Kronoloji - Fatih Sultan Mehmed

FATİH ve FETİH KRONOLOJİSİ 30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu. 1434- Edirne'de II.

FATİH ve FETİH KRONOLOJİSİ
 • 30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.
 • 1434- Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.
 • 1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.
 • 1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.
 • 1447- Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.
 • 1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı. 1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.
 • 18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.
 • 5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.
 • 17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.
 • 29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.
 • 1459- Ayasofya, camiye çevrildi.
 • 1460- Mora ele geçirildi.
 • 1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.
 • 1461- Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.
 • 1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.
 • 1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.
 • 1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.
 • 1468- II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.
 • 1470- İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.
 • 1470- Eğriboz alındı.
 • 1471- Fatih Külliyesi açıldı.
 • 1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.
 • 1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.
 • 1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.
 • 1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.
 • 1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.
 • 1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.
 • 1480- Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.
 • 1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.
 • 1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Kronoloji - Fatih Sultan Mehmed ilgili konular

  • Karamani Mehmed Paşa

   Karamani Mehmed Paşa, Mevlana'nın torunlarındadır. 1458'de vezir, 1464'te nişancı, 1478'de sadrazam oldu. Fatih Kanunnamesi'nin hazırlanmasınd
  • Kronoloji - Fatih Sultan Mehmed

   FATİH ve FETİH KRONOLOJİSİ 30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu. 1434- Edirne'de II.
  • Zağanos Mehmed Paşa

   Fâtih Sultan Mehmed Han devrinin meşhur vezirlerinden. Doğum yeri ve târihi hakkında bilgi yoktur. Sultan İkinci Murâd Hanın kızını alarak
  • II. Mehmed

   Fatih Sultan Mehmed (1432 - 1481) 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boy
  • Mehmed II

   Fatih Sultan Mehmed (1432 - 1481) 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boy
  • Fatih Sultan Mehmet

   Fatih Sultan Mehmed (1432 - 1481) 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boy
  • Magnisavizade

   Magnisavizade Fatih Sultan Mehmed Han devrinde yetişen alimlerden. İsmi, Mevlana Muhyiddin Muhammed'dir. Magnisavizade diye Ünlü olmuştur. Doğum
  • Fâtih Sultan Mehmed

   II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed, (Osmanlı Türkçesi: محمد بن مراد خان, Meḥemmed b.