Kuantum Metafizi��I

Kuantum metafiziği

Kuantum ve metafizik bir arada bir bütün olarak değerlendiren, bunu evrenin daha önce tanımlanamamış fizik ötesi; metafiziği bilimi ile açıklamaya çalışan resmi açıdan akademisyenlerce gerçekliği hala daha tartışma konusu edilen, tam olarak bilimsel kanıt...

Kesirli kuantum hall etkisi

Kesirli kuantum hall etkisi (İngilizce: ''Fractional quantum hall effect'', Almanca: ''gebrochenzahliger Quanten Hall Effekt''), 1982 yılında Dan Tsui ve Horst Störmer tarafından gözlemlendi. Bu olayın teorik açıklaması Robert B. Laughlin tarafından yapıl...

Kuantum Kuyusu Lazeri

== Kuantum Kuyusu Lazeri ==Kuantum kuyusu lazeri bir lazer diyottur ve bu diyotun aktif bölgesi o kadar dardır ki kuantum hapsi oluşur. Bu lazerden yayılan ışığın dalgaboyu sadece kullanılan malzemenin band aralığına bağlı olmak yerine, aktif bölgenin gen...

kuvantum

Kuantum mekaniği; madde ve ışığın, atom ve atomaltı seviyelerdeki davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. Nicem mekaniği veya dalga mekaniği adlarıyla da anılır.

Kuantum kütleçekimi

Kuantum kütleçekimi kuramsal fiziğin bir dalı olup, doğanın temel kuvvetlerinden üçünü (elektromanyetizm ve etkileşimleri) tanımlayan kuvantum mekaniği ile dördüncü temel kuvveti kütleçekimin kuramı olan genel göreliliği birleştirmeye çalışır. Bu birleşti...

kuantum teorisi

Kuantum mekaniği; madde ve ışığın, atom ve atomaltı seviyelerdeki davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. Nicem mekaniği veya dalga mekaniği adlarıyla da anılır.

Pauli Prensibi

Pauli Prensibi Bir atomda iki elektronun aynı anda aynı enerji seviyesinde bulunamayacaklarını ifade eden prensip. Avusturya asıllı İsviçreli Fizikçi Wolfgang Pauli tarafından 1925'te ortaya atılmıştır. Pauli bu prensibiyle 1945'te fizik Nobel ödülünü kaz...

Quantum

Kuantum mekaniği; madde ve ışığın, atom ve atomaltı seviyelerdeki davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. Nicem mekaniği veya dalga mekaniği adlarıyla da anılır.

Kuantum elektrodinamiği

Kuantum elektrodinamiği (KED), yüklü atomaltı parçacıklar arasındaki elektromanyetik ilişkiyi inceleyen görelikli bir kuantum kuramıdır. 1940 yıllardan itibaren, kuantum mekaniğinin elektromanyetik alanına girmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Kuvantum kuramı

Kuantum mekaniği; madde ve ışığın, atom ve atomaltı seviyelerdeki davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. Nicem mekaniği veya dalga mekaniği adlarıyla da anılır.