Kuba Hanlığı

Kuba Hanlığı'nın sınırları,komşuları ve diğer Güney Kafkasya Hanlıkları.Kuba Hanlığı kırmızı sınırlar içerisindedir.

Kuba Hanlığı

Kuba Hanlığı'nın sınırları,komşuları ve diğer Güney Kafkasya Hanlıkları.Kuba Hanlığı kırmızı sınırlar içerisindedir.]] Kuba Hanlığı (1726-1806), 1726 yılında Hüseyin Ali Han tarafından kurulmuştur. Oğlu Feth Ali Han (1758-1789) Azerbaycan'ın hanlık sistemini yok ederek birleştirmek gibi büyük emeller peşinde koşmuştur. Rusya İmparatorluğu'nun Kafkasya'ya girmesinden sonra bu hanlık da 1806 yılında istiklalini kaybetmiştir. == Kuruluşu ve yıkılışı == 1650'de kurulan Kuba Hanlığı yüzölçümü bakımından geniş ancak Safevi Devleti'ne bağlı bir hanlıktı. Dağıstan'ın ve Derbent Hanlığı'nın ortaya çıkıp o bölgeye sahip olan Şirvan Hanlığı'nın güney doğuya kaymasının ardından Kuba Hanlığı'nın toprakları iyice daraldı. Derbent'in 3 Temmuz 1806'da Rusya tarafından işgal edilmesiyle Hanlık da Rusya'ya tabi oldu. 1820'da hanlığın tüm toprakları Rusya'ya ilhak edildi. İran bu fetihleri 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması ile kabul etti. == Kuba hanları == *Hüseyin Han (1689) *Ahmed Han (1689-1698) *Sultan Ahmed Han (1698-1718) *Hasan Ali Han (1718) *Hüseyin Ali Han (1718-1757) *Fethali Han (1757-1788) *Şeyhali Han (1790-1819) *Hasan Han (1796) *Abbasqulu ağa Bakıxanov (1991). "Gülüstani-İrəm", Bakü. *Şahin Fazil Fərzəlibəyli (2001). "Quba tarixi, Bakü == Dış bağlantılar == * TARİXİN YADDAŞI - QUBA * Kürəkçay müqaviləsi:əsas müddəalar, həyata keçirilməsi və ləğvinin nəticələrinə dair * Mustafazadə Tofiq - Quba Xanlığı

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar