Kuaterniyon

Kısaca: Matematikte, dördeyler (ya da kvaterniyon, kuaternion, dördübir), karmaşık sayılar cisminin değişmesiz genişletmesidir. İlk defa İrlanda'lı matematikçi Sir William Rowan Hamilton tarafından 1843 yılında tanımlanmış, ve 3 boyutlu uzaydaki matematiğe uygulanmışlardır. ...devamı ☟

Kuaterniyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dördey

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dördey
1 yıl önce

Lénárt küresi Oktonyon Pauli matrisleri Kuaterniyon grubu Kuaterniyon değişkeni Kuaterniyonik matris Kuaterniyonlar ve mekansal dönme Dönme operatörü (vektör...

Vektör hesabı
1 yıl önce

ve problem çözme tekniklerini kapsamaktadır. Vektör hesabı köklerini kuaterniyon analizinden almaktadır ve Amerikan mühendis ve bilim adamı J. Willard...

Adolf Hurwitz
1 yıl önce

belirleyicisi Hurwitz matrisi Hurwitz polinomu Hurwitz kuaterniyon sırası Hurwitz kuaterniyonu Hurwitz yüzeyi Hurwitz zeta fonksiyonu Hurwitz'in otomorfizm...

Dört yüzlü
1 yıl önce

sınıfları vardır (parantez içinde köşelerin permutasyonları ve birim kuaterniyon gösterimleri verilmiştir): özdeşlik bir köşeden geçen ve karşı yüze dik...

Hiperbolik sayılar
1 yıl önce

sayılar kullanır . Clifford şimdi bölünmüş-çiftdördeyler adı verilen bir kuaterniyon cebir katsayıları olarak bölünmüş-karmaşık sayılar kullanımı tanıttı...

Hiperbolik sayılar, Cebirin temel teoremi, Cisim (matematik), Doğal sayılar, Gerçel sayılar, Halka, Karmaşık sayı, Kök, Matematik, Oranlı sayılar, Oransız sayılar
Matematik tarihi
1 yıl önce

Matematik Topluluğu kuruldu. İlk uluslararası, özel ilgi toplumu olan Kuaterniyon Derneği, bir vektör tartışması bağlamında 1899'da kuruldu. 1897'de Hensel...

Matematik tarihi, Arşimet, Bernhard Riemann, Blaise Pascal, Boole, Cantor, Cardano, Carl Friedrich Gauss, Cauchy, Charles Hermite, Daniel Bernoulli
Küresel harmonikler
1 yıl önce

örtü SU(2) ve SO(3)ün çift örtünün gösterimidir. sırayla, SU(2) birim kuaterniyonların grubu ile özdeştir, ve 3-küre ile ile bu çakışma,3-küre üzerinde küresel...

Matematik toplulukları listesi
1 yıl önce

[Society for Imprecise Probability: Theories and Applications] (SIPTA) Kuaterniyon Topluluğu (Quaternion Society-International Association for Promoting...