kros

Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu.

kros

kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu, kır koşusu.

kros

Türkçe kros kelimesinin İngilizce karşılığı.
cross-country (running)

kros

Türkçe kros kelimesinin Almanca karşılığı.
der Waldlauf

Yanıtlar