimi boyalarla hemen boyanabilen madde.

kromatin

Hücre çekirdeğinde küçük tanecikler, düzensiz kitleler veya ağ biçiminde bulunan, soya çekim olaylarını sağlayan, bazı boyalarla hemen boyanabilen madde.

kromatin

Türkçe kromatin kelimesinin İngilizce karşılığı.
chromatin , chromate

kromatin

Türkçe kromatin kelimesinin Fransızca karşılığı.
chromatine [la]

İlgili konuları ara

Yanıtlar