Kromozom 6 (insan)

Kromozom 6, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 6. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. Yaklaşık olarak 170 milyon baz çifti ve toplam hücre DNA'sının %5,5 ya da %6'sına sahiptir. Kromozom 6, muhtemelen 1,100 ile 1,600 arasında gen içermektedir.

Kromozom 6, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 6. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. Yaklaşık olarak 170 milyon baz çifti ve toplam hücre DNA'sının %5,5 ya da %6'sına sahiptir. Kromozom 6, muhtemelen 1,100 ile 1,600 arasında gen içermektedir. Genler Kromozom 6'da bulunan genlerden bazıları şunlardır; * BCKDHB: dallanmış zincir keto asit dehidrogenaz E1, beta polipeptid (akçaağaç ürin hastalığı) * COL11A2: kollajen, tip XI, alfa 2 * CYP21A2: sitokrom P450, aile 21, altaile A, polipeptid 2 * DSP: kardiomyopati ile bağlantılı desmoplakin geni * EYA4: göz yokluğu homolog 4 (Drosophila) * HFE geni: hemokromatozis * HLA-B: major histouygunluk kompleksi, sınıf I, B * MUT: metilmalonil Koenzim A mutasyonu * MYO6: myosin VI * PARK2: Parkinson hastalığı (otozomal çekinik, genç dönem) 2, parkin * PKHD1: polksitik böbrek ve karaciğer hastalığı 1 (otozomal çekinik) * TNXB: tenaskin XB Hastalıklar Kromozom 6 üzerinde bulunan genlerin yol açtığı hastalıklardan bazıları şöyledir; * Ankilozan spondilit * Kollajenopati, tip II ve XI * Ehlers-Danlos sendromu * Ehlers-Danlos sendromu, klasik tip * Ehlers-Danlos sendromu, hiperakışkan tip * Hemokromatozis * hemokromatozis, tip1 * 21-hidroksilaz eksikliği * Akçaağaç ürin hastalığı * metilmalonik asidemi * sendromik olmayan sağırlık * sendromik olmayan sağırlık, otozomal baskın * sendromik olmayan sağırlık, otozomal çekinik * otospondilomegaepifizal displazi * Parkinson hastalığı * Polikistik böbrek hastalığı * porfiriya * porfiriya kutanea tarda * Stickler sendromu * Stickler sendromu, COL11A2 * Weissenbacher-Zweymüller sendromu * X-bağlantılı sideroblastik anemi Düzensizlikleri Bu kromozomun halka (ring kromozom) biçimini alması şeklindeki anomalisi sık görülür. Atrial septum defektiyle birlikte görülmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kromozom 6 (insan) ilgili konular

 • Insan

  İnsan, dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine, alet kullanma ve üretme becer
 • 6

  Bu madde M.S.
 • 6. kromozom

  Kromozom 6, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 6. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur.
 • Kromozom 6

  Kromozom 6, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 6. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur.
 • Omega-6 yağ asitleri

  Omega-6 yağ asitleri (ω−6 yağ asitleri), ''n-6'' pozisyonunda (omega-6) çift bağ içeren doymamış yağ asitleri. Omega-6 bağına sahip yağ
 • Kromozom 16 (insan)

  Kromozom 16, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onaltıncısıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 90 milyon baz
 • Kromozom 2 (insan)

  Kromozom 2, 22 çift otozomal kromozomlardan genellikle ikinci en büyük olanıdır. 237 milyon baz çiftinden ve toplam DNA'nın %8'ini kapsayan kro
 • Kromozom 4 (insan)

  Kromozom 4, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 4. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 186 milyon baz çiftine ve toplam
 • Kromozom 5 (insan)

  Kromozom 5, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 5. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 181 milyon baz çiftine ve toplam
 • Kromozom 6 (insan)

  Kromozom 6, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 6. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. Yaklaşık olarak 170 milyon baz