Kudüs Krallığı

Kudüs Latin Krallığı ya da Kudüs Haçlı Krallığı, 1099'da I. Haçlı Seferi'nden sonra Hıristiyanlar tarafından Kenan'da kurulmuştur.

Kudüs Krallığı

thumb|right|150px|Kudüs Krallık Arması Kudüs Latin Krallığı, 1099`da I. Haçlı Seferi`nden sonra Hristiyanlar tarafından Kenan`da kurulmuştur. Batı Avrupa krallıklarıyla yakın bağlantıları vardı ama küçük bir krallıktı ve finansal ve askeri destekten yoksundu. En geniş sınırlarına ulaştığında Lübnan`dan Sina Yarımadası`na kadar uzanıyordu. Başlangıçta Müslümanlarda korku oluşturmuştu ama sonradan "Cihad" kavramının oluşmasıyla birlikte topraklarını kaybetmeye başlamıştır. Kudüs`ün 1187`de Selahaddin Eyyubi tarafından alınmasıyla toprakları Akdeniz kenarında küçük bir kıyı şeridine dönüşmüştür ve Memlüklerin Akka`yı 1291`de almasıyla tarihe karışmıştır.

Tarih

İlk kralı "Aşağı Lorraine Dükü Godefroi de Bouillon"`dır.Kudüs alındıktan sonra "Advacatus Saneti Sepulchri" olarak (Kutsal Kabrin Koruyucusu) anılmıştır. Ölümü üzerine "I.Boudouin" Kudüs Latin Krallığını kurarak başına geçmiştir. II.Haçlı Seferi`ni izleyen 25 yıl boyunca Kudüs Krallığı III.Baudouin ile I.Amalricus adlı iki yetenekli hükümdarın yönetiminde kalmıştır. Cüzzamlı olarak bilinen I.Amalricus`un ölümünden sonra Tapınak Şövalyeleri Lideri Guy de Lusignan, krallığın başına geçip 6 yıllık Selahaddin Eyyubi ile yapılan anlaşmayı kız kardeşini öldürterek bozmuştur. Selahaddin ile karşılaşmaya çıkan tüm Kudüs ordusu sudan uzak kaldığı için yorgun duruma gelmiştir.Selahaddin`in Tuzağına düşen Guy de Lusignan 4 Temmuz 1187`de Hattin denilen iki tepenin arasında büyük bir bozguna uğramıştır ve neredeyse Kudüsün ordusu tamamıyla yok edilmiştir. Selahaddin kralın hayatını bağışlar fakat Tapınak Şövalyelerinden bağlı 200 şövalyenin idamını emreder. Hattin savaşının ardından yeni zaferler peşinde koşan Selahaddin kıyı boyunca ilerleyerek Akka`yı ele geçirir.İbelinli Balian komutasındaki bir avuç askerle korunan Kudüs 2 Ekim 1187`de Salahaddine teslim olur.Balian Kudüs`ü yağmalama tehditiyle Salahaddin`den halkın güvenli şekilde Hristiyan adalarına gitmesini ister ve Salahaddin bu anlaşmayı kabul eder. 3. Haçlı seferini amacı Kudüs Latin Krallığını Kurtarmaktır ama bu seferde işe yaramaz.Richard Selahaddin`le kırılgan bir anlaşma imzalayarak ülkesine geri döner.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar