KUL (türkçe) anlamı
1. yabancı ülkelerden tutsak olarak getirilen ve alınıp satılabilen köle ya da karavaş.tanrı'ya göre insan.
KUL (türkçe) ingilizcesi
1. [Kul]n. creature
2. slave
3. servant
4. Helot
5. vassaln. ash
6. ashes
7. cinder
8. cinders
KUL (türkçe) fransızcası
1. esclave [le][la]
KUL (türkçe) almancası
1. Sklave
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hatasız Kul Olmaz

Hatasız Kul Olmaz, Orhan Gencebay'ın 1974'te Kervan Plakçılık'tan çıkan albümüdür. Albümde 10 şarkı bulunmaktadır.

Kayıkçı Kul Mustafa

Kayıkçı Kul Mustafa on yedinci yüzyıldaki asker şairlerin en Ünlüu. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Yalnız Sultan İkinci Osman’ın şehid edilmesi ve Sultan Dördüncü Murad Hanın Bağdat Seferinden bahsetmesi yaşadığı yüzyıl hakkında bilgi vermektedir. Bazı ...

Kul Kethüdası

Yeniçeri ocağının büyük zabitlerinden birinin unvanı idi. “Ocak kethüdası”, “Kethüdabey” de denilirdi. Yeniçeri ağasıyla Sekban başından sonra gelen Kul kethüdası aynı zamanda ağanın muavini idi. Daha sonra Sekban başıdan fazla bir itibar kazanmış ve tamamıyla ...

Kul Nesimi

Kul Nesimi, 17. yüzyıl`da Anadolu`da yaşamış tekke şairi.

Emin Kul

Emin Kul (d. 1935, Rize, Türkiye), (ö. 25 Şubat 2004), Türk siyasetçi.

Kul Himmet

Kul Himmet, 16. yüzyılda yaşamış bir halk ozanıdır. Mezarı, doğduğu yer olan Tokat iline bağlı Almus ilçesinin Görümlü (Varzıl) köyündedir.

Mustafa Kul

Mustafa Kul (d. 1957, Erzincan, Türkiye), Türk siyasetçi.