Kubbealtı Lügatı

Kısaca: ``Kubbealtı Lugatı, Asırlar Boyu Tarihi Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük``, İlhan Ayverdi, redaksiyon-etimoloji Ahmet Topaloğlu, etimoloji Hayri Bilecik, imla Mustafa Tahralı, tashih Fahrünnisa Bilecik, dizgi Hülya Uğur.Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2005, 3 cilt.Önsöz`den: "Bizi bu yola sevkeden Türk diline yapılan kasıtlı müdahaleler sonucunda dilimizin gittikçe fakirleşmekte ve ifade yeteneğini kaybetmekte oluşudur. ...devamı ☟

}

``Kubbealtı Lugatı, Asırlar Boyu Tarihi Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük``, İlhan Ayverdi, redaksiyon-etimoloji Ahmet Topaloğlu, etimoloji Hayri Bilecik, imla Mustafa Tahralı, tashih Fahrünnisa Bilecik, dizgi Hülya Uğur. Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2005, 3 cilt. Önsöz`den: "Bizi bu yola sevkeden Türk diline yapılan kasıtlı müdahaleler sonucunda dilimizin gittikçe fakirleşmekte ve ifade yeteneğini kaybetmekte oluşudur. Daha önce kullanılmış olan ``aşikar, bedihi, dekolte, münhal, müstehcen``... gibi 12 kelimenin (devamı ayan, vazıh, sarih, üryan, meftuh, berrak) bir tek ``açık`` kelimesiyle karşılanması nasıl bir kavram kargaşasına yol açar, nüanslar nasıl kaybolur ve bu müdahale dili nasıl fakirleştirir düşünülmeye değer." Sözlüğün Hazırlık Safhası yazısından: "Hazırlığı 1972, yazılması 1976 senesinden beri devam etmekte olan bu çok güç çalışmaya..." Tartışma b-p, c-ç, d-t, n-m, g-k değişmeleri, y türemesi, sesli türemesi, dat harfinin z-d değişmesi, a-e, ı-i, u-ü,, u-o, ü-ö, o-ö değişmeleri, i-iy, ğ-v dönüşmeleri, h düşmesi, şedde düşmesi, uzun sesin kaybolması, sesli türemesi, s önünde i türemesi, izafet i-ü dönüşmesi, uzun a dönüşmesi, i-e dönüşmesi, uzatma işareti, inceltme işareti, kesme işareti, bitişik ve ayrı yazım. Örnekler: cüppe-cübbe, içtihat-ictihad, stat-stad, ambar-anbar, acayip-acaib, emir-emr, cenk-ceng, huzu-hudu, ahad-ehad, lugat-lügat, tıynet-tinet, sövmek-söğmek, hastahane-hastane, hamal-hammal, hazır-haazır, filim-film, stepne-istepne, hüsnüzan-hüsnizan, inşallah-inşaallah, indeks-endeks, konservatuvar-konservatuar.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

tartışma

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.