Ksenon

Ksenon Xe sembolü ile gösterilen, soy gazlar sınıfından bir element. VIII A grubunda bulunur. Yeryüzündeki gazlar içinde eser halde bulunur. Kuru havada ise hacimce yaklaşık yüzde 0,0000086 nispetinde bulunur. Havadan dört buçuk defa daha ağır olan ağır bir gazdır. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonu ile az miktarda elde edilebilmektedir.

Ksenon Xe sembolü ile gösterilen, soy gazlar sınıfından bir element. VIII A grubunda bulunur. Yeryüzündeki gazlar içinde eser halde bulunur. Kuru havada ise hacimce yaklaşık yüzde 0,0000086 nispetinde bulunur. Havadan dört buçuk defa daha ağır olan ağır bir gazdır. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonu ile az miktarda elde edilebilmektedir.

Ksenonun atom numarası 54, atom ağırlığı 131.3, erime noktası -112°C, kaynama noktası -107°C dir. Elektronların yerleşim biçimi (Kr) 4d10 5s2 5p6 şeklindedir. Soy gazlar elektron yapıları sebebiyle normal olarak bileşik yapmazlar. Ancak kimyasal bileşik yapabildiği tesbit edilen ilk soy gaz da ksenondur.

Ksenon, stroboskoplarda ve çok hızlı hareket eden cisimlerin fotoğraflarının çekiminde faydalanılan flaşlarda kullanılır. Düşük basınçta ksenon gazından bir elektrik akımı geçirildiğinde, parlamayla mavimtrak beyaz ışık, daha yüksek basınçlarda ise gün ışığına benzeyen beyaz ışık elde edilir. Ksenon flaş lambaları, yakut laserlerini daha tesirli kılmada kullanılır.

Doğal ksenon dokuz kararlı izotopunun karışımı halinde bulunur. Bazı göktaşlarında bulunan ve büyük nispette ksenon-129’dan meydana gelen ksenonun, yarı ömrü 17 milyon yıl olan iyot-129’un radyoaktif bozunması sonucunda teşekkül ettiği kabul edilir. Göktaşlarında bulunan ksenon-129 miktarının tetkiki güneş sisteminin aydınlatılmasında ışık tutar.

1962’ye kadar soy gazlar inert(atıl) kabul edilirdi. Ancak bu tarihte ilk defa bir soy gaz bileşiği olan heksaflüoroplatinat V (Xe (Pt F6)X) elde edilebildi. Daha sonra ksenonun flüorlu bir dizi bileşiği daha (Xe F2, XeF4 ve XeF6) elde edildi.

Atom numarası: 54 Simge: Xe Kütle numarası: 131.3 Kaynama Noktası (C): -108 Erime Noktası (C): -111.9 Yoğunluk: 3.06 Buharlaşma Isısı: 3.02 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: .55 Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik: 0.0001 Özgül Isı Kapasitesi: --

Diğer anlamları

Ksenon

Atom numarası 54, atom ağırlığı 131,30 olan, havada on milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz asal gaz (simgesi Xe).

Ksenon

Türkçe Ksenon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. xenon

Ksenon

atom numarası 54, atom ağırlığı 131.3 olan, havada on milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz asal gaz, simgesi xe.

Ksenon

Türkçe Ksenon kelimesinin Fransızca karşılığı.
xénon [le]

Ksenon

Türkçe Ksenon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Xenon

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ksenon ilgili konular

 • Xenon

  Ksenon, Xe sembolü ile gösterilen 54 atom numaralı kimyasal elementtir. Renksiz, ağır, kokusuz bir soy gaz olan ksenon Dünya atmosferinde eser m
 • Ksenon

  Ksenon Xe sembolü ile gösterilen, soy gazlar sınıfından bir element. VIII A grubunda bulunur. Yeryüzündeki gazlar içinde eser halde bulunur. K
 • Kripton

  Kripton periyodik cetvelin 0 grubunda yeralan soygaz, simgesi Kr olan kimyasal element. Kr Kimyasal sembolüyle gösterilir. Atmosferin hacimce milyon
 • Soy gazlar

  Periyodik cetvelin VIII A grubunu meydana getiren altı kimyasal element. Asal veya necib gazlar olarak da bilinirler. Bunlar helyum (He), neon (Ne),
 • Ksenon tetraflorür

  Ksenon tetraflorür (XeF<sub>4</sub>) bir ksenon atomu, dört flor atomundan oluşan bileşik.
 • Ksenik asit

  Ksenik asit, suyun içinde ksenon trioksitin dağılması ile oluşan bir soy gaz bileşiğidir. Kimyasal yapısı H2XeO4 olan ksenik asit, çok güç
 • Ksenon heksafloroplatinat

  Ksenon heksafloroplatinat (Xe+[PtF6]−), İngiliz Kolombiya Üniversitesi'nde Neil Bartlett'in gerçekleştirdiği, soy gazların kimyasal tepkim
 • Soy gaz bileşiği

  Soy gaz bileşiği içeriğinde en az bir soy veya asal gaz olan bileşiklerdir. 20. yüzyıl'ın ortalarına kadar genel kanı soy gazların kimyasal
Ksenon
Ksenon