Kud��S

Uydu bantları

Uydu bantları, Dünya ile uydular arasında kullanılan radyo frekanslarına verilen genel isimdir.

ISO 639:k

Knd

Litvanca

Litvanca, (Litvanca'da Lietuvių) Litvanya'nın resmî dili. 1918'de Litvanya'nın resmî dili olarak kabul edilen Litvanyaca

Erişilmez kod

Erişilmez kod (yahut ''erişilemeyen kod'', İng. ''unreachable code'') bilgisayar programlamada programın başka yerlerinden kontrol akışı olmayan kaynak koduna verilen addır.Web kaynağı

Susquehanna Nehri

Baud

Baud, uzak iletişim ve elektronikte kullanılıp, saniyedeki atım oranını veren ve "Bd" ile gösterilen birimdir. Sinyal ögelerinin saniyedeki devinimleriyle ilintilidir. Baud, bir sembol oranı birimidir, ayrıca ''baud oranı (baud rate)'' veya ''geçiş derece...

Islıkçı balıkçıl

Islıkçı balıkçıl (''Syrigma sibilatrix'') balıkçılgiller familyasında yer alan bir kuş türüdür. ''Syrigma'' cinsinin tek üyesidir. Güney Amerika'da yaşar. İki alt türü bulunur; güneyde yaşayan ''S. s. sibilatrix'' ve kuzeyde yaşayan ''S. s. fostersmithi''...

Paul Newman

Paul Leonard Newman, (d. 26 Ocak 1925, Cleveland-Ohio, ö.

Postmodern edebiyat

== Postmodern Edebiyat ==Modernist edebiyat eleştirmenleri edebi eserlere bir "tür"ün örnekleri olarak bakmaya ve onları bu türün "sınır"ı içinde geçerli olan bir "ana kod"a uygun biçimde yargılamaya eğimliyken, "Postmodern" üslup, bir eseri kendine özgü...