Ksenofanes

Kısaca: ''Ksenophanes'' (Antik Yunanca: Ξενοφάνης, MÖ 570-480). Sokrates öncesi düşünürlerden bir tanesi olan Ksenophanes Kolophonlu'dur (şimdiki İzmir-Değirmendere). Geleneklere, dolayısıyla da Yunan sporcularının yüceltilmesine, kehanetlere ve özellikle de halkının insan biçimli çoktanrıcılık anlayışına karşı çıkmıştır. ...devamı ☟

İyonya kentleri Persler tarafından işgal edilince, buralarda yaşayanların bir kısmı kendilerine İtalya'da Elea'yı (Velia) yurt edindiler. Bu İyonyalılardan Kolofonlu Ksenofanes, bir süre bu kentte kaldı ve felsefenin canlanmasına öncülük etti. Ksenofanes, aslında bir halk ozanıydı; halkın arasında dolaşır ve onları aydınlatmaya çalışırdı. Çok tanrılı anlayışa karşı çıktığı ve tek tanrı inancına yaklaştığı söylenmektedir.

Evrenin birliği ve bölünmezliği bu okulun temel görüşlerinden birini oluşturuyordu. Bir bakıma teolojik planda ortaya konan bu ilke, Parmenides tarafından fiziksel plana kaydırılmıştı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Paleontoloji tarihi
5 yıl önce

kendi tarihini anlama çabasıyla yakından ilişkilidir. Antik zamanlarda Ksenofanes (M.Ö. 570-480), yaşadığı coğrafyanın bir zamanlar sular altında olduğunu...

Kyme
1 yıl önce

Strabon'a göre Kymeliler, Midilli de dahil olmak üzere 30 kent kurmuşlardır. Ksenofanes, MÖ 8. yüzyılda Agamemnon'un Kyme kralı olduğunu belirtmektedir. Julius...

Sokrates öncesi düşünürler
1 yıl önce

alan Elea okulu Birlik öğretisini savundu. Kolofon'lu (şu anki İzmir) Ksenofanes (MÖ 570-470), sonsuz birlik olarak Tanrı'yı gösterdi ve onun evrenin içine...

Sokrates öncesi düşünürler, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Anaksimenes, Archytas, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu, Elea Okulu
Lidya
1 yıl önce

birkaç yüzyıl önce yaşayan Ksenofanes'in ilk sikkenin Lidler tarafından bastırıldığına dair sözlerini aktarır. Ksenofanes'in MÖ 6. yüzyıl gibi erken bir...

Lidyalılar, Akkad dili, Anadolu, Ansiklopedi, Artemis, Asur, Asur Kralları, Asuroloji, Babil, Babil Kralları, Dicle
Aristoteles
1 yıl önce

Rüzgârların Yerleri ve Adları Ἀνέμων θέσις καὶ προσηγορίαι Melissos, Ksenofanes ve Gorgias Üzerine Περὶ Μελίσσου, Περὶ Ξενοφάνους, Περὶ Γοργίου Metafizik...

Aristo, 10. yüzyıl, 1228, 1274, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, 7 Mart, Analitik felsefe, Antik Yunan, Yunanistan, İtalya, Anadolu, Ege, Felsefe
Parmenides
1 yıl önce

Okulu Elea Okulu İlgi alanları Metafizik, ontoloji Önemli fikirleri Determinizm Etkilendikleri Pisagor, Ksenofanes, Heraklitos Etkiledikleri Birçok kişi...

Parmenides, Anaximenes, Bir, Diyalektik, Empedokles, Epistemoloji, Felsefe Portalı, Gerçek, Gerçeklik, Görünüş, Macit Gökberk
Düz Dünya
5 yıl önce

cisimler, düzlüklerinden dolayı havaya çıkarlar." görüşüne inanmıştır. Ksenofanes (yaklaşık MÖ 550); Dünya'nın düz olduğunu, üst tarafının havaya temas...

Düz Dünya, Dünya