Kromozom 17 (Insan)

Kısaca: Kromozom 17, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onyedincisidir. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 81 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNA'sının %2,5 ya da %3'üne sahiptir. Kromozom 17, muhtemelen 1,200 ile 1,500 arasında gen içermektedir. ...devamı ☟

Kromozom 17, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onyedincisidir. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 81 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNA'sının %2,5 ya da %3'üne sahiptir. Kromozom 17, muhtemelen 1,200 ile 1,500 arasında gen içermektedir. Genler Kromozom 17 üzerinde bulunan genlerden bazıları: * ACADVL: açil-koenzim A dehidrogenaz, çok uzun zincir * ACTG1: aktin, gama 1 * ASPA: aspartoasilaz (Canavan hastalığı) * BRCA1: göğüs kanseri 1, erken safha * COL1A1: kollajen, tip I, alfa 1 * ERBB: v-erb-b2 eritroblastik lösemi viral onkogen homolog 2 * FLCN: follikulin * GALK1: galaktokinaz 1 * GFAP: glial fibrilli asidik protein * KCNJ2: potasyum içten düzenleyici kanal, altaile J, üye 2 * MYO15A: miyozin XVA * NF1: nörofibromin 1 * PMP22: periferal myelin protein 22 * SHBG: Cinsiyet hormonu bağlayıcı globulin * TP53: tümör protein p53 (Li-Fraumeni sendromu) * USH1G: Usher sendromu 1G (otozomal çekinik) * RAI1: retinoik asit teşvikleyici 1 * RARalpha: Retenoik Asit Reseptör Alfa * GRB7: büyüme faktörü reseptörü bağlı protein 7 Hastalıklar Kromozom 17 üzerinde bulunan genlerle ilgili olan hastalıkların bazıları: * Alexander hastalığı * Andersen-Tawil sendromu * Birt-Hogg-Dubé sendromu * mesane kanseri * göğüs kanseri * Canavan hastalığı * Charcot-Marie-Tooth hastalığı * Charcot-Marie-Tooth hastalığı, tip 1 * Ehlers-Danlos sendromu * Ehlers-Danlos sendromu, arthrochalasia tip * Ehlers-Danlos sendromu, klasik tip * galaktozemi * basınçlı felce yatkınlık ırsi nöropatisi * Li-Fraumeni sendromu * olgunlaşmış saldırı diabet genç tip 5 * nörofibromatoz tip I * sendromik olmayan sağırlık * sendromik olmayan sağırlık, otozomal baskın * sendromik olmayan sağırlık, otozomal çekinik * osteogenez imperfecta * osteogenez imperfecta, tip I * osteogenez imperfecta, tip II * osteogenez imperfecta, tip III * osteogenez imperfecta, tip IV * Smith-Magenis sendromu * Usher sendromu * Usher sendromu tip I * çok uzun zincir açil-koenzim A dehidrogenaz eksikliği

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kromozom
3 yıl önce

köpekte 78 kromozom vardır. İnsanın kromozom sayısı ise 46'dır. 22'si çift otozom kromozomdur. İnsan hücresinde 1 çift de eşeysel kromozom bulunur ve...

Kromozom, DNA, Fare, Gen, Genetik, Histon, Hücre, Kurbağa, Köpek, Mikron, Otozom
Kromozom analizi
3 yıl önce

yeri 22. kromozomdan sonra sıralanmaktadır. 1912'de Winiwater, insanda erkek bireylerde 47 kromozom (46 otozom+ X) ve dişi bireylerde 48 kromozom (46 otozom...

Kromozom analizi, 1912, 1923, 1956, 1960, ABD, Amnion sıvısı, Amniosentez, Biyoloji, Canlı, DNA
Erkek
3 yıl önce

yakındır, fakat her iki cinsiyette de orta boy aralığında çok sayıda insan vardır. İnsanlardaki eril bireye ait ikincil cinsel özelliklerden bazıları: daha fazla...

Gamet
3 yıl önce

özelliklerini taşıyan genleri içinde barındırır. Bir gametin kromozomları her iki kromozom setinden birinin tam bir kopyası değildir ve genellikle rastgele...

Üreme, Eşeysiz, Asma, Biyoloji, Canlı, Deniz yıldızı, Doku, Döllenme, Embriyonik gelişim, Euglena, Eşeyli
Sentromer
3 yıl önce

Sentromer, kromozom üzerinde iğ ipliğinin tutunduğu nokta. Kromozomlarda kardeş kromatitleri bir arada tutan kısıma verilen addır. Kromozomlar, sentromerlerin...

Sentromer, Biyoloji, Taslak, Anlam ayrım
Krosover
6 yıl önce

bulunan kromozomların yaptığı parça değişimine verilen addır. Bunun sonucunda genetik rekombinasyon meydana gelir, yani farklı kromozomlarda bulunan genlerin...

Hücre bölünmesi
3 yıl önce

hücreden kromozom sayıları yarı yarıya, yani haploid duruma inmiş (redüksiyon) iki yavru hücre meydana gelir. Fakat I. mayoz sonunda henüz kromozomdaki kromatidler...

Hücre, Mayoz, Zigot, Diploid, Haploid, Amitoz, Biyoloji, Embriyo, Mayoz hücre bölünmesi, Kemik iliği, hücrenin işlevleri, hücre bölünmesi nedir, hücre bölünmesi, mitoz, eşeysiz üreme, kalıtım, mayoz bölünme, Hücre bölünmesi, tek hücreli, çok hücreli, insan, hayvan, bitki, profaz, telofaz, anafaz, bölünme çeşitleri, erkek, dişi, soru, cevap, eşeysiz üreme, kromozom
P53
3 yıl önce

(programlanmış hücre ölümü) başlatır. Bu gen insanların 17. kromozomunda(17p13.1) bulunur. İnsanlarda kodon pozisyonu 72'de prolinin yerine arginin bulunması...

P53, Biyoloji, Genom, Protein, Taslak, Transkripsiyon