Ksenon

Kısaca: Ksenon Xe sembolü ile gösterilen, soy gazlar sınıfından bir element. VIII A grubunda bulunur. Yeryüzündeki gazlar içinde eser halde bulunur. Kuru havada ise hacimce yaklaşık yüzde 0,0000086 nispetinde bulunur. Havadan dört buçuk defa daha ağır olan ağır bir gazdır. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonu ile az miktarda elde edilebilmektedir. ...devamı ☟

Ksenon
Ksenon

Ksenon Xe sembolü ile gösterilen, soy gazlar sınıfından bir element. VIII A grubunda bulunur. Yeryüzündeki gazlar içinde eser halde bulunur. Kuru havada ise hacimce yaklaşık yüzde 0,0000086 nispetinde bulunur. Havadan dört buçuk defa daha ağır olan ağır bir gazdır. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonu ile az miktarda elde edilebilmektedir.

Ksenonun atom numarası 54, atom ağırlığı 131.3, erime noktası -112°C, kaynama noktası -107°C dir. Elektronların yerleşim biçimi (Kr) 4d10 5s2 5p6 şeklindedir. Soy gazlar elektron yapıları sebebiyle normal olarak bileşik yapmazlar. Ancak kimyasal bileşik yapabildiği tesbit edilen ilk soy gaz da ksenondur.

Ksenon, stroboskoplarda ve çok hızlı hareket eden cisimlerin fotoğraflarının çekiminde faydalanılan flaşlarda kullanılır. Düşük basınçta ksenon gazından bir elektrik akımı geçirildiğinde, parlamayla mavimtrak beyaz ışık, daha yüksek basınçlarda ise gün ışığına benzeyen beyaz ışık elde edilir. Ksenon flaş lambaları, yakut laserlerini daha tesirli kılmada kullanılır.

Doğal ksenon dokuz kararlı izotopunun karışımı halinde bulunur. Bazı göktaşlarında bulunan ve büyük nispette ksenon-129’dan meydana gelen ksenonun, yarı ömrü 17 milyon yıl olan iyot-129’un radyoaktif bozunması sonucunda teşekkül ettiği kabul edilir. Göktaşlarında bulunan ksenon-129 miktarının tetkiki güneş sisteminin aydınlatılmasında ışık tutar.

1962’ye kadar soy gazlar inert(atıl) kabul edilirdi. Ancak bu tarihte ilk defa bir soy gaz bileşiği olan heksaflüoroplatinat V (Xe (Pt F6)X) elde edilebildi. Daha sonra ksenonun flüorlu bir dizi bileşiği daha (Xe F2, XeF4 ve XeF6) elde edildi.

Atom numarası: 54 Simge: Xe Kütle numarası: 131.3 Kaynama Noktası (C): -108 Erime Noktası (C): -111.9 Yoğunluk: 3.06 Buharlaşma Isısı: 3.02 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: .55 Elektriksel iletkenlik: -- Isıl iletkenlik: 0.0001 Özgül Isı Kapasitesi: --

Ksenon

Atom numarası 54, atom ağırlığı 131,30 olan, havada on milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz asal gaz (simgesi Xe).

Ksenon

Türkçe Ksenon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. xenon

Ksenon

atom numarası 54, atom ağırlığı 131.3 olan, havada on milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz asal gaz, simgesi xe.

Ksenon

Türkçe Ksenon kelimesinin Fransızca karşılığı.
xénon [le]

Ksenon

Türkçe Ksenon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Xenon

İlgili konular

kimya asal gaz

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ksenon Resimleri

Ksenon hekzafloroplatinat
3 yıl önce

hekzaflorür ve ksenon tepkimesiyle ortaya çıkan ürünün adı. Ksenon hekzafloroplatinat elde etmek için sülfür hekzaflorür (SF6) içerisinde ksenon ve platin...

Ksenon tetraflorür
3 yıl önce

Ksenon tetraflorür (XeF4) bir ksenon atomu, dört flor atomundan oluşan bileşik. Ksenon tetraflorür, soygazların bileşik yapamayacağı inancının kırılmasına...

Ksenon tetraflorür, Bileşik, Flor, Kimya, Ksenon, Nem, Soygaz, Taslak
Ksenon diflorür
3 yıl önce

Ksenon diflorür, kimyasal formülü XeF2 olan güçlü bir florürleyici maddedir. En stabil ksenon bileşiklerinden biridir. Kovalent inorganik florürlerin...

Soy gaz bileşiği
3 yıl önce

kimyasalı Ksenon'la tepkimeye sokmuş ve ilk soy gaz bileşini XePtF6(ksenon heksafloridplatinyum) oluşturmuştur. Bu keşiften sonra birçok ksenon ve kriptonun...

Soy gaz
4 ay önce

ksenon bileşikleri) ile azot, klor, altın, cıva ve ksenonun kendisine bağlı olanları da içeren diğer elementlere bağlı halde yaklaşık beş yüz ksenon bileşiği...

Ksenik asit
3 yıl önce

Ksenik asit, suyun içinde ksenon trioksitin dağılması ile oluşan bir soy gaz bileşiğidir. Kimyasal yapısı H2XeO4 olan ksenik asit, çok güçlü bir oksitleyici...

Neon
5 ay önce

ışığın salınmasına neden olur. Bu nedenle neon gazı, argon, kripton ve ksenon gibi öbür soy gazlarla beraber reklam amacına yönelik aydınlatıcı tüplerinin...

Neon, Argon, Atmosfer, Atom, Bileşik, Doğa, Elektrik, Elektron, Gaz, Kimya, Kripton
Morris Travers
3 yıl önce

İngiliz kimyagerdir. William Ramsay ile birlikte 1898'de kripton, neon ve ksenon elementlerini keşfederek elementlere sırasıyla Yunancada "gizli" anlamına...

Morris Travers, Birleşik Krallık ülke bayrağı, Birleşik Krallık, 1872, 1961, Biyografi, Kimyager, Kripton, Ksenon, Neon, Taslak