Kronik

Kısaca: Gazete veya dergilerde çıkan aktüel konularla ilgili küçük hacimli yazılara denir. Fıkranın karşılığıdır. Kronikler, herhangi bir gazetenin veya derginin belirli bir köşesinde, genel bir başlık altında yazılan ve günlük olaylardan bahseden, mesaj yönü kuvvetli kısa yazılardır. Kronik yazarına kronikar (fıkracı) de denir. Tanınmış kronikçilerimiz: Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay, Refii Cevat Ulunay, Peyami Safa. ...devamı ☟

Gazete veya dergilerde çıkan aktüel konularla ilgili küçük hacimli yazılara denir. Fıkranın karşılığıdır. Kronikler, herhangi bir gazetenin veya derginin belirli bir köşesinde, genel bir başlık altında yazılan ve günlük olaylardan bahseden, mesaj yönü kuvvetli kısa yazılardır. Kronik yazarına kronikar (fıkracı) de denir. Tanınmış kronikçilerimiz: Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay, Refii Cevat Ulunay, Peyami Safa.

Kronik

Türkçe Kronik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[KroniK] adj. chronic, chronical, inveterate, obstinate
n. annals, chronicle

Kronik

olayların birbiri ardınca sırayla yazıldığı tarih, vekayiname.
süreğen.
uzun süredir bir çözüm getirilmemiş.

Kronik

Türkçe Kronik kelimesinin Fransızca karşılığı.
chronique

Kronik

Türkçe Kronik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. chronisch

Kronik


1 .
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vakayiname.
2 .
sıfat, tıp (***) Süreğen:
"Kronik bir hastalık."- .
3 .
sıfat, mecaz Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş:
"Kronik işsizlik."- .

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
3 yıl önce

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğerlerdeki hava akımında görülen kronik ve yineleyen engellemelerin görüldüğü bir hastalık topluluğudur...

Kalp yetmezliği
6 ay önce

yetmezliği, Kronik pulmoner hipertansiyon. Sağ kalp yetmezliğine özgü bulgular: Sağ kalp dilatasyonu ve hipertrofisi (kardiyomyopati); Karaciğerde kronik pasif...

Kronik rumen asidozu
3 yıl önce

Kronik rumen asidozu, Acidosis ingesta ruminis chronica, Latent laktik asidoz veya Subakut laktik asidoz (S.A.R.A). Latent asidotik stres (yüklenme) uçucu...

Akut
6 ay önce

yer alır. Örneğin akut lösemi ya da akut Akut Romatizmal Ateş gibi. Akut, kronik teriminin tam karşıt anlamındadır. Akut terimi halk arasında sıklıkla “şiddetli”...

AKUT, 1995, 1996, 1997, Ali Nasuh Mahruki, Dağcılık, Uludağ, Doğal afetler
Bronşit
6 ay önce

tıkanmasıdır. Akut bronşit ve kronik bronşit olarak iki çeşidi vardır. Akut bronşit grip gibi hastalıklarla beraber görülebilirken, kronik bronşit daha ciddi bir...

Fibrozis
6 ay önce

karşılaşılan bir olgudur. Görece sık görülen örnekler şunlardır: Kronik yangıların iyileşmesi: Kronik hepatitte karaciğerde bağ dokusunun artmasına bağlı küçülme...

Lösemi
6 ay önce

(lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserlerdir. Lösemiler akut veya kronik olarak (mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplara ayrılırlar) ve tümörün...

Lösemi, Anemi, DNA, Enfeksiyon, Fransızca, Genetik, HIV, Kanser, Lökosit, Mutasyon, Nörolojik
ürtiker
3 yıl önce

fazla sürene ise kronik denilmektedir. Kronik ürtikerin cildin daha derin kısmını etkilemesi durumunda anjioödem ortaya çıkar. Akut ve kronik ürtikerin belirtileri...