Kuşanlar

Kuşanlar Hindistan’ın kuzeyinde, Sakalı bir Türk hanedanı. Milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyılın ortalarına kadar Hindistan’ın kuzey, kuzey-batısında, Afganistan ve Türkistan’ın bir kısmında hakim oldular. Devletin kurucusu ilk defa İmparator ünvanı alan Kucula idi. Kucula kısa sürede hakimiyetini Yüeçi kabilelerine kabul ettirdi. Kucula’nın ölümünde Kuşan İmparatorluğu Hindikuş’un ötesindeki Taksila (bugünkü Ravalpaindi)ya kadar yayılmıştı. Kucula’nın ölümünden sonra yer

Hindistan’ın kuzeyinde, Sakalı bir Türk hanedanı. Milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyılın ortalarına kadar, Hindistan’ın kuzey, kuzey-batısında, Afganistan ve Türkistan’ın bir kısmında hakim oldular. Devletin kurucusu, ilk defa İmparator unvanı alan Kucula idi. Kucula, kısa sürede, hakimiyetini, Yüeçi kabilelerine kabul ettirdi. Kucula’nın ölümünde, Kuşan İmparatorluğu, Hindukuş’un ötesindeki Taksila'ya (bugünkü Ravalpindi) kadar yayılmıştı.

Kucula’nın ölümünden sonra yerine geçen Vina döneminde de, Kuşanların genişlemesi devam etti. Hindistan’da Mathura’ya kadar olan bölgeler, Kuşanların hakimiyetine girdi. Kuşan İmparatorluğu, en parlak zamanını Kanişka döneminde (78-120) yaşadı. Kanişka’dan sonra başa geçen hükümdarlar döneminde Kuşanlar, Ak Hunlar'ın hakimiyeti altına girdi. Dördüncü yüzyılda ise Sasanilerin baskısı altında, tamamen eriyip dağıldılar.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.