Kudüs

Kudüs Kudüs (''Arapça:Quds-i Şerif, İbranice:Yeruşalayim, İngilizce:Jerusalem'') Filistin’de bulunan, Museviler, Hıristiyanlar ve Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehir. Çeşitli kaynaklarda Yeruşalayim, Jerusalem, Uruşelim, Yerusalim, Makdis, Beyt-ül-Mukaddes, Beytül-Makdis, İlya ve Eyliya isimleriyle de zikr edilen Kudüs dünyanın eski şehirlerindendir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: kudüs, i̇srail, filistin, 1948, 1967, 1987, arapça, ağlama duvarı, bm, birinci dünya savaşı, filistin
Kudüs
Kudüs


Kudüs, Zeytin Tepesinden görünüm
Kudüs, Zeytin Tepesinden görünüm
Kudüs Kudüs (Arapça:Quds-i Şerif, İbranice:Yeruşalayim, İngilizce:Jerusalem) Filistin’de bulunan, Museviler, Hıristiyanlar ve Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehir. Çeşitli kaynaklarda Yeruşalayim, Jerusalem, Uruşelim, Yerusalim, Makdis, Beyt-ül-Mukaddes, Beytül-Makdis, İlya ve Eyliya isimleriyle de zikr edilen Kudüs dünyanın eski şehirlerindendir.

Kudüs şehrinin kimler tarafından ve hangi tarihlerde kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Nuh Aleyhisselamın torunu ve Ham’ın oğlu Ken’an’ın neslinden gelen Ken’anilerin kurduğu bir site olduğu zan edilmektedir.

3000 yıllık tarihi olan, 3 büyük tek tanrılı din için kutsal olan bir kenttir.

Tarihçesi

M.Ö. 1030 yılında İsrailoğulları'nı monarşik bir yapıda toplayan ilk İsrail Kralı Şaul ile ilk yerleşimler başlar, daha sonra Kral Davud ve oğlu Süleyman zamanında İsrailoğulları yerleşimi genişler Süleyman zamanında dönemin en büyük mabedi inşa edilir. MÖ. 1000 başladı. MÖ 931 yılında Kral Süleyman'ın (Hz. Süleyman) ölmesiyle Yahudi Krallığı ikiyi ayrılır, Kudüs Yehuda Krallığı tarafında kalır. 588'de Babilliler Süleyman'ın mabedini yıkarak, Yahudi krallığı işgal ederler ve İsrailoğulları'nın Sürgün dönemi başlar ancak MÖ.537 yılında Babil'i yıkan Pers Kralı yahudilere özerklik tanıyıp Süleyman'ın Tapınağı'nın tekrar inşa edilmesine izin verir. Kudüs merkezli İsrailoğulları'nın bu özerkliği zaman içinde kesintilere uğrasa da MS. 70 yılına kadar devam edecektir. İmp.Avgustus zamanında İsa Mesih bu Kent'te öldürülmek istenir.

İkinci tapınak MS. 70 yılında Romalılar tarafından yıkılır. Yahudiler'in büyük bir çoğunluğu sürgün edilir.

620ler'de Hz.Muhammed'in İsra olayı yaşanır. Kudüs Hz.Ömer zamanında Müslüman denetimine girer. Haçlı Seferleri sırasında bir süre kentte Latin Krallığı kurulur. Komutan Selahaddin Eyyubi tarafından tekrar Müslüman Denetimine girer.

1517-1917 arasında Kent Osmanlı Yönetimine girer Osmanlı şehre bir çok tarihi eser kazandırır varolanları ise korur. Süleyman'ın Mabedi'inden arta kalan ve Yahudiler için çok kutsal olan duvarı tamir ettirtir.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kudüs İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1948'de BM kenti Doğu ve Batı yakası olarak İsrail ile Filistin arasında bölüştürür. Hemen ardından Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir savaş çıkar. 1967 yılında İsrail ile Arap Ülkeleri arasında 6 Gün Savaşı başlar. Savaşı kazanan İsrail Doğu Kudüs'ü de işgal ederek kendisine başkent yaptığını ilan eder. 1987'de Filistinler İntifada (Ayaklanma) başlatırlar.

Şehrin önemi

Kudüs; üç semavi din için de kutsal bir şehir olarak kabul edilir, Yahudiler Hz. Süleyman'ın tapınağının batı duvarının kalıntıları olan Ağlama Duvarı'nı kutsal mekan kabul ederler ve bu duvarın önünde dua ederek ağlarlar.

Hz. İsa'nın gömülü olduğu yer olduğuna inanıldığından buraya inşa edilen Holy Sepulchre kilisesi tüm Hristiyanlarca kutsal bir hac merkezidir.

Ayrıca Hz. Muhammed'in Mi'rac sırasında göğe yükseldiği yer olması hasebiyle ve Mescid-i Aksa'nın burada bulunması sebebiyle Kudüs, Müslümanlar için de kutsaldır.

Kudüs Anlamları

Kudüs

Türkçe Kudüs kelimesinin İngilizce karşılığı.
[kudu] n. large African animal from the antelope family (the male has large curved horns) n. kudu, large African animal from the antelope family (the male has large curved horns) n. Holy City, Zion, Jerusalem

Kudüs

Türkçe Kudüs kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Jerusalem

Kudüs

(Arapça) Erkek ismi 1. Filistin'in merkezi olan şehir. - Ruhu'1- Kudüs Cebrail, Hz. İsa'ya üfürülen ruh.

İlgili konuları ara

i̇srail filistin 1948 1967 1987 arapça ağlama duvarı bm birinci dünya savaşı
...

Okuma Önerileri

Beşinci İncil (kitap)
3 yıl önce

Philipp Vandenberg`in Türkçe`ye kazandırılan Firavunların Laneti, Kopernik`in Laneti`nden sonra üçüncü kitabı olan Beşinci İncil adlı ro

Beşinci İncil (kitap), 11 Ekim, 1582, 15 Ekim, 1962, 1993, 2004, 4 Ekim, Almanya, Apokrif, Arkeoloji
Batı Şeria
3 yıl önce

Batı Şeria (Cisürdün)(Arapça: الضفة الغربية‎, (ed-Diffa el garbiya)

Gazze Şeridi, Filistin, İsrail, Ürdün, Arapça
Coğrafi keşiflerin sebepleri
3 yıl önce

a. Keşiflerin Sebepleri: Bilinmeyen şeylere ve yerlere merak duyulması, en eski çağlardan beri insanlığın tabii bir duygusu idi. İlk ça

Hz. Muhammed
1 yıl önce

Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdull

Muhammed bin Abdullah, 19 Ocak, 20 Eylül, 20 Nisan, 26 Nisan, 27 Nisan, 570, 571, 610, 622, 632
Kırım Savaşı
1 yıl önce

Kırım Savaşı, 12 Mart 1854-10 Eylül 1855 tarihleri arasında gerçekleşen, Sultan Abdülmecid devrinde Osmanlı, Fransız ve İngiliz devletleri

Kırım Savaşı, Kırım Savaşı
Hatay tarihi
2 yıl önce

Hatay, Hititlerin bir toprağıydı Hitit imparatorluğunun yıkılışından az önce bu bölgede bağımsız bir Hitit devleti kuruldu. Başkenti Ze

Hatay tarihi eserler ve turistik yerler
1 yıl önce

Hatay ili târihî zenginliği yanında tabiî güzellikler yönünden turizme çok elverişlidir. İl topraklarıOsmanlı devri ve daha önceki devir

Ağrı tarihi eserler ve turistik yerler
1 yıl önce

Ağrı değişik medeniyetlere merkez olmuş bir ilimizdir. Bu yüzden tarihi ve turistik zenginliklere sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır:İs

Camp David Andlaşmaları
3 yıl önce

Camp David Andlaşmaları, 1979 17 Eylül 1978 tarihinde Mısır ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmalar. Bu anlaşmalar temelinde ve

Filistin Sorunu
1 yıl önce

Filistin Sorunu (Palestinian Question) Üç büyük dince (Musevilik-Hristiyanlık-İslam) kutsal sayılan Filistin toprakları ile ilgili sorun. G

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.