Kuba Hanlığı

Kuba Hanlığı'nın sınırları,komşuları ve diğer Güney Kafkasya Hanlıkları.Kuba Hanlığı kırmızı sınırlar içerisindedir.

Kuba Hanlığı'nın sınırları,komşuları ve diğer Güney Kafkasya Hanlıkları.Kuba Hanlığı kırmızı sınırlar içerisindedir.]] Kuba Hanlığı (1726-1806), 1726 yılında Hüseyin Ali Han tarafından kurulmuştur. Oğlu Feth Ali Han (1758-1789) Azerbaycan'ın hanlık sistemini yok ederek birleştirmek gibi büyük emeller peşinde koşmuştur. Rusya İmparatorluğu'nun Kafkasya'ya girmesinden sonra bu hanlık da 1806 yılında istiklalini kaybetmiştir. Kuruluşu ve yıkılışı 1650'de kurulan Kuba Hanlığı yüzölçümü bakımından geniş ancak Safevi Devleti'ne bağlı bir hanlıktı. Dağıstan'ın ve Derbent Hanlığı'nın ortaya çıkıp o bölgeye sahip olan Şirvan Hanlığı'nın güney doğuya kaymasının ardından Kuba Hanlığı'nın toprakları iyice daraldı. Derbent'in 3 Temmuz 1806'da Rusya tarafından işgal edilmesiyle Hanlık da Rusya'ya tabi oldu. 1820'da hanlığın tüm toprakları Rusya'ya ilhak edildi. İran bu fetihleri 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması ile kabul etti. Kuba hanları *Hüseyin Han (1689) *Ahmed Han (1689-1698) *Sultan Ahmed Han (1698-1718) *Hasan Ali Han (1718) *Hüseyin Ali Han (1718-1757) *Fethali Han (1757-1788) *Şeyhali Han (1790-1819) *Hasan Han (1796) *Abbasqulu ağa Bakıxanov (1991). "Gülüstani-İrəm", Bakü. *Şahin Fazil Fərzəlibəyli (2001). "Quba tarixi, Bakü Dış bağlantılar * TARİXİN YADDAŞI - QUBA * Kürəkçay müqaviləsi:əsas müddəalar, həyata keçirilməsi və ləğvinin nəticələrinə dair * Mustafazadə Tofiq - Quba Xanlığı

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kuba Hanlığı
Kuba Hanlığı