Kuba Mescidi

Kısaca: Kuba Mescidi (Arapça:مسجد قباء:''Mescid El Kuba'') Muhammed bin Abdullah'ın hicret ederken konakladığı Kuba'da inşa ettirdiği,İslam'da inşa edilen ilk mescit.Kuba Mescidi Bugün Suudi Arabistan'ın Medine şehri sınırları içerisindedir. ...devamı ☟

Kuba Mescidi (Arapça:مسجد قباء:Mescid El Kuba) Muhammed bin Abdullah'ın hicret ederken konakladığı Kuba'da inşa ettirdiği,İslam'da inşa edilen ilk mescit.Kuba Mescidi Bugün Suudi Arabistan'ın Medine şehri sınırları içerisindedir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mescid-i Cuma
2 yıl önce

adıyla büyük bir cami bulunmaktadır. Mescid-i Cuma İran'ın Yezd Eyaleti'nin Yezd şehrinde bulunmaktadır. Mescid-i Kıbleteyn Mescid-i Kuba Mescid-i Nebevi...

Medine
2 yıl önce

şunlardır: Mescid-i Nebevî Uhud Dağı ve Kabristanı Yedi Mescidler Mescid-i Kıbleteyn Kuba Mescidi (Müslümanların inşa ettiği ilk mescid) Hamza Mescidi Ali Mescidi...

Riyad, Hac, Mekke, Suudi Arabistan, Hz. Muhammed, İslamiyet, Mescid-i Nebevi
Mescid-i Nebevî
2 yıl önce

Kayıtbay’ın minberi Kuba Mescidine taşınmıştır. Hâlen Sultan III. Murad’ın minberi Mescid-i Nebevî’de kullanılmaktadır. Mescid-i Haram Mescid-i Aksa ^ Anadolu...

Mescid-i Nebeví®, 654, Abbasi, Ashab-ı suffa, Ebu Bekir, Emevi, Hicret, Kabe, Kâbe, Medine, Mekke
Kuba
2 yıl önce

Kuba şu anlamlara gelebilir: Mescid-i Kubâ - Mekke ve Medine arasında, Kubâ olarak bilinen yer. Kuba Rayonu - Azerbaycan'da rayon Kuba (şehir) - Kuba...

Küba, ABD ülke bayrağı, Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda ülke bayrağı, Antigua ve Barbuda, Bahamalar ülke bayrağı, Bahamalar, Barbados ülke bayrağı, Barbados, Belize ülke bayrağı, Belize
Cami
2 yıl önce

temel alan İslâm dini mimarisi, ilk mabet Kâbe ve ilk mescit Kuba Mescidi ile başlamış, Mescid-i Nebevî ve benzerleriyle devam ederek yayılmış ve günümüze...

İslam, Cami (din), Cami (ibadethane), İslamiyet, Müslümanlık
Umre
2 yıl önce

Peygamber Muhammed’in mezarı, Kuba mescidi, Cuma mescidi, Kıbleteyn mescidi, Seba mescidi, Cennet-ül Bâkî Mezarlığı, Bulut Mescidi, Uhud şehitleri ziyareti...

Umre, Allah, Hac, Hadis, Kabe, Kur'an, Müslüman, Zilhicce
Cami mimarisi
2 yıl önce

ibadet yerlerine mescit denir. Muhammed'in ilk mescidi Kuba Mescidi'dir. Medine'de yapılan ilk mescit ise Mescid-i Nebevi'dir. Cami mimarisi ana şeklini Osmanlı...

Cami mimarisi, Arapça, Cami, Mescit, Türbe, Türkiye, ,
Siyer
2 yıl önce

kapaklandı. Kuba: Hicrette Medine'den önce konaklanılan köy. İlk büyük mescid, Mescid-i Kubâ burada yapıldı. Ranuna: Rânûnâ vadisinde, Mescid-i Cuma yapılan...

Siyer, Akabe, Ali, Halife, Hanif, Hatice, Hendek, Kabe, Osman, Taslak, Ömer