Kronecker Delta

Kısaca: Kronecker delta veya Kronecker delta fonksiyonu, Leopold Kronecker tarafından tanımladığından onun adını almıştır. ...devamı ☟

Kronecker delta veya Kronecker delta fonksiyonu, Leopold Kronecker tarafından tanımladığından onun adını almıştır.

Kronecker delta fonksiyonu şu şekilde verilir;

\delta_= \begin 1, & k=l \\ 0, & k\neq l \end

Bunun dışında rezidü hesabını düşünürsek Kronecker deltanın bir başka temsili de C, sıfır etrafında saat yönüne ters kapalı bir kontür olmak üzere şu şekilde verilir.

\delta_ = \frac1 \oint dz \, z^,

Fonksiyon karakterinden çok notasyonda kolaylaştırıcı eleman olarak kullanıldığından genellikle Kronecker delta (veya Kronecker deltası) olarak anılır. Özellikle diklik bağıntılarında sıkça kullanılan bir özelliği j\in\mathbb Z olmak üzere şöyle verilir.

\sum_^\infty \delta_ a_i=a_j.

Kronecker delta ve Dirac delta arasında kesiklilik ve süreklilik ilişkisinin aynısı vardır. Diğer bir deyişle Kronecker delta Dirac deltanın kesikli uzaydaki halidir.matematik-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pauli matrisleri
3 yıl önce

\varepsilon _{ijk}} Levi-Civita sembolü, δ i j {\displaystyle \delta _{ij}} Kronecker delta ve I is the birim matris olmak üzere şu komutasyon ve anti komutasyon...

Pauli matrisleri, Fonksiyon, Hermisyen matris, Karmaşık sayı, Kosinüs, Kronecker delta, Kuantum mekaniği, Matris (matematik), Sinüs, Spin, Vektör
Matematiksel fonksiyonların listesi
4 ay önce

modifikasyonudur ve bazen Riemann fonksiyonu olarak adlandırılır. Kronecker delta fonksiyonu: İki değişkenli bir fonksiyonudur, genellikle tamsayılar...

Poligama fonksiyonu
3 yıl önce

}{(k+z)^{n+1}}}} şeklinde verilebilir. Burada δ n 0 {\displaystyle \delta _{n0}} Kronecker delta'sıdır. Burada Taylor serisi z = 1 değeri için ψ ( m ) ( z + 1 )...

Otoregresif hareketli ortalamalar modeli
4 ay önce

\sigma _{\epsilon }} girdi gürültü sürecinin standart hatasıdır. δm ise Kronecker Delta Fonksiyonu'nu gösterir. Denklemin son kısmı yalnızca m=0 olma durumunda...

Otoregresif hareketli ortalamalar modeli, Birim kök, En küçük kareler yöntemi, Hata terimi, Otokorelasyon, Standart hata, Kronecker Delta Fonksiyonu, Rassal yürüyüş, M.Jenkins, Zaman serisi, Kovaryans durağan
Navier-Stokes Denklemleri
4 ay önce

x_{i}}}\right)} ; Δ = e i i {\displaystyle \Delta =e_{ii}} diverjans, δ i j {\displaystyle \delta _{ij}} Kronecker delta. Eğer, μ {\displaystyle \mu } akışkan...

Navier-Stokes denklemleri, Akışkan, Akışkanlar dinamiği, Atmosfer, Açısal momentum, Basınç, Claude-Louis Navier, Diferansiyel, Diferansiyel denklemler, Dinamik, Diverjans
Binom dönüşümü
3 yıl önce

δ n m {\displaystyle \sum _{k=0}^{\infty }T_{nk}T_{km}=\delta _{nm}} Burada δ Kronecker delta işlevini göstermektedir. a n = ∑ k = 0 n ( − 1 ) k ( n k...

Lorentz dönüşümü
5 ay önce

_{j}}{\beta ^{2}}}+\delta _{ij}=(\gamma -1){\dfrac {v_{i}v_{j}}{v^{2}}}+\delta _{ij},\\\end{aligned}}\,\!} burada δij Kronecker deltadır.,ve: Latin harfleri...

Einstein tensörü
5 ay önce

kullanılarak gösterilebilir. Christoffel sembolleri: nerede olduğunu Kronecker tensör ve Christoffel sembolü olarak tanımlanır. Sadeleştirmeden önce...