FATİH ve FETİH KRONOLOJİSİ 30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu. 1434- Edirne'de II.

Kronoloji - Fatih Sultan Mehmed hakkında bilgiler

FATİH ve FETİH KRONOLOJİSİ
 • 30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.
 • 1434- Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.
 • 1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.
 • 1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.
 • 1447- Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.
 • 1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı. 1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.
 • 18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.
 • 5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.
 • 17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.
 • 29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.
 • 1459- Ayasofya, camiye çevrildi.
 • 1460- Mora ele geçirildi.
 • 1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.
 • 1461- Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.
 • 1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.
 • 1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.
 • 1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.
 • 1468- II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.
 • 1470- İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.
 • 1470- Eğriboz alındı.
 • 1471- Fatih Külliyesi açıldı.
 • 1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.
 • 1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.
 • 1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.
 • 1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.
 • 1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.
 • 1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.
 • 1480- Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.
 • 1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.
 • 1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.
 • İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Fatih Sultan Mehmed

  II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan Mehmed, (Osmanlı Türkçesi: محمد الثانى Mehmed-i sānī, Lakabı el-Fatih (الفاتح) ) (d. 30 Mart 1432[1] – ö. 3 Mayıs 1481[2]) 7. ...

  Kronoloji - Osmanlı

  1299 - 1300 Osmanlı tarihinin başlaması 1299 İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) 1302 Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi 1302 III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü 1312 Mevlevilik tarikatını kuran Sultan ...

  Kronoloji Osmanlı Tarihi

  OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) * 1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi * 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü

  Kronoloji - Osmanlı 3

  1680 Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası) 1682 Osmanlı-Rus Antlaşması 1682 Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü 1683 II.

  Kronoloji - Osmanlı 4

  1836 Başhoca İshak Efendi'nin ölümü 1836 İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması 11 Mart 1836 Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251) 26 Kasım 1837 Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize ...

  Osmanlı Kronolijisi

  13. yüzyıl

  Doukas (tarihçi)

  Doukas veya çeşitli Türkçe kaynaklarda Dukas (d. yaklaşık 1400 – ö. 1462'den sonra)Kazhdan (1991), p. 656, son Bizans İmparatoru XI. Konstantin Palaiologos'un hükümdarlığında tanınmış Bizanslı tarihçi. Bizans İmparatorluğu'nun son yüzyılı ve özellikle Osmanlı ...